Faktabaari edistää kansalaisten digitaalista vaalilukutaitoa eurooppalaisessa yhteishankkeessa

Europarlamenttivaalit pidetään kesällä 2024. Niitä silmällä pitäen Faktabaari edistää kansalaisten digitaalista vaalilukutaitoa eurooppalaisessa konsortiossa.

Muuttunut informaatioympäristö vaikuttaa kaikkiin Euroopan kansalaisiin. Disinformaatio, valeuutiset ja muut informaatiohäiriöt voivat vähentää kansalaisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin kuten tiedotusvälineisiin, aiheuttaa epävakautta, vaikeuttaa faktapohjaisten päätösten tekemistä ja heikentää sananvapautta. 

Ongelmien ehkäisemisessä ennakoiva lähestymistapa on avainasemassa. Siksi Faktabaari on mukana kaksivuotisessa eurooppalaisessa demokratiahankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten, erityisesti nuorten ja ikäihmisten, digitaalista informaatiolukutaitoa ja lisätä heidän taitojaan navigoida verkon informaatiovirrassa. Hankkeen nimi on Immune2infodemic, eli lyhennettynä i2i. 

Helmikuun lopulla, 28.2., Faktabaari tapasi yhteistyökumppaneitaan Brysselissä ja ideoi i2i-hankkeeseen liittyviä sisältöjä yhdessä suomalaisten, hollantilaisten ja belgialaisten ammattilaisten kanssa. Faktabaarin lisäksi hankkeessa ovat mukana Laurea-ammattikorkeakoulu, belgialainen ajatushautomo Beyond the Horizon sekä polarisaatiota ehkäisevä Hollannissa perustettu Dare to be Gray -organisaatio.

Hankekonsortion valitsemat kolme yhteistä EU-teemaa ovat vaalit ja sen ohella keskustelua usein verkossa polarisoivat teemat: maahanmuutto ja ilmastonmuutos. Vaalikokonaisuuden osalta Faktabaari tekee yhteistyötä konsortion toisen suomalaisjäsenen, Laurea-ammattikorkeakoulun, kanssa. 

Faktabaari järjestää hankkeen mahdollistamana ainakin kuusi informaatiomanipulaatioita ennaltaehkäisevää tapahtumaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Faktabaari tuottaa hankkeeseen kansalaisten digitaalista informaatiolukutaitoa tukevaa materiaalia.

Koska hankkeessa Faktabaarin pääasiallisena kohderyhmänä ovat usein ensimmäistä kertaa äänestävät sosiaalisen median suurkuluttajat (18–25-vuotiaat), hanke ideoidaan yhdessä nuorten kanssa toukokuussa järjestettävässä Hackathonissa, josta lisätietoja Faktabaari Forumissa 5.4.

Tältä osin päätapahtumaksi kaavaillaan osallistumista 2024 alkuvuoden mediakasvatustapahtumia EDUCA:sta mediakasvatusviikkoon.

Toukokuun hackathonin teemoihin johdattelee myös Faktabaari Forum -toimintamme alla toteutettava “Vaalit, Faktat ja faktat” -Studia Generalia -luentosarja Aalto-yliopiston kanssa. Lue lisää täältä.

Lisätietoja Immune 2 infodemic -hankkeesta projektikoordinaattorin verkkosivulta sekä immune2infodemic.eu-sivustolta

Lisätietoja: edu (at) faktabaari.fi

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.