FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Käsikirjan 8. luku - julkaisu ja oikaisu

  17.01.2018 toimitus

  Faktabaarin Faktantarkistamisen käsikirja antaa kiinnostuneille ihmisille työkaluja oman mediakenttänsä kriittiselle tarkastelulle. Lukijan ei tarvitse olla toimittaja tai minkään alan asiantuntija: faktantarkistaminen edellyttää enimmäkseen sinnikkyyttä, rohkeutta ja halua ymmärtää ympäröivää maailmaa.

  Faktantarkistusprosessin viimeinen vaihe on julkaisu. Toisinaan faktantarkistusjuttuun palataan julkaisun jälkeen ja joissakin tapauksissa (esim. inhimillisen virheen tai muun vastaavan syyn takia) päädytään tekemään oikaisu. Faktabaari tekee nämä molemmat ripeästi ja luotettavasti.

  Julkaiseminen

  Faktantarkistaja kopioi tekstinsä erillisen kaavakkeen avulla suoraan Faktabaarin toimitusjärjestelmään. Järjestelmään saa salasanan ja käyttöoikeuden vastaavalta toimittajalta. Jos järjestelmässä on häiriö, tekstin voi erityistapauksissa lähettää sähköpostitse vastaavalle toimittajalle (toimitus@faktabaari.fi). Mikäli faktantarkistajalla ei ole salasanaa, vastaava toimittaja syöttää jutun järjestelmään itse.

  Kaavakkeessa on omat lokerikkonsa otsikolle, ingressille, väitteelle ja tuomiolle. Leipätekstin loppuun tulee linkkiluettelo (linkkejä voi upottaa myös itse tekstiin). Faktabaarin vastaava toimittaja julkaisee tekstin Faktabaarin nettisivulla editotuaan tarvittaessa tekstiä.

  Tuomiosta riippuu, syntyykö artikkelista lyhyt faktantarkistusartikkeli itse väitteeseen vai onko kyseessä laajempi ja esim. 50/50-väitettä taustoittava blogikirjoitus.

  Argumentoitua asiantuntijakeskustelua vaativista aiheista Faktabaari on myös tehnyt yhteistyötä itsenäisen sisarpalvelunsa Debattibaarin kanssa.

  On äärimmäisen tärkeää dokumentoida ja arkistoida kaikki tarkistuksen yhteydessä syntynyt aineisto. Jos Faktabaari joutuu perustelemaan ratkaisuaan, tarkistuksen jokainen vaihe pitää voida arvioida myös jälkikäteen. Faktabaari ei ilman perusteltua syytä ole velvollinen luovuttamaan näitä tausta-aineistoja.

  Julkaistu faktantarkistus jaetaan Twitterissä lyhyellä saatteella ja tunnisteilla sekä Facebookissa pidemmällä saatetekstillä. Faktabaarilla on erillinen sosiaalisen median ohje moderointioikeuksien omaajille. Vastaava toimittaja valvoo hankekohtaista viestintää jota Baarin isäntä voi täydentää esim. tämän käsikirjan muotoilujen ja kansainvälisen verkostomme osalta.  Faktabaarin vastuuhenkilöt vastaavat tällä työnjaolla sosiaalisessa mediassa esitettyihin lisäkysymyksiin tai ottavat some-ohjeen  mukaisesti kantaa kommentteihin.

  Sisältökysymyksistä vastaa aina hankkeen vastaava toimittaja, joka nimetty aina kunkin hankkeen projektisivun yläreunaan.

  Kun julkaisu on jaettu Faktabaarin tileiltä, faktantarkistuksen tehnyt toimittaja voi vapaasti jakaa julkaisua omilla sosiaalisen median kanavillaan ja mainita osallisuutensa toimitusprosessiin.

  Keskeistä on kysyä ennen tarkistuksilla keskusteluun osallistumista, edistääkö se yhä faktapohjaisempaa ja asiallisempaa yhteiskuntakeskustelua.

  Oikaisumenettely

  Uuden tiedon ilmeneminen (esim. Faktabaarin saaman palautteen muodossa) voi johtaa siihen, että jo julkaistuun faktantarkistusjuttuun palataan. Vastaava toimittaja ratkaisee, onko kyseessä päivitys vai oikaisu. Faktabaari toimii Julkisen Sanan Neuvoston ja hyvän lehtimiestavan periaatteiden pohjalta.

  Jos Faktabaari julkaisee virheellisen asiatiedon, se pyritään korjaamaan viipymättä ja mahdollisimman kattavasti. Oikaisu tehdään oma-aloitteisesti tai kun asianosainen tai kuka tahansa sitä perustellusti vaatii. Oikaisuvelvollisuus ei ulotu merkityksettömiin pikkuvirheisiin vaan olennaisiin asiavirheisiin.

  Päivitetyssä tekstissä kerrotaan virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

  Faktabaari suhteuttaa korjauksen huomioarvon virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

  Oikaisukäytäntö merkitsee sitä, että toimintaan voi luottaa. Inhimillisiä virheitä tapahtuu, mutta faktantarkistus on itseään korjaava ja kehittävä prosessi.

  //

  Palaa käsikirjan alkuun

  Tämä on kahdeksas ja viimeinen osa presidentinvaalien alla julkaistavasta Faktantarkistamisen käsikirja -artikkelisarjasta. Sarjaa täydennetään vielä liitteillä. Sarjassa saatetaan julki Faktabaarin tuore käsikirja pala palalta kaikkien käyttöön. Lisätietoa saat myös tutustumalla verkkosivuumme. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan.

  Lopullinen käsikirja kootaan tästä sarjasta ja sitä muokataan mm. yleisöpalautteen avulla. Palauteen voit laittaa esim.: toimitus@faktabaari.fi, Twitter:@faktabaari tai faceok.com/faktabaari/. Voit myös antaa palautteen henkilökohtaisesti 25.1. 2018 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa klo 20-23, YLE:n vaalitentin reaaliaikaisen seurannan yhteydessä. Paikalla Faktabaarin pop-up toimitus.

  23.1.2018: Korjattu taittoa. Ja korjattu lause “Tekstissä kerrotaan virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu” muotoon “Päivitetyssä tekstissä kerrotaan…”  Jaa eteenpäin