FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Tulevaisuustalo Sitra tukemaan Faktabaarin riippumatonta työtä digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämisessä kansalaistaidoksi

  17.09.2021 Avoin Yhteiskunta RY

  “Disinformaation torjuminen ja kriittinen informaatiolukutaito ovat keskeisiä demokratian toimivuuden ja uudistumisen kannalta niin Suomessa kuin kaikissa muissakin demokratioissa”
  Veera Heinonen, Sitra


  Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran edustajat lupasivat tukea Faktabaarin päämäärälle jatkaa digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämistä digiajan kansalaistaidoksi. Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen ja johtava asiantuntija Jukka Vahti esiintyivät Faktabaarin kansainvälisen demokratiapäivän (15.9.2021) informaatiolukutaito-etkoilla. Tilaisuus jatkui NORDIS verkoston yhteispohjoismaisilla avajaisilla.

  Sitra myöntää Faktabaarin taustayhdistykselle Avoin yhteiskunta ry:lle osarahoitusta pohjoismaiseen EU-hankkeeseen. Sitran rahoitus mahdollistaa Faktabaarin osallistumisen pohjoismaisessa kahdeksan jäsenisessä riippumattomien faktantarkistajien, tutkijoiden ja mediakasvattajien konsortiossa disinfomaation vastaiseen EDMO NORDIS -verkostoon.

  Demokratiapäivän Informaatiolukutaito -etkot
  Kuva: Faktabaari EDU lähtökohtia digitaaliselle infomaatiolukutaidolle. Kuvassa (vasemmalta): Jukka Vahti, Veera Heinonen ja Mikko Salo


  Faktabaarin ja sen kotimaisen kumppanin Helsingin yliopiston vetovastuulla NORDIS verkostossa on nimenomaan digitaalisen informaatiolukutaidon kehitys. Faktabaarin ensisijainen kohderyhmä infomaatiolukutaidolle ovat opettajat ja koulut, minkä rinnalla käynnistetään yhteistyötä kirjastolaitoksen kanssa. Helsingin yliopisto taas tutkii ja pohjustaa yliopistotasoista informaatiolukutaito kurssia. NORDIS verkoston tutkimus ja faktantarkistustyö tarjoavat kokonaisuudessaan erinomaiset pohjoismaiset puitteet, työkaluja ja faktapohjan tälle kehitystyölle.

  Käytännössä Sitran 25% rahoitusosuus kattaa Faktabaarin omarahoitusosuutta NORDIS -pilottihankkeessa. Loput 75% hankkeen rahoituksesta saadaan EU CEF- rahoitusinstrumentilta tiukan eurooppalaisen kilpaillun ja ulkopuolisen hankearvioinnin jälkeen. Avoin yhteiskunta ry:n (Faktabaari) kokonaisbudjetti kaksi vuotiselle NORDIS -pilotille on 214 000 EUR.

  Tämän lisäksi Sitra kutsuu Faktabaarin tuella syksyllä 2022 kokoon kotimaiset digitaalisen informaatiolukutaidon sidosryhmät arvioimaan ja mahdollisesti kehittämään tuloksia edelleen suomalaisten toimijoiden tarpeisiin. Kaikki hankkeen tuotokset ovat julkisia ja Faktabaari tiedottaa verkoston toiminnasta ja tuloksista verkkosivuillaan.


  Kuva: Linkki Faktabaarin informaatiolukutaito-etkojen Sitra-yhteistyötä käsitellyt osuus.

  Faktabaarin EDU -puolen toimintafilosofiaan on alusta pitäen kuulunut parhaiden käytäntöjen kerääminen, täydentäminen ja kehittäminen. Pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen vaan, toimijoita ja työkaluja tuodaan yhteen ensivaiheessa pohjoismaisten opettajien, sitten kirjastoammattilaisten ja tutkijoiden tueksi ja mobilisoimiseksi usein nykyisten tai kehitteillä olevien opetussuunnitelmien ja toimintamallien jalkauttamiseksi. Tästä kokoamisesta on esimerkkinä vuonna 2020 julkaistu informaatiolukutaito-oppaamme opettajille, jossa mm. viittaus Sitran havainnolliseen digiprofiilitestiin.

  Faktabaari on aina auki uusille ideoille ja valmis tarttumaan NORDIS -kumppanien sekä Sitran tuella kunnianhimoiseen haasteeseen tehdä “digitaalisesta informaatiolukutaidosta kansalaistaito” -haasteeseen.

  Lisätietoja:

  • Avoin yhteiskunta ry (Faktabaari) ja EDMO NORDIS -verkosto: Mikko Salo, mikko.salo(at)iki.fi
  • Faktabaari EDU ja Avoin yhteiskunta ry: Kari Kivinen, kari(at)kivinen.net
  • SITRA, Demokratia ja osallisuus -teema: Jukka Vahti, jukka.vahti(at)sitra.fi

  Lue myös

  Oikaisu: Blogin ensimmäisen version tekijäksi mainittiin vielä aamulla 17.9 virheellisesti Veera Heinonen. Virhe korjattiin 17.9 klo 19:00. Blogin takana on luonnollisesti Avoin yhteiskunta ry ja tässä tapauksessa sen puheenjohtaja Mikko Salo, joka toimii yhteyshenkilönä Sitraan. Virheestä on informoitu osapuolia ja blogia on jaettu sosiaalisessa mediassa vasta oikaistuamme julkaisun yhteydessä tapahtuneen valitettavan virheen.


  Helsingin yliopiston NORDIS-tiimin jäseniä
  Kuva: Helsingin yliopiston NORDIS-tiimin jäseniä (ylhäältä): Mervi Pantti, Minna Aslama, John Grönvall sekä Faktabaari EDU Kari Kivinen osallistuivat avajaistilaisuuteen etänä


  Faktabaari EDU osana opetussuunnitelmaa
  Kuva: Faktabaari EDU ja digitaalinen informaatiolukutaito osana opetussuunnitelmien monilukutaitoa  Jaa eteenpäin