FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  MEDIATAITOVIIKKO 2021 & FAKTABAARI EDU

  03.02.2021 Faktabaari EDU

  Mediataitoviikko.jpg

  Faktabaari EDU osallistuu Mediataitoviikkoon (8-14.2.2021) viime vuonna julkaistulla Informaatiolukutaito-oppaalla, joka on suunnattu ensisijaisesti opettajille ja mediakasvattajille.

  Faktabaari EDUn tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa – kykyä löytää ja tuottaa luotet­tavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään.Digitaalinen informaatiolukutaito voidaan määritellä kyvyksi löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, tallentaa, luoda, kommunikoida ja jakaa erilaisia tekstejä, viestejä ja uutisia ja niiden konteksteja rakentavan kriittisesti sosiaalisessa mediassa. 

  Digitaalisessa informaatiolukutaidossa korostuu kriittisen ajattelun merkitys ja taito tehdä harkittuja arvioita kaikista tiedoista, joita löydämme ja käytämme. 

  Digitaalinen informaatiolukutaito on kansalaistaito ja se on aktiivisen kansalaisuuden edellytys. 

  Oppaan sisältöjä on pilotoitu koulutus­tapahtumissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Faktabaarin toimitus on yhdessä Helsingin ranska­lais-suomalaisen koulun opettajien kanssa kehittä­nyt pedagogisia työkaluja opettajille, jotka pohtivat oppilaittensa kanssa suhdettaan sosiaalisessa medi­assa liikkuvaan erilaiseen informaatioon – mukaan lukien kuvat ja videot. Oppaan aineisto perustuu suurelta osalta Fakta­baarin toimituksen käsikirjaan  ja aiemmin julkais­tuun ”Vaalit tulevat – oletko valmis” -julkaisuun.

  Informaatiolukutaitooppaan PDF version voi ladata tästä: Informaatiolukutaito-opas Faktabaari EDU

  Hyvää mediataitoviikkoa!

  Faktabaari ja Avoin yhteiskunta ry  Jaa eteenpäin