Faktabaarin Mikko Salo linkittää suomalaiset osaksi eurooppalaista disinformaation vastaista SAUFEX-tutkimushanketta

EU:n rahoittama SAUFEX-hanke lisää tietoa informaatiovaikuttamisesta ja parantaa vaikuttamiseen reagointia. Kolmivuotista hanketta koordinoi puolalainen teknologian edistämiskeskus PORT.

Faktabaari ja kolme eurooppalaista järjestöä aloittavat helmikuussa kolmivuotisen SAUFEX-tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena havaita, analysoida ja torjua ulkomaista infomaatiomanipulointia, jota kutsutaan tutkimuksessa FIMIksi (Foreign information manipulation and interference).

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Vakioida tietämystä nykyisten hyvien käytäntöjen pohjalta, jotta voidaan kehittää edelleen yhteisiä ja standardoituja toimintamalleja FIMI-analyysejä varten.
  2. Hajauttaa ja demokratisoida FIMI-analyysiin ja -reagointiin liittyviä prosesseja.
  3. Lisätä teoreettista ymmärrystä FIMIstä ja sisällyttää yhteisölähtöisiä laadunvarmistusprosesseja puolustajayhteisössä.

Hankkeen aikana pyritään saavuttamaan seuraavat tulokset:

  • Otetaan käyttöön ennakoiva havaitseminen, analysointi ja tarvittaessa vastatoimet, jos autoritääriset valtiot yrittävät heikentää demokraattisia prosesseja. Kehitetään parempi ymmärrys näihin yrityksiin liittyvistä taktiikoista, tekniikoista ja menettelyistä.
  • Luodaan paranneltu reagointijärjestelmä päättäjille ja muille sidosryhmille, jotta he osaavat paremmin käsitellä FIMI-uhkia.
  • Parannetaan EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden välistä koordinaatiota FIMIn torjunnassa ja lisätään teoreettista ymmärrystä demokratian periaatteiden ja FIMIn välisistä jännitteistä.

Parempaa ymmärrystä myös Suomessa

SAUFEX-hanke tuo yhteen paljon osaamista erityisesti käynnissä olevan digitaalisen infomaatiosodan asiantuntijoilta.

”Faktabaari osallistuu ennen kaikkea hankkeen viestinnälliseen osuuteen”, sanoo hankkeeseen osallistuva Mikko Salo, Faktabaarin toiminnanjohtaja.

”Toivomme, että hanke lisää ymmärrystämme informaatiovaikuttamisen turvallisuusaspekteista, ja että hanke keskusteluttaa myös suomalaistoimijoita kokonaisturvallisuuden ja luottamuksen edistämiseksi – unohtamatta digisivistystä, joka kuvaa Faktabaarin toimintaa laajemmin.”

Salo uskoo, että Suomessa voidaan dialogin kautta kehittää malli, jossa turvallisuus ja sivistys voivat uusiutua informaatiosodasta huolimatta. Hankkeeseessa on tarkoitus keskusteluttaa suomalaisia alan toimijoita. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoita osallistuu hankkeen eri vaiheisiin. 

Hankkeessa mukana Puola, Liettua, Hollanti ja Suomi

SAUFEX-hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti.

Hanketta koordinoi Puolan teknologian kehityskeskus PORT. Fatkabaarin lisäksi kumppaneita ovat itsenäinen liettualainen teknologia-ajatushautomo Debunk.org, alankomaalainen disinformaatiota vastaan toimiva järjestö DROG sekä Puolan tiedeakatemian politiikan tutkimusten instituutti ja Varsovan yliopisto.

Hankkeessa PORT varmistaa edistyneiden tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämiseen tarvittavan asiantuntemuksen yhteistyössä ukrainalaisten koneoppimisen ja ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa. Ohjelmistoyhtiö on torjunut Venäjän disinformaatiota vuonna 2022 sen hyökättyä Ukrainaan.

Faktabaari tulee tekemään yhteistyötä myös viranomaisten kanssa, erityisesti Maanpuolustuskorkeakoulun siviilitutkijoiden kanssa suomalaisen osaamisen kartuttamiseksi.

Lisätietoja: Mikko Salo (mikko.salo(a)faktabaari.fi)

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.