Faktabaari EDU - medialukutaitoa tuleville äänestäjille tuellamme

[box] Julkaisemme Baaripuhetta-sarjassa taustoittavia asiantuntijakolumneja niin faktantarkistukseen kuin julkiseen poliittiseen keskusteluun liittyen.[/box]

– Kari Kivinen, FT 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteissa esitetään, että peruskoulun ja lukion oppilaita tulisi ohjata hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä tulisi ohjata pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Tämä pohtiminen tukee kriittisen ajattelun kehittymistä.

Koulujen tulisi ohjata oppilaita analysoimaan mediaympäristöään ja oppia arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä. Heitä tulisi rohkaista käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen heidän omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Koulun tulisi tarjota tilaisuuksia näiden taitojen turvalliseen harjoittelemiseen.

Koulujen tehtäväksi on opetussuunnitelmassa annettu myös tavoite vahvistaa ja syventää oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitella toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Tätä varten heidän tulisi saada tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista.

Faktabaari EDU medialukutaitoprojektissa sovelletaan Faktabaarin asiantuntijoiden käyttämiä faktantarkistustapoja koulukäyttöön sopiviksi presidentinvaalien seurannassa.

Tavoitteena on rohkaista oppilaita analysoimaan kriittisesti mediaympäristöään ja innostaa heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Lähestymistapaa on kehitetty yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien ja oppilaiden kanssa erittäin hyvin tuloksin.

Ohessa 45 minuutin kick-off oppitunnin esitys (päivitetään), jonka koulukäyttöön muokatuilla työkaluilla ja käytänteillä Faktabaarin asiantuntijat ohjaavat oppilaat ja opiskelijat faktantarkistuksen pariin.

Faktabaari EDU:n tavoitteena on jakaa pilottikokeilussa kehitettyjä työkaluja muiden koulujen käyttöön. Faktabaarin asiantuntijat ovat valmiita pitämään  medialukutaito-työpajoja pääkaupunkiseudun kouluilla ensi kevään aikana. Tähän he hakevat parhaillaan joukkorahoitusta. Suosittelen lämpimästi!

Faktabaarin EDU – sivulta  voi saada lisätietoja mediakasvatushankkeesta, joka on saanut jo kansainvälisestäkin tunnustusta. Projektin edistymistä voi seurata myös Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun mediakasvatussivuilta: https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/.

HRSK:n opettajat ja oppilaat sekä Faktabaarin asiantuntijat esittelevät kokemuksia ja hyväksi havaittuja mediakasvatustyökaluja EDUCA messuilla. tammikuussa 2018.

//

Kirjoittaja on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja eurooppalaisten koulutusjärjestelmien ja eurooppalaisen pedagogian asiantuntija.

[box type=”shadow”] Tämä kolumni oli osa Faktabaarin Baaripuhetta. Asiantuntijanäkökulmat ja tulkinnat ovat välttämättömiä, että voimme ymmärtää faktojen asiayhtyksiä sekä muodostaa kokonaiskuvia keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.  #tueFaktabaaria.

Kolumni on lehdistön käytettävissä. Sitä saa käyttää myös vapaana materiaalina kouluissa ja oppilaitoksissa esim. mediakasvatuksen kursseilla. Kirjoitus on julkaistu Creative Commons lisenssillä CC-BY-4.0. Voit siis vapaasti jakaa tai julkaista sen ehdoilla, että a) kirjoittaja, alkuperäinen julkaisu (Faktabaari.fi) ja julkaisupäivä mainitaan ja c) tekstiä tai sen osia ei muuteta tai aseteta irti asiayhteydestään niin, että se luo vaikutelman joko kirjoittajan tai Faktabaarin olevan tämän kirjoituksen sisällön vastaisesti jotain mieltä, tai kannattavan jotain tässä mainitsematonta asiaa. Koska kirjoitus on kolumni, on kirjoittaja vastuussa sen asiasisällöstä. Kirjoitusta voidaan käyttää yhtenä asiantuntijalähteenä faktantarkistusprosissamme. Tällöin siinä esitettyihin väitteisiin etsimme vahvistuksen toisesta, riippumattomasta, luotettavasta lähteestä.[/box]

14.12.2017 10:45: Korjattu taitoa.

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.