Faktabaari on mukana kehittämässä tiedeopetusta

SciLMi-hanke tukee informaatiolukutaidon edistämistä, verkkoympäristön mediakasvatuspedagogiaa, elinikäistä oppimista ja opettajien ammatillista täydennyskoulutusta koko Euroopassa.

Luonnontieteen lukutaito 2000-luvulla: tietoon perustuva luottamus ja pätevä ulkopuolinen” oli Stanfordin yliopiston kasvatustieteen emeritusprofessorin Jonathan Osbornen esityksen otsikko SciLMi-projektitapaamisessa Itävallassa lokakuussa 2023.

Yksi nykyajan haasteista on nimittäin seuraava: mitä yksilön ei-tieteilijänä on tiedettävä, jotta hän voisi tietää, voiko luottaa näkemäänsä tietoon tai tieteelliseen väitteeseen? Vastaavia kysymyksiä tulee käsitellä, jotta sekä opettajien että oppilaiden informaatiolukutaitoa ja -valmiuksia voitaisiin parantaa.

Faktabaari on mukana kansainvälisessä SciLMi-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää yläkoulun luonnontieteen opettajien valmiuksia tunnistaa luotettavan informaation tunnusmerkit ja antaa oppilaille samoja valmiuksia. Kolmivuotisen hankkeen nimi on Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age, lyhyesti SciLMi. 

SciLMi tukee informaatiolukutaidon edistämistä, verkkoympäristön mediakasvatuspedagogiaa, elinikäistä oppimista sekä opettajien ammatillista täydennyskoulutusta koko Euroopassa. Tavoitteen saavuttamiseksi SciLMi kokoaa yhteen yleiseurooppalaisen verkoston, joka koostuu perus- ja täydennyskoulutuksen tarjoajista, kouluista, opettajajärjestöistä, opetusviranomaisista, säätiöistä, kansalaisjärjestöistä, kirjastoista, tiedekeskuksista ja niin edelleen. Verkosto osallistuu yhteiseen metodien ja sisällön suunnitteluprosessiin ja pitkällä aikavälillä helpottaa metatieteellisen lukutaidon sisällyttämistä koulutusjärjestelmiin kaikkialla Euroopassa. 

Opettajia, opettajiksi opiskelevia ja opetusalan johtajia tuetaan hankkeessa ratkaisemaan digitaalisen koulutusjohtamisen haasteita ja päivittämään omaa  asiantuntemustaan verkkokoulutusohjelman avulla. SciLMin kohderyhmää haastetaan pohtimaan koulutuksen tulevaisuuden haasteita ja kehittämään heidän henkilökohtaisiin näkemyksiinsä ja kouluyhteisönsä tarpeisiin perustuva visio yhteistyössä laajemman koulutus- ja teknologia-alan kanssa.  

SciLMi-opettaja-akatemia kehittää, pilotoi ja arvioi monialaisia yhdistettyjä intensiivisiä vaihto-ohjelmia ja koulutuksia opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Se tarjoaa tarvittavat monialaiset taidot, digitaaliset taidot ja osallistavat opetusstrategiat, joiden avulla tuleva sukupolvi oppii suhtautumaan kriittisesti yhteiskuntatieteellisiin kysymyksiin sekä tutkimaan ja arvioimaan tieteellisiä väitteitä ja perusteluja päätöksentekoa ja toimintaa varten. Tämä on tärkeä osa tulevan PISA 2025:n tiedekompetenssia.

PISA 2025 -ohjelman tiedekehyksessä määritellään erityisesti se osaaminen, jota luonnontieteiden opetus kehittää. Oppilaat tarvitsevat luonnontieteen perustietoja ja -taitoja, joiden avulla he voivat arvioida esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eteen tulevia tieteeseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä niiden pohjalta oikeita johtopäätöksiä. 

SciLMi-projektin päätavoitteet ovat seuraavat

  1. tukea korkeatasoista yhteistyötä yliopistojen, opettajien täydennyskoulutuksen tarjoajien, opettajien työmarkkinajärjestöjen, poliittisten päättäjien ja opetusteknologian tarjoajien välillä.
  2. määritellä keskeiset haasteet ja ongelmat, joita opettajaksi valmistuvat ja opettajaksi opiskelevat joutuvat kohtaamaan digitaalisella aikakaudella. Haasteet tulevat niin politiikan, käytännön, pedagogiikan kuin opetuksen näkökulmista.

Lisäksi opettajia tuetaan ammatissaan tarjoamalla heille materiaalia ja koulutuksia, joiden avulla he voivat uudistaa ja ylläpitää uudistavaa otetta digikoulutuksessa. Näin heidän on mahdollista

  1. kehittää ja arvioida laadukasta, monitasoista pedagogista mallia, joka tukee transformatiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä. 
  2. luoda erilaisia ammatillisen kehityksen mahdollistavia sisältöjä, aktiviteetteja ja niihin liittyviä mikrotutkintoja. Näillä tuetaan kaikkien koulutusasteiden opettajia. Luomme avoimia opetusresursseja, synkronisia työpajoja, hackathoneja, vertaisryhmätyöskentelyä, uudistavia oppimishankkeita ja suunnittelupohjaisia tutkimustehtäviä.

Hanke jatkuu vuoteen 2026 asti ja Faktabaari on vastuussa hankkeen koordinaatiosta ja asiantuntemuksesta Suomen osalta.

Osallistujat eri maista:

EduNet Europe gGmbH, Saksa 
Oslo Metropolitan University, Norja
Educational Excellence Corporation Limited / University of Nicosia, Kypros
Avoin Yhteiskunta ry / Faktabaari, Suomi
HÉTFA Research Institute, Unkari
University of Santiago de Compostela, Espanja
Norwegian University of Science and Technology, Norja
Palacký University Olomouc, Tsekki
Eugenides Foundation, Kreikka
University of Innsbruck, Itävalta

Lisätietoja: 
Kari Kivinen ja Elsa Kivinen
edu@faktabaari.fi

Pääkuva: SciLMi-hankkeen osallistujat kokoontuivat lokakuussa Itävallassa.

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.