Avoin yhteiskunta ry

Avoin yhteiskunta ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää avoimuutta yhteiskunnallisena perusarvona sekä tarjota kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näiden tavoitteiden tueksi yhdistys lähti kehittämään vuonna 2013 Faktabaaria, joka vahvistaa faktapohjaista julkista keskustelua faktantarkistuksen ja informaatiolukutaidon syventämisen keinoin.

Yhdistys kokoaa yhteen toimijoita, jotka muodostavat tukiyhteisön Faktabaarin mission ja vion toteutukselle ja kehittämistyölle.

Faktabaarin missio: Faktabaari tukee faktapohjaista julkista keskustelua, digitaalista informaatiolukutaitoa ja osallistuvaa digiajan demokratiaa. Tavoitteena on vahvistaa kriittistä ajattelua ja vastuullista osallistumista.

Faktabaarin visio: Digitaalinen Informaatiolukutaito on kansalaistaito, jota Suomessa edistää riippumaton faktantarkistuspalvelumalli. Toiminnan vaikuttavuuden perustana ovat läpinäkyvyys, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä informaatiolukutaidon oppiminen kansalaistaitona.

Neljä kokonaisuutta

Faktabaarin operatiivisesta toiminnasta vastuussa oleva yhdistys pyrkii kokoamaan Faktabaarin kaikkia tukijoita sen kaudelle 2024–2028 linjattujen neljän toisiaan tukevan toimintakokonaisuuden taakse. Faktabaarin toiminnalla tuetaan digisivistystä ja informaatioresilienssiä osana kokonaisturvallisuuttamme ja tiedon huoltovarmuutta.

  1. Faktabaari EDU: Tavoitteena vakiinnuttaa digitaalinen informaatiolukutaito kansalaistaitona tekoälyn aikana (fokus: generatiivinen tekoäly ja suosittelualgoritmit).
  2. Faktabaari PRO: Tavoitteena vakiinnuttaa Suomeen journalistinen faktantarkistuksen osaamistoiminto ja faktantarkistustoimitus osana kansainvälisiä NORDIS- ja EFCSN-verkostoja.
  3. Faktabaari LAB: innovatiivinen kokeilu-, tutkimus- ja hanketoiminta mukaan lukien kansainväliset FactBar-verkostot ja sisältäen mm. “digivallan vahtikoira” -roolin osana digipalvelulainsäädännön kansallista toimeenpanoa. LAB-kokeiluja ja hankkeita on tarkoitus tuoda osaksi vakiintuneempaa EDU- ja PRO-toimintaa resurssien lisääntyessä.
  4. Faktabaari Forum: tavoitteena on kerätä faktapohjainen julkinen keskustelu digitaalisista informaatiohäiriöistä ja polarisaatiosta sekä niiden torjunnasta hyödyntäen EDU-, PRO- ja LAB-kokonaisuuksia. Forum sisältää kansantajuisia tapahtumia sekä Faktabaarin näkökulma-blogit ja luentosarjat yhteistyökumppanien kanssa.

Kaavio, jossa lab- edu- ja pro-kokonaisuudet

Avoin yhteiskunta ry on Faktabaarista juridisesti vastuullinen toimija, Se resurssoi Faktabaarin toimintaa varainkeräyksellään ja valvoo sen avoimuusperiaatteiden ja em. painopisteiden toteuttamista. Yhdistys ei puutu Faktabaarin operatiivisiin journalistisiin valintoihin, joista vastaa Faktabaarin vastaava toimittaja tai EDU-hankkeen koordinaattori. Yhdistyksen hallitus nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävistään Faktabaarin vastaavan toimittajan ja muut painopisteiden mukaisten projektien koordinaattorit.

Säännöt

Avoin yhteiskunta ry:n sääntöihin voit tutustua täällä.

Hallinto

Hallitus 2024

Mikko Salo, puheenjohtaja

Joonas Pörsti, varapuheenjohtaja

Juha Leviäkangas, rahastonhoitaja

Kari Kivinen, EDU-vastaava

Aki Saariaho, sihteeri

Minna Aslama Horowitz

Miina Kaarkoski

Harto Pönkä

Marianne Paasi

Yhdistys pyrkii pitämään hallintonsa mahdollisimman tehokkaana ja kevyenä. Toimintaa ohjaa läpinäkyvyyden periaate, jolla pyritään luomaan Faktabaarille vakaa taustatuki toteuttaa missiotaan. Yhdistys toimii toistaiseksi ilman perusrahoitusta.

Toiminta- ja vuosikertomukset

Rahoitus

Yhdistys rahoittaa toimintaansa ensisijaisesti hankeapurahoilla ja lahjoituksilla sekä pienimuotoisemmin jäsenmaksuilla ja koulutustoiminnalla.avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.