Andersson: Terveyskeskusmaksujen poisto maksaisi n. 40 miljoonaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Ylen vaalipuheessaan, että terveyskeskusmaksujen poisto maksaisi noin 40 miljoonaa.

Väite on totta.

Väite pitää paikkansa, sillä Andersson tähdentää puhuvansa lääkärimaksun poistosta. Hän ei kerro vaativansa kaikkien maksujen poistoa.

Tavanomaisessa kielenkäytössä terveyskeskuksen asiakasmaksuilla tarkoitetaan terveyskeskuslääkärin avovastaanoton tai terveydenhuollon henkilökunnan vastaanoton maksuja. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut tilastoidaan erikseen.

THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2014 tilasto -raportti liitteineen puolustaa Anderssonin väitettä. Perusterveydenhuollossa on useita maksuja, joten hinta määräytyy sen mukaan, mitä maksuja poistetaan. Kotitaloudet maksavat tästä 5,7 prosenttia eli 38,3 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo sivuillaan terveyskeskuksen enimmäismaksuista 2016-2017.  Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorio- ja röntgentutkimukset, ovat jo olleet maksuttomia vuonna 2016 ja 2017.

Päivystysmaksulle on oma vakiintunut käsitteensä.

Alla esimerkkejä, miten mediassa ja eri kuntien sivustoilla on puhuttu osoittamaan vakiintunutta lääkärimaksukäytäntöä: [HS: Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen säilyttäisi terveyskeskusmaksun](https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002563541.html) [Kuluttajaliitto (2012) :](https://www.kuluttajaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/09/2012Kysymys_3_Tuleeko_terveyskeskusten_kayntimaksu_poistaa.pdf)"Terveyskeskusten käyntimaksulla tarkoitetaan terveysasemien lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla käynnistä perittävää maksua." [Kuluttajaparlamentti vaatii: Terveyskeskusten käyntimaksu tulee poistaa.](https://www.kuluttajaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/09/2012Kysymys_3_Tuleeko_terveyskeskusten_kayntimaksu_poistaa.pdf) [Terveyskeskusmaksuista ja lääkärikäynnistä.](https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemien-palvelut/terveyskeskusmaksut) [Joensuun terveyskeskusmaksut](https://www.joensuu.fi/terveyskeskusmaksut): "Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu 20,90 euroa. Terveyskeskusmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa." [Käynti** **terveysaseman lääkärin vastaanotolla on helsinkiläisille maksuton (muilta kuin helsinkiläisiltä peritään terveyskeskusmaksu 16,40  euroa)](https://www.hel.fi/www/sote/fi/palvelut/maksut/potilasmaksut) [Lohja: Terveyskeskusmaksu viittaa lääkärimaksuun, hoitajamaksu mainittu erikseen.](https://www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=270&kieli=246) [Raision terveyskeskusmaksu on 41,70 euroa per kalenterivuosi, joka  peritään 18 vuotta täyttäneiltä. ](https://www.raisio.fi/palvelut-a-o/terveyspalvelut/terveyskeskus/fi_FI/terveyskeskusmaksut/)Vaihtoehtona on maksaa 20,90 euroa jokaiselta kalenterivuoden lääkärikäynniltä[.](https://www.raisio.fi/palvelut-a-o/terveyspalvelut/terveyskeskus/fi_FI/terveyskeskusmaksut/)

Terveyskeskusmaksut lasketaan tuottoina, joten niiden poistaminen tarkoittaisi terveydenhuollon tulojen menetystä. Vertailu kevenevään verotukseen viittaa mahdollisesti siihen, että tulonmenetys voitaisiin kompensoida verotuksella, mikäli verojen kevennyksestä luovuttaisiin terveyskeskusmaksujen suuruisen summan verran.

Väite 40 miljoonasta eurosta lienee peräisin vuoden 2014 tilastosta. Kotitalouksiin kohdistuvat maksut olivat sinä vuonna noin 38 miljoonaa euroa avohoidon lääkäripalvelujen osalta. Pelkästään lääkärikäyntejä tarkastelemalla näyttäisi summa olevan likimain 40 miljoonaa. Avohoidon muun ammattihenkilöstön osuudet, noin 23 miljoonaa euroa.

Nykytilan ja vuoden 2014 ero selittyy mahdollisesti terveyskeskusmaksujen korotuksella, joka toteutettiin 1.1.2016 alkaen.

Toisaalta, kuten yllä olevista linkeistä käy ilmi, esimerkiksi Helsingissä päätettiin lopettaa kyseisten maksujen periminen

Jos vuoden taas 2015 lukuja (62 tai 80 miljoonaa euroa) vertaa hallituksen esityksessä maakuntien perustamiseen liittyviin verovaikutuksiin, saadaan arvioitua todellinen suhdeluku.

Valtiovarainministeriön mukaan kyse on uudistuksessa, jossa maakunnille siirretään verotuottoja kunnilta rahoittamaan kunnilta maakunnille siirtyviä tehtäviä.

Verouudistusta luonnehditaan merkittäväksi muutokseksi. Hallitus on kuitenkin linjannut, että työn verotus ei nouse, ja valtiovarainministeriön mukaan verotusta onkin kevennettävä jostain. Tästä syystä ja tämän hetkisen arvion mukaan uudistus pienentää verotuloja noin 235 miljoonaa euroa vuoden 2017 tasossa laskettuna.

Asiaa käsitellään myös maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä sivulla 263.

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Veronmaksajain keskusliitto Valtiovarainministeriö Tilastokeskus Sosiaali- ja terveysministeriö

Tekstiä on päivitetty 8.8.2017. Viimeinen kappale muotoiltu uudelleen.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.