Faktabaarin saamat tunnustukset

Faktabaari palkittiin 2015 Suurella journalistipalkinnolla vuoden 2014 journalistisena tekona EU-vaalien alla tekemästään faktantarkistuspilotista.

2015 Faktabaari palkittiin lisäksi kansainvälisesti EU-tasoisessa Europcom tilaisuudessa Brysselissä sekä voitti kansallisesti Liikenne- ja Viestintäministeriön sponsoroiman Mediainnovaatio -kilpailun kehittämisrahan toiminnalleen (raportti rahoituksen käytöstä).

Faktabaari sai erityisesti aloittaessaan kotimaisessa mediassa paljon huomiota faktantarkistustyölle. Virheellisten väitteiden leviämistä arvioitiin pystytyn rajoittamaan ja ennaltaehkäisemään luomalla positiivinen peloite pysyä faktapohjalla.

Faktabaari on sittemmin vakiinnuttanut kansallisesti faktantarkistuksen edelläkävijäroolinsa erityisesti vaalien yhteydessä täydentämällä suomalaista vaalijournalismia.

Pääasiassa kansainvälisistä ansioistaan Faktabaari on palkittu jo kahdesti Anders Chydenius julkisuusperinnettä vaalivalla avoimuusmitalilla. Vuonna 2019 yhdessä taustayhdistyksensä kanssa ansioistaan 2019 EU-vaalien disinfomaatiota rajoittavissa verkostoissa toimimisesta ja vuonna 2021 osana innovatiivista NORDIS-verkostoa.

Kansainvälinen media on raportoinut viimeaikoina erityisesti Faktabaarin toiminnasta mediakasvatuksen kehitystyössä. Tätä kehitystyötä Faktabaari jatkaa paraikaa mm. NORDIS-verkoston digitaalisen infomaatiolukutaidon kehittäjäorganisaationa.

Arvokkain tunnustus Faktabaarille on kuitenkin ollut sitoutuneet sidosryhmät. Toiminta perustuu pitkälti avoimeen jakamiseen ja kumppanuuksiin faktapohjaisen julkkisen keskustelun ja digitaalisen informaatiolukutaidon edistämisessä.

Faktabaari-Suuri journalistipalkinto

Kuva: Faktabaarin Suurella journalistipalkinnolla 2014 hankkeista palkittu Mikko Salon työryhmä vasemmalta oikealla: Jussi Salmio, Tuomas Muraja, Mikko Salo, Taru Taipale ja Jukka Rautanen