FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Käsikirjan 5. luku - yhteys asiantuntijaan

  17.01.2018 toimitus

  Faktabaarin Faktantarkistamisen käsikirja antaa kiinnostuneille ihmisille työkaluja oman mediakenttänsä kriittiselle tarkastelulle. Lukijan ei tarvitse olla toimittaja tai minkään alan asiantuntija: faktantarkistaminen edellyttää enimmäkseen sinnikkyyttä, rohkeutta ja halua ymmärtää ympäröivää maailmaa.

  Faktantarkistusprosessin 3. vaiheessa otetaan yhteys asiantuntijoihin, joiden avulla väitettä voidaan tarkastella oikeassa asiayhteydessä. Tarkistajan käyttämät lähteet tulee myös arvioida asiantuntijan kanssa.

  Yhteys vähintään kahteen toisistaan riippumattomaan asiantuntijaan

  Tarkistusta ei tavallisesti pystytä tekemään pelkistä saatavilla olevista kirjallisista lähteistä. Esitetyt väitteet edellyttävät usein asiantuntijan tulkintaa merkityksestään. Lisäksi on syytä varoa ns. “sankarijournalismia”, sillä kaikilla meillä on taipumusta olla yli-itsevarmoja asioiden suhteen, joita emme tunne riittävän hyvin. Tästä syystä faktantarkistusta tekevä toimittaja ottaa yhteyttä vähintään kahteen asiantuntijaan (esim. Faktabaarin verkostosta) ja pyytää heitä tutkimaan väitteen paikkansapitävyyttä. 

  Jos asiantuntijaa on vaikea löytää, tiedonhankinnan ammattilaiset (informaatikko@faktabaari.fi) auttavat. Yleensä myös eri organisaatioiden tiedotusyksiköt löytävät oikeat henkilöt vastaamaan kysymyksiin.

  Yhteyttä otettaessa toimitaan avoimesti. Sähköpostissa tai puhelimessa ilmaistaan kuka ottaa yhteyttä, miksi ja missä asiassa. Faktabaarin faktantarkistaja kertoo aina olevansa Faktabaarin asialla. Faktantarkistaminen ei ole kaikille tuttua, joten viestiin voi tiivistää parilla sanalla mistä kulloinkin on kyse. Yleensä Faktabaari toimii jonkin faktantarkistuskampanjan puitteissa. “Hei,

  toimin avustajana Faktabaarin eduskuntavaalikampanjassa ja olemme saaneet tarkistettavaksemme seuraavan väitteen.

  VÄITE.

  Etsin asiantuntijaa, joka voisi kommentoida väitteen paikkansapitävyyttä.

  Pyrimme julkaisemaan tarkistuksen väitteestä x.x. mennessä.

  Parhain terveisin, Tero Tarkistaja, faktabaarin avustaja/faktabaarin toimittaja 050 222 2222

  Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua. Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu.

  Lisätietoja: Faktabaari.fi”

  Yhteydenotossa on hyvä antaa selkeä aikataulu sille, milloin jutun olisi tarkoitus olla valmis ja mihin mennessä asiantuntijalta toivotaan vastausta. Liian pitkää vastausaikaa ei kannata antaa.

  Huomaathan, että Faktabaaria avustavat ammattijournalistit voivat esiintyä faktantarkistusta tekevänä toimittajana. Toimittaja-tittelin käyttäminen edellyttää journalistin ammattitaitoa. Faktabaarin avustaja voi olla aivan yhtä hyvä faktantarkistaja kuin avustava toimittaja mutta tällä tavalla vältetään väärien mielikuvien syntymistä.

  Viestin lopussa voi olla kampanjan tarkemmat tiedot ja mahdollisesti myös vastaavan toimittajan yhteystiedot.

  Kaikessa toiminnassa Faktabaari on siis aina avoin ja luotettava kumppani, jota asiantuntijan on helppo lähestyä. Faktabaarin faktantarkistajana esiintyminen edellyttää Faktabaarin vastaavan toimittajan tai muun vastaavan tahon luvan.

  Puhelin ratkaisee useimmat faktantarkistajan ongelmat

  Usein asiantuntijan joutuu etsimään itse. Tällöin faktantarkistajan paras työkalu on puhelin ja sitä on syytä käyttää rohkeasti ja sinnikkäästi. Lisäksi puhelin on nopea tapa päästä olennaisen äärelle. Puhelimen ääressä tulee helposti viettäneeksi paljon jännittäviä hetkiä ennen kuin oikea ihminen saadaan langanpäähän. Harjaantumalla tulee mestariksi tässäkin lajissa mutta aloittelijan kannattaa muistaa perusasiat. 

  Kerro mistä soitat ja kuka olet. Jos soitat esimerkiksi ministeriöön, joudut odottamaan puhelusi ohjausta. Jotta puhelusi voidaan ohjata, sinun on tiedettävä mitä asiasi koskee (voit kirjoittaa sen vaikka lapulle ennen puhelua). Mitä tarkemmin osaat kuvata kysymyksen, sen todennäköisemmin saat toiseen päähän oikean asiantuntijan.

  Suurten instituutioiden tai organisaatioiden henkilöstön yhteystiedot eivät aina ole julkisia, joten muista haastattelun päätteeksi pyytää suora numero. Joskus myös vaihde antaa asiantuntijan suoran numeron, jos sitä älyää kysyä. Älä kuitenkaan hermostu, jos yhteystietoja ei heti luovuteta, eri organisaatioilla on erilaisia käytäntöjä.

  Jos soitat yksityishenkilölle tai pienempään organisaatioon, selkeys on vieläkin tärkeämpi huomoida. Ihmiset pelästyvät helposti, kun heiltä rupeaa utelemaan asioita puhelimessa. Kerro siis kuka olet ja miksi soitat. Joudut yleensä kertomaan parilla sanalla Faktabaarista ja sen lisäksi vielä faktantarkistuksesta noin yleensä, joten ole valmis (muistilappu on hyvä tuki tässä). Vastausten saaminen muuttuu vaikeaksi, jos luottamus sinuun menetetään.

  SItten ne ikävät uutiset: joudut joskus kysymään ikäviä kysymyksiä eikä sinulle haluta vastata. Joku voi sanoa ilkeästi tai lyödä luurin korvaasi. Ehkä he yrittävät vaikuttaa sinuun, jotta kirjoittaisit heille mieluisan jutun. Puhelimessa on helppo painostaa jos sattuu omaamaan siihen sopivan luonteen. Faktantarkistajan tuleekin toimia asiallisesti ja pitäytyä vain omassa asiassaan. Sinua ei saa uhkailla tai painostaa. Sellaisessa tapauksessa ole yhteydessä välittömästi vastaavaan toimittajaan. Joissain tapauksissa uhkaus voi myös täyttää rikoksen tunnusmerkit. Nämä ovat hyvin harvinaisia tilanteita, joten älä anna jännityksen estää tiedonhankintaa!

  Kuka on asiantuntija

  Asiantuntijan tunnistaminen edellyttää asiantuntijan taustojen ja sitoumusten tuntemusta. Faktabaari käyttää ensisijaisesti niin sanottuja akateemisia asiantuntijoita. Tästä aiheesta Faktabaarille kulttuurihistorioitsija Mikko Jakonen kirjoitti erinomaisen tekstin, joka kannattaa lukea. Täysin neutraalia asiantuntijaa ei ole olemassa (ja asiantuntijoillekin sattuu virheitä), joten asiantuntijalausuntokin tulee tarkistaa ainakin yhdestä toisesta lähteestä. Joskus lähteenä joudutaan käyttämään tahoa, joka selvästi edustaa jotain intressitahoa (ns. näkemysasiantuntija). Tällöin tietoa arvioimaan voi koota myös muita asiantuntijoita.

  Asiantuntijana esiintyminen on vallankäyttöä, joten monet intressitahot saattavat pyrkiä oman tuomaan omia näkökantojaan hyvinkin voimakkaasti julkisuuteen. Älä kuitenkaan säiky painostusta, kysy tarvittaessa tukea vastaavalta päätoimittajalta ja Faktabaarin kokeneilta toimittajilta.

  Se, että asiantuntijalla on omia vaikuttavia taustatahoja ei sinänsä tee hänestä huonoa asiantuntijaa. Juttua kirjoittavan faktantarkistajan on oltava perillä näistä taustoista ja hänen on ensisijaisesti arvioitava asiantuntijan argumentointia. Asiantuntija tarjoaa kommentointinsa tueksi yleensä lähteitä, joiden merkitystä voi arvioida tarvittaessa muiden asiantuntijoiden avulla.

  Faktantarkistajat luottavat lähtökohtaisesti asiantuntijoihin. Mikäli asiantuntijoiden käsitykset poikkeavat toisistaan huomattavan paljon, faktantarkistuksen keinot loppuvat ja on siirryttävä journalismiin. Mikäli asiantuntijat osoittautuvat ristiriitaisiksi, journalisti voi tutkia tarkemmin mistä on kyse ja tuoda aiheen julkisuuteen.

  Tiedonkeruu asiantuntijoilta

  Faktabaari on käyttänyt sekä haastattelua että suoraa asiantuntijalausuntoa väitteistä riippuen. Joskus haastattelun asemesta voi olla viisasta pyytää asiantuntijalta omaa tekstiä tutkittavasta väitteestä. Etenkin taloutta tai lainsäädäntöä koskevat asiantuntijalausunnot on hyvä saada asiantuntijan omasta kynästä. Tulee kuitenkin muistaa, että jokaista väitettä tarkastellaan eri lähteiden avulla ja toisistaan riippumattomia asiantuntijoita hyödyntäen.

  Tarkoituksenmukaista on toimittaa asiantuntijalle mahdollisimman selkeä pyyntö. Tarkistettava väite esitetään mahdollisimman selkeästi ja tiiviisti. Aina ei ole syytä kertoa väitteen kontekstia, sillä asiantuntijan henkilökohtaiset intressit saatavat vaikuttaa hänen vastaukseensa. Mikäli väitteen tarkistaminen ei edellytä lisäinformaatiota väitteen esittäjästä, se on syytä jättää mainitsematta. Toisaalta joitain väitteitä ei voi tulkita oikein ilman niiden kontekstia ja tällöin tarvitaan asiantuntijuutta myös merkityksen ymmärtämiseen. 

  Usein tutkijat ja muut asiantuntijat haluavat auttaa mielellään mutta esiintyä nimettöminä - antamiensa lähteiden kautta. Näin voidaan toimia mutta nimettömänä annettu lausunto tulee huolellisesti todentaa annettujen lähteiden avulla. Pelkkä asiantuntijan antama vakuuttelu ei riitä. Faktantarkistus ei koskaan voi perustua pelkästään nimettömiin lähteisiin.

  Asiantuntija tulkitsee valitsemiensa lähteiden avulla väitettä, mutta hän voi kommentoida väitettä myös viittaamatta lähteisiin. Faktantarkistuksessa on harkittava, milloin on syytä pyytää asiantuntijaa nimeämään lähteensä. Usein se on tarpeen, sillä edes yleisesti tunnetun asiantuntijan lausunto ei yleensä yksistään takaa mitään.  Asiantuntijan osoittamat lähteet kootaan faktantarkistusjutun lähdeluetteloon.

  Lähteet ilmoitetaan linkein tai erikoistapauksissa asiantuntijan nimellä hänen suostumuksellaan. Linkit luetellaan aina lopussa, mutta niitä voi upottaa myös itse tekstiin.

  //

  Seuraava luku

  Tämä on ensimmäinen osa presidentinvaalien alla julkaistavasta Faktantarkistamisen käsikirja -artikkelisarjasta. Sarjassa saatetaan julki Faktabaarin tuore käsikirja pala palalta kaikkien käyttöön ja se jatkuu lähiaikoina. Lisätietoa saat myös tutustumalla verkkosivuumme. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan.

  Lopullinen käsikirja kootaan tästä sarjasta ja sitä muokataan mm. yleisöpalautteen avulla. Palauteen voit laittaa esim.: toimitus@faktabaari.fi, Twitter:@faktabaari tai facebook.com/faktabaari/. Voit myös antaa palautteen henkilökohtaisesti 25.1. 2018  Helsingin yliopiston Tiedekulmassa klo 20-23, YLE:n vaalitentin reaaliaikaisen seurannan yhteydessä. Paikalla Faktabaarin pop-up toimitus.

  23.1.2018: Korjattu taittoa.  Jaa eteenpäin