Digitaalinen informaatiolukutaito
/ Digital Information Literacy

Digitaalisella informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, ymmärtää, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asianmukaisesti sosiaalisessa mediassa digitaalisen teknologian avulla. Digitaalinen informaatiolukutaito on digiajan kansalaistaito, joka edistää aktiivista kansalaisuutta.

Digital information literacy is the ability to access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate, create, and disseminate information safely and appropriately through digital technologies. Digital Information Literacy involves a dimension of active and civic engagement with the digital world and promotes active citizenship.