Oliko Trumpin voitto tappio faktantarkistukselle?

Oliko Trumpin voitto tappio faktantarkistukselle?

Faktantarkistusta voidaan pitää yhtenä Yhdysvaltain presidentinvaalien ilmiönä hyvässä ja pahassa. Sosiaalinen media vastasi sekä vaalien pelottavimmasta, että toivoa antavasta piirteestä. Tyyliltään täysin erilaisten ehdokkaiden välille ei käytännössä kyetty...
Informaatioyhteiskunta tarvitsee faktantarkistusta

Informaatioyhteiskunta tarvitsee faktantarkistusta

Faktantarkistuksella (fact-checking) tarkoitetaan julkisesti esitetyn väitteen paikkansapitävyyden tarkistamista. Pitääkö väite paikkansa vai ei? Vastaako väite totuutta vai ei? Faktantarkastuksessa analysoidaan valittua informaatiota vertaamalla sitä eri lähteistä...