Faktabaarin julkaisukanavat ja some -periaatteet

23.11.2017 toimitus

(versio: syksy 2017)

Faktantarkistuksen kulmakivi on tarkistetun tiedon tehokas levittäminen.

Faktabaaria ohjaava faktantarkistuksen pääperiaate kuuluu: “vastaanottajalle toimitetaan tarkistettu tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja kontekstissa”. Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään laadukasta, asiallista ja asiantuntemukseen nojaavaa julkista faktapohjaista keskustelua ja päätöksentekoa.

Faktabaarin esisijainen julkaisukanava on Faktabaari.fi -blogi ja ensisijainen palautekanava on sähköposti toimitus@faktabaari.fi. Faktabaarin vastaava toimittaja vastaa kaikesta toimitetusta sisällöstä.

**Faktantarkistukset **erotetaan selvästi muusta sisällöstä sekä otsikoinnilla että saateteksteillä blogissa ja some-kanavilla. Muita julkaisuja ovat asiantuntijakolumnit, raportit, tiedotteet toiminnasta ja ohjeistukset (kuten tämä ohje) sekä toimituksen tuottamat uutiset ja kolumnit. Selvällä erottelulla pyrimme myös valaisemaan lukijoille, mistä medialukutaidossa on kyse.

Some-julkaisukanavia, Facebookia, Twitteriä ja Instagramia, käytetään tiedottamiseen ja joukkoistamiseen, sekä palauteen keräämiseen. Faktabaari ei pääsääntöisesti “keskustele” some-kanavilla, sillä toimituskunnalla ei ole resursseja siihen. Erityisesti Twitteriä käytetään suoraan tiedottamiseen ja toimitetun sisällön jakamiseen. Facebookissa voidaan tarvittaessa taustoittaa laajemmin sekä kertoa toiminnasta. Suoriin kysymyksiin pyritään vastaamaan ja annettu palaute notifioidaan (“Kiitos palautteesta”, “Voitko tarkentaa”, “Kiinnostava ehdotus”, “Palaamme aiheeseen”). Selvät väärinkäsitykset oikaistaan mahdollisuuksien mukaan (esim. viittaamalla Faktabaarin toiminnan kuvaukseen).

Faktabaarin some-kanavia moderoidaan. Moderoinnin tekevät tyypillisesti vapaaehtoiset avustajat toimituskunnan tuella. Moderointi tarkoittaa keskustelun seuraamista, ohjaamista, keskustelijoiden ohjeistamista ja mahdollisten väärinkäytösten poistamista sekä ehkäisemistä. Moderoimme edistääksemme keskustelijoiden medialukutaitoa ja rakentavaa, avointa, faktapohjaista julkista keskustelua. Moderoinnilla huolehditaan myös, että keskustelu ei riko suomen lakeja tai siinä esiinny henkilöön menevää, loukkaavaa kommentointia. Moderointi on avointa ja sen periaatteet julkisia (tämä periaatepaperi).

Faktabaarin toimitus ja vapaaehtoiset eivät provosoidu trollauksen tai muun provokaation takia. Tarpeen vaatiessa voidaan viitata tähän periaatepaperiin. Emme kuitenkaan ole passiivisia. Olemme sitoutuneita rakentavan keskustelun periaatteisiin ja vältämme mm. argumentaatio- ja keskusteluvirheitä, kuten epäolennaisiin yksityiskohtiin tarttuminen, sivuraiteille joutuminen, henkilöön meneminen, jankkaaminen jne.

**Faktabaarin moderaattorit **pyrkivät:

 • Käyttämään kohteliasta kieltä

 • Edistämään keskustelun pysymistä asiallisena

 • Rohkaisemaan ihmisiä osallistumaan julkiseen keskusteluun

 • Olemaan verkossa aitoja ihmisiä ja kannustamaan keskustelijoita näkemään toisensa ihmisinä

Faktabaarin moderaattorit tietävät,  tunnustavat ja **kannustavat keskustelijoita **tietämään, että:

 • Kaikki palaute on tärkeää ja se otetaan tosissaan

 • Keskustelijat ovat ihmisiä (jos ei ole erityistä syytä olettaa bottia)

 • Kommentit kumpuavat tarpeesta sanoa jotain

 • Keskustelijoiden voimakkaat reaktiot nousevat tyypillisesti aidoiksi koetusta huolesta ja elämän kokemuksista (olivat ne totuudenmukaisia tai eivät)

 • Kaikilla, myös moderaattoreilla, on oikeus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa

 • Provokaatio- ja trollaustapaukset kertovat meille toimintamme vaikuttavuudesta ja siitä, että se otetaan vakavasti

 • Jotkin mielipiteet ovat kuitenkin paremmin perusteltuja kuin toiset

 • Todellisuus ja totuus eivät myöskään ole huutoäänestyksiä

 • Tekemämme faktantarkistukset tuottavat riittävän luotettavaa tietoa

 • Kaikkia väitteitä ei tarvitse tarkistaa: tarkistamme vain sellaiset, joilla on yhteiskunnallista merkitystä

 • Kaikille sattuu virheitä, mutta niistä on opittava: me korjaamme virheemme, mikäli sellainen paljastuu

 • Itsevarmuus voi olla merkki omasta tietämättömyydestä ja epävarmuus asiantuntemuksesta

 • Luotettavat asiantuntijat todennäköisesti tietävät muita paremmin asioista, jotka kuuluvat heidän asiantuntemuksensa piiriin

 • Kaikella verkossa käydyllä keskustelulla on muita seuraajia

 • Se miten keskustelemme vaikuttaa kaikkiin

Jos **haluat käydä keskustelua **Faktabaarin some-kanavilla (eli Facebook-seinä, tai viestit sisältäen @faktabaari Twitterissä) toivomme sinulta, että:

 • Olet ihminen

 • Olet kuka väität olevasi

 • Muistat keskustelevasi toisten ihmisten kanssa

 • Vältät loukkaavia ilmauksia ja keskustelun horjuttamista

**Jos löydät virheen **jostakin sisällöstämme (varsinkin jos pystyt osoittamaan sen virheeksi): pyydämme siitä palautetta myös viralliseen sähköpostiosoitteeseen toimitus@faktabaari.fi. Kerrothan samalla, miksi epäilet kyseessä olevan virhe. Emme nimittäin voi toimia epämääräisen palautteen pohjalta.

Kaikki viestit Faktabaarin some-kanavilla pyritään arkistoimaan. Erityisesti dokumentoimme ja kirjaamme niistä kaikki meihin kohdistuvat provokaatiot ja informaatiovaikuttamisyritykset. Jälkimmäisten tavoitteena on epäilyksen nostattaminen, epävarmuuden ja epäselvyyden kylväminen, reaktiivisuuden lisääminen esim. loukkaamalla. Niiden tarkoituksena on estää tai haitata avointa faktapohjaista julkista keskustelua. Olemme varautuneet ennalta tällaiseen viestintään. Laittomuuksia sisältävät ja henkilöön menevät loukkaavat viestit poistetaan niin nopeasti kuin mahdollista Faktabaarin some-kanavilta. Kaikista poistoista moderointi laittaa ilmoituksen viestiketjuun (“Viesti poistettu, koska…”). Laittomista viesteistä ilmoitetaan poliisille.

Faktabaari on kiitollinen kaikesta kiinnostuksesta toimintaansa kohtaan ja kannustaa ihmisiä avoimeen, asiantuntemukseen ja faktoihin nojaavaan keskusteluun. Vain avoimessa, luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa voimme pitää huolta siitä, että julkiset päätökset perustuvat tietoon ja päättäjät kantavat vastuunsa.

– Toimitus

#tueFaktabaaria

(Kansikuva: cc-by-3.0 Bgabel, commons.wikimedia.org)Jaa eteenpäin