FaktabaariEDU logo


Faktabaari EDU

Faktabaari aloitti Suomessa faktantarkistuksen 2014 EU-vaalien yhteydessä.Faktabaarin toimittajat muokkasivat yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa faktantarkistusmetodin, joka perustuu avoimuuteen ja  soveltuu koulukäyttöön.

Metodi muokattiin alun perin vuoden 2017 kunnallisvaalien yhteydessä.  Tämän pilottihankkeen pohjalta Markus Neuvonen toimitti opettajien tueksi oppaan ”Vaalit tulevat – oletko valmis?” erityisesti vaalikampanjoiden seurantaan.

Faktabaari EDUn tavoitteena on ollut antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja sellaiseen media- ja uutisseurantaan, joka edistää kriittistä ajattelua ja osallistumista. Saadun palautteen pohjalta opetusmateriaalia on haluttu kehittää tukemaan opetussuunnitelman toteuttamista. Faktabaarin toimijat ovat järjestäneet kahden vuoden aikana koulutustilaisuuksia yhteistyössä esim. Euroopan parlamentin tiedotustoimiston, HYOL:n (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto), EPAS-koulujen, UNESCO-ASPNET-kouluverkoston, Kansanvalistusseuran, AVIn, Mediakasvatusseuran ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

Koulutustyöpajoissaon huomattu, että koulukäyttöön mukautetut faktantarkistustyökalut toimivat erinomaisesti myös aikuiskasvatuksessa. Faktabaarin toimintamalli ja EDU-hanke ovat herättäneet paljon kansainvälistä kiinnostusta. Englanniksikin käännettyä “Elections approach - are you ready?”-opasta jaettiin globaalisti CNN:n tekemän jutun suorana linkkinä. Faktabaari on osallistunut aktiivisesti myös journalisteiksi opiskelevien kouluttamiseen.  Mediat ja viranomaiset yhdistävän Mediapoolin kanssa on pyritty torjumaan disinformaatiota.


Suomen uuden hallitusohjelman tavoitteena on mm. vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnan instituutioihin.  Neuvottelutulokseen on kirjattu yksiselitteisen selkeä mediakoulutusta tukeva tavoite, jota opetusministeriö alkaa tiede- ja tutkimusministerin johdolla toteuttaa:

”Väärän tiedon ja valeuutisoinnin leviämistä ehkäistään edistämällä medialukutaitoa mm. opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä.

Faktabaari EDU on tarttunut haasteeseen ja kehittänyt yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa uudenlaisia pedagogisia vinkkejä ja työkaluja opettajille, jotka yhdessä oppilaittensa kanssa tarkastelevat sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen, kuvien ja videoiden oikeellisuutta.

Disinformaation vastustamisessa koulutus on avainasemassa. Faktabaari EDU:n opetusmateriaaleja voidaan käyttää kouluissa opetussuunnitelman puitteissa tai aikuiskoulutuksessa elinikäisen oppimisen tukena hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Faktabaarin tekemä faktantarkistus Greta Thunbergin esittämistä ilmastoväitteistä valittiin vuoden 2019 neljän parhaan faktantarkistuksen joukkoon International
Fact-checking Networkin (IFCN) kokouksessa kesällä 2019.


Kari ja Mikko MMLS2017

Yhteyshenkilöitä: 
kari(at)faktabaari.fi
mikko(at)faktabaari.fi


Faktabaari EDU #vvvsanasto  jaottelu englanninkielisen terminologian pohjalta (ks. alla)
Misinformation

| VVVsanasto |
| #Virheellinen |
| #Vääristelty |
| #Vahingollinen |

Totuus-grafiikka Jesper Vuori

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.