YK ei ole esittänyt aikuisten ja lasten välisen seksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointia

Verkossa kiertävät virheelliset väitteet rakentuvat pitkäaikaisten pedofiliaan liittyvien, usein sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjivän retoriikan ja salaliittoteorioiden päälle.

Sosiaalisessa mediassa leviää väite, jonka mukaan Yhdistyneet kansakunnat (YK) olisi maaliskuussa 2023 julkaiseman raporttinsa perusteella toivomassa aikuisten ja lasten välisen seksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointia. Väite ei pidä paikkaansa. 

Kansainvälisen juristikomission ICJ:n tekemää, rikoslain soveltamisen ohjeeksi tarkoitettua raporttia on sosiaalisessa mediassa esitetty harhaanjohtavasti. Raportissa ei mainita sellaisia asioita kuin sosiaalisen median päivityksissä väitetään. YK on lisäksi julkisessa lausunnossaan kiistänyt väitteet. 

Väitteet ovat levinneet Suomessa ja eri puolilla maailmaa muun muassa useilla verkkosivuilla, Twitterissä, Facebookissa, Redditissä ja Instagramissa. Tällä hetkellä Googlen hakutuloksissa suomen kielellä sanoilla “YK” ja “pedofilia” ensimmäiseksi hakutulokseksi nousee teksti, jossa levitetään salaliittoteorioita myös kyseisestä raportista. Etsimällä hakukoneesta esimerkiksi sanoilla “yk dekriminalisoi pedofilian” löytää niin ikään harhaanjohtavia ja vääristäviä uutisia kyseisestä raportista.

Lue myös: Rintaliivit eivät aiheuta syöpää – miksi Googlen hakutulokset silti väittävät niin?

Samasta aiheesta ovat aiemmin tehneet faktantarkistuksia muun muassa AP ja Reuters. Harhaanjohtavat julkaisut ja artikkelit vääristävät kansainvälisen juristikomission ICJ:n tekemän raportin sisältämää ohjeistusta. Kansainvälinen juristikomissio on riippumaton järjestö, joka koostuu 60:sta ihmisoikeuksien puolustamiseen keskittyvästä lakimiehestä ja tuomarista. 

Väitteet rakentuvat pitkäaikaisen pedofiliaan liittyvän, usein sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjivän retoriikan ja salaliittoteorioiden päälle. Euroopan Digitaalisen Median Seurantakeskus (EDMO) on hiljattain nostanut esiin sen, että juuri LGBTQ+-yhteisö on yksi merkittävä disinformaation aihe Euroopassa. 

Mistä on kyse?

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2023 kansainvälinen juristikomissio ICJ julkaisi yhdessä YK:n AIDS-ohjelman (UNAIDS) sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kanssa uudet periaatteet ohjeistamaan kansainvälisten ihmisoikeuslakien soveltamista rikoslakiin.  

Raportti on tulosta ICJ:n, UNAIDS:n ja OHCHR:n vuonna 2018 toteuttamasta työpajasta, jossa keskusteltiin juristien roolista rikoslakien ihmisoikeuksille haitallisten vaikutusten käsittelemisessä. ‘Maaliskuun 8. päivän periaatteiksi’ kutsutut ohjeistukset luovat ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan lakeihin, jotka kriminalisoivat seksuaaliseen kanssakäymiseen, huumeiden käyttöön, hiv:iin, seksuaaliterveyteen, asunnottomuuteen ja köyhyyteen liittyvää toimintaa. 

Raportin 16. periaatteessa (sivuilla 23-24) kirjoitetaan vapaasti suomennettuna, että yhteisymmärrykseen perustuvan seksuaalisen toiminnan ei tulisi missään olosuhteissa olla kriminalisoitua, riippumatta seksuaalisen toiminnan luonteesta, osallisten sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai heidän siviilisäädystään. Esimerkiksi homoseksuaalisuus on useissa maailman maissa lailla kiellettyä. 

Raportissa todetaan myös, että rikoslain täytäntöönpanossa kaikkia seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajoja on sovellettava syrjimättömällä tavalla. Täytäntöönpanon ei tule olla yhteydessä osallisten sukupuoleen tai avioliiton suojaikärajaan.

Lisäksi raportissa kirjoitetaan, että kotimaassa säädettyä seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajaa nuorempien henkilöiden seksuaalinen toiminta voi olla yhteisymmärrykseen perustuvaa, vaikka ei lain mukaan. Raportissa todetaan, että tässä yhteydessä rikoslain täytäntöönpanon tulee huomioida alle 18-vuotiaiden oikeudet ja kyvyt tehdä päätöksiä yhteisymmärrykseen perustuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä sekä se, että heillä on oikeus tulla kuulluiksi itseään koskevissa asioissa. 

Tämä kappale vaikuttaa olevan perustana julkaisuille ja artikkeleille, joissa YK:ta syytetään aikuisten ja lasten välisen seksin mahdollistavien lakien tukemisesta. 

Raportin sisältöä on kuitenkin tulkittu väärin. Raportissa ei missään kohdassa viitata aikuisten ja lasten väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. 

Tätä mieltä ovat myös lakiasiantuntijat. Esimerkiksi PolitiFactin haastattelema oikeustieteen professori Bridget Arimond tulkitsee raportin viittaavan samanikäisten – ehkäpä 17 ja 18-vuotiaan – yhteisymmärrykseen perustuvaan seksuaaliseen kanssakäymiseen, mikä ei ole joissain maissa laillista, mikäli joku osallisista on säädettyä suojaikärajaa nuorempi.

“Tässä ehdotetaan, että valtioiden pitäisi harkita uudelleen lakeja, jotka kriminalisoivat suhteellisen samanikäisten henkilöiden yhteisymmärrykseen perustuvan toiminnan”, toteaa Arimond PolitiFactille. 

Esimerkiksi joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa seksi kahden 15-vuotiaan välillä on laitonta, vaikka sitä harrastettaisiin yhteisymmärryksessä. Yhdysvalloissa seksuaalisen kanssakäymisen suojaikäraja vaihtelee eri osavaltioissa 16-18 ikävuoden välillä. 

Suomessa rikoslaki asettaa seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajaksi 16 vuotta. Säännöksen on nimenomaan tarkoitus suojata lapsia, ei välttämättä rajoittaa nuorten keskinäistä seksuaalielämää. Rikoslaki ei estä vaikkapa kahta 15-vuotiasta harrastamasta seksiä yhteisymmärryksessä keskenään. 

Yleisestikin on katsottu, että mikäli kaksi nuorta ovat suhteellisen saman ikäisiä, ei asiaa arvioida rikosoikeudellisesti. Tämä tarkoittaa, että 17-vuotias ei välttämättä syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mikäli hän on sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan kanssa.  Rajanveto ei aina ole täysin yksioikoista ja se vaatii tapauskohtaista arviointia. Nuorten Exit -sivustolla on käyty läpi erilaisia esimerkkitapauksia Suomen kontekstissa. 

Raportin tekijät kiistävät väitteet

YK:n pääsihteerin tiedottajan Stéphane Dujarricin mukaan väitteet siitä, että YK olisi ajamassa lasten ja aikuisten välisen seksin dekriminalisointia, ovat tahallisia väärinymmärryksiä. 

“Kansainvälisen juristikomission maaliskuussa julkaisemaa raporttia on viime aikoina esitetty harhaanjohtavasti useilla verkkosivuilla. Raportti ei ehdota lasten kanssa tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointia eikä suojaikärajan poistamista”, Dujarric sanoo. “Lain soveltamisessa on huomattu, että rikosoikeudelliset seuraamukset eivät ole soveliaita samanikäisten nuorten yhteisymmärrykseen perustuvan seksuaalisen kanssakäymisen kohdalla”, kertoo Dujarric 18.4.2023 pidetyssä lehdistötilaisuudessa

Toisin sanoen raportti on tarkoitettu lain soveltamisen ohjeistukseksi tapauksissa, joissa on kyse suhteellisen samanikäisten nuorten yhteisymmärrykseen perustuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä.

Myös kansainvälinen juristikomissio ICJ kiistää väitteet 20.4.2023 antamassaan lausunnossa

“YK:n sitoutumista lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen taisteluun sekä ‘maaliskuun 8. päivän periaatteiden’ sisältöä on esitetty harhaanjohtavasti sosiaalisessa mediassa sekä useilla verkkosivuilla. Periaatteet eivät ehdota lasten kanssa tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointia eivätkä valtioiden säätämien seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajojen poistamista.  Sen sijaan komissio painottaa, että valtioilla on kansainvälisen lain alla selkeä velvollisuus suojella lapsia kaikenmuotoiselta hyväksikäytöltä, kuten seksuaaliselta hyväksikäytöltä, mukaanlukien kriminalisoimalla tällaisen käyttäytymisen.”

Yhteenveto

Sosiaalisessa mediassa leviävä väite siitä, että YK olisi ohjeistamassa aikuisten ja lasten välisen seksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointia, ei pidä paikkaansa. Raportissa ehdotetaan, että valtioiden pitäisi harkita uudelleen lakeja, jotka kriminalisoivat suhteellisen samanikäisten nuorten yhteisymmärrykseen perustuvan seksuaalisen kanssakäymisen tilanteissa, joissa joku osallisista on säädettyä suojaikärajaa nuorempi. Raportissa ei mainita mitään aikuisen ja lapsen välisestä seksistä, toisin kuin sosiaalisen median julkaisuissa on tulkittu ja väitetty.

Kuva: Kim Petersen / Alamy

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.