Avoin yhteiskunta ry. kerää varoja Faktabaarin toiminnan mahdollistavalle tukisäätiölle – tavoitteena digilukutaitoisempi, lähdekriittisempi ja siten vahvempi suomalainen kansalaisyhteiskunta. Tule mukaan mesenaatiksi. Säätiö perustetaan Faktabaarin 10-vuotispäivänä 2.4.2024.**
Suomessa tarvitaan vahva riippumaton kansalaisyhteiskunnan toimija tukemaan kansalaisia digitaalisessa informaatioympäristössä, joka on globaalien alustojen ja tekoälyn vauhdittamien algoritmien dominoimana yhä moniulotteisempi ja jonka haasteellisuutta sota Euroopassa ja lisääntyvä epävarmuus globaalisti entisestään kasvattavat. Tarvitaan resilienssiä ja sitä ylläpitävää digisivistystä.

Luotettavaan tietoon perustuva avoin kansalaiskeskustelu on demokratian edellytys. Digiaikana demokratia ja kansakunnan kokonaisturvallisuus edellyttävät kansalaisyhteiskunnan valmiuksien jatkuvaa päivittämistä. Perinteisen median portinvartijarooli on heikentynyt, ja digitaalisessa informaatioympäristössä välitettävän informaation luotettavuuden arviointi on jäänyt yhä enemmän kansalaisille itselleen. Siksi kansalaiset tarvitsevat malttia, digitaalista informaatiolukutaitoa ja faktantarkistusosaamista sekä niitä tukevaa luotettavaa ja riippumatonta journalistista faktantarkistusta. Hyvät digitaaliset valmiudet auttavat suojautumaan sosiaalisessa mediassa esiintyvältä manipulaatiolta ja vihapuheelta, jotka polarisoivat yhteiskuntaa ja rapauttavat demokratiaa.

Avoin yhteiskunta ry:n Faktabaarina tunnettu toiminta digitaalisen informaatiolukutaidon ja faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta on kymmenen vuoden aikana pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin.

Faktabaarin työ alkoi muutaman kansalaisaktivistin toimesta vuoden 2014 EU-vaalien faktantarkistajana osana kansainvälistä faktantarkistusliikettä. Faktabaari on ollut ensimmäisenä Suomessa ja eturivissä Euroopassa edistämässä faktantarkistuksen globaalia laatukoodistoa. Journalistisessa faktantarkistuksessa Faktabaari on toistaiseksi ainoa riippumaton suomalaistoimija. Vuodesta 2017 lähtien Faktabaari on toiminut myös kansainvälisenä edelläkävijänä panostamassa tarkistustoiminnan rinnalla kansalaisten digitaaliseen informaatiolukutaitoon.

Kansalaisvetoisena, poliittisista ja kaupallisista digitaalisen vallan käyttäjistä vapaana Faktabaarion oikea taho edistämään digisivistystä ja sitä kautta kansalaisyhteiskunnan resilienssiä. Faktabaari vastaa digiajan tarpeisiin jatkumona 1700-luvun lopulta alkaneessa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan sivistys- ja valistustoiminnan ketjussa.

Mitä Faktabaari käytännössä tekee?

Faktabaari on digiajan informaatioekosysteemissä yleishyödyllinen toimija - keskustelun herättelijä, koordinaattori ja kehittäjä. Se edistää faktapohjaista julkista keskustelua ja digitaalista informaatiolukutaitoa julkaisemalla yleistajuisia oppaita ja videoita, järjestämällä ja osallistumalla koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, laatimalla faktantarkistuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä väitteistä sekä viestimällä näistä sosiaalisen median kanavillaan. Faktabaarin edustajat ovat lisäksi jo pitkään myötävaikuttaneet EU:n ja kansallisen tason linjauksiin disinformaation rajoittamiseksi ja esimerkiksi sosiaalisen median alustayritysten toimien läpinäkyvyyden parantamiseksi eri asiantuntijaryhmien jäseninä eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa faktantarkistusverkostoissa käytännössä usein ainoana edustajana Suomesta. Vuodesta 2021 Faktabaari on osallistunut EU:n osarahoittamaan pohjoismaisten tutkijoiden, mediakasvattajien ja faktantarkistajien NORDIS-verkostoon informaatiohäiriöiden rajoittamiseksi.

Faktabaarin toiminta on saanut lukuisia tunnustuspalkintoja, viimeisimpänä vuonna 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Aiemmista palkinnoista mainittakoon mm. Bonnierin Suuri Journalistipalkinto (2015) ja EU:n EuropCom-viestintäpalkinto (2015). Faktabaarin ja sen verkostojen toiminta tietämisen vapauden puolesta on myös palkittu jopa kahdesti Chydenius-säätiön avoimuusmitalilla (2019 ja 2022). Faktabaarin työn saamasta tunnustuksesta lisää verkkosivuiltamme.

Faktabaarin kasvava toiminta tarvitsee pysyvän perusrahoituksen

Faktabaarin toimintaa on tähän asti kannateltu lyhytkestoisen hankerahoitusten puitteissa ja talkoovoimin. Rahoitusta on saatu yksityisiltä säätiöiltä ja myös mm. EU:n ja ministeriöiden kilpailluista hankerahoituslähteistä sekä Sitralta. Hankerahoitusta ei voida kuitenkaan (pääsääntöisesti) käyttää toiminnan ylläpitokuluihin eikä uusilta hankkeilta vaadittaviin omarahoitusosuuksiin, eikä se mahdollista uusissa hankkeissa koordinaatioroolia.

Jotta visio Faktabaarista entistä tehokkaampana ennakoivana toimijana, joka vahvistaa digisivistynyttä ja resilienttiä kansalaisvetoista yhteiskuntaa ja demokratiaa voisi toteutua, tarvitaan pitkäaikainen strategia ja rahoituspohja. Tarvittava strategiatyö ja toimintojen koordinointi sekä hallinnon ylläpito ei voi tapahtua enää vapaaehtoisvoimin ja lyhyen projektirahoituksen turvin.

Visionsa saavuttamiseksi Avoin yhteiskunta ry on käynnistämässä viisivuotisen hankkeen varmistaakseen pysyvän perusrahoituksen hankerahoituksen rinnalle. Selvitettyään kestäviä vaihtoehtoisia perusrahoituksen muotoja hallitus on päätynyt Faktabaari- tukisäätiövalmisteluun.

Ratkaisun kulmakivenä nähdään riippumattomilta tahoilta, eli yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä tai säätiöiltä kerättävät lahjoitukset säätiöpääomaksi, jonka tuotoilla katetaan toiminnan vuotuinen perusrahoitustarve. Perustettavan tukisäätiön säännöillä varmistetaan rahoituksen avoimuus ja sen kohdistuminen Faktabaarin läpinäkyvään toimintaan digiajan demokratian vahvistamiseksi.

Ratkaisu edellyttää mittavaa varainhankintaa, n. 5 milj. €., mihin yhdistys tarvitsee resursseja ja aikaa. Tavoitteena on kerätä koko pääoma vaiheittain noin viidessä vuodessa v. 2023–2028.

Lisäksi tälle väliajalle yhdistys etsii “siltarahoituksen”.

Varainkeräyksen lopputulemana on Faktabaarin toiminnalle pysyvä perusrahoitus vuodesta 2029 eteenpäin, ja sen myötä digilukutaitoisempi, lähdekriittisempi ja siten vahvempi suomalainen kansalaisyhteiskuntatoimija.

Uskomme, että Suomessa, suvereeniin naapuriinsa hyökänneen Venäjän vieressä, on löydettävissä tahoja, jotka haluavat rahoittaa Faktabaaria ja näin antaa panoksensa digiajan demokratian ja digisivistyksen puolesta. Polarisoituva maailma, jossa totalitarismi ja digivallan edustajat vahvistuvat, on uhka, joka vaatii uusia lähestymistapoja.

Kiitämme jo etukäteen tukijoitamme

Helsingissä, 6.11.2023

Avoin yhteiskunta ry:n hallitus:

Mikko Salo, pj., Joonas Pörsti, varapj.

Kari Kivinen, Minna Aslama-Horowitz, Aki-Mauri Huhtinen, Juha Leviäkangas, Mikko Norros Marianne Paasi, Harto Pönkä

Lisätietoa Faktabaarin ja tukiyhdistyksen toiminnasta löytyy sivustolta https://faktabaari.fi/avoinyhtk (mm. Avoin yhteiskunta ry:n toimintakertomukset).

info@faktabaari.fi

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.