Iltalehti: Ehdotus jäähyväisverosta sisältyy verohallinnon lakiehdotukseen

Toimittaja** Olli Ainola** kirjoitti Iltalehdessä 18.3.2015 maastamuuttoveroehdotuksesta:

”Ehdotus jäähyväisverosta sisältyy lakiehdotukseen, jonka verohallinto on jakanut ainakin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle. Ehdotus soljui valiokunnan kansanedustajien käsien läpi huomiota herättämättä.”

Screen Shot 2015-03-18 at 18.53.26

Väite on väärin.

Tarkastusvaliokunta ei ole saanut verohallinnolta lakiesitystä jäähyväisverosta. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi joko hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Verohallinnolla ei ole lakialoiteoikeutta.

Asian taustalla on tarkastusvaliokunnan tilaama selvitys harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatoimista 2010-2014. Selvitys valmistui 19.1.2015 ja se jaettiin tarkastusvaliokunnan edustajille käsittelyyn 20.1.2015.

Tehty selvitys perustuu laajan asiakirja-aineiston lisäksi lähes 70:n eri aloja, ministeriöitä ja viranomaisia edustavan asiantuntijan haastatteluihin sekä Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille, Rakennusliiton toimitsijoille, Verohallinnon, Poliisihallinnon, syyttäjälaitoksen ja ulosottohallinnon työntekijöille suunnattujen kyselyiden tuloksiin. Kaikkiaan käytettävissä on ollut yli 1 000 henkilön arviot ja käsitykset tilanteesta.

Selvitykseen sisältyy 37 kehittämisehdotusta (sivut 225–252), joista osa on yleisemmällä tasolla ja osa yksityiskohtaisia.

Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 5.2.2015 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi. Mietinnön antamista varten järjestettiin asiantuntijakuuleminen. Kuultavina olivat Verohallinnosta pääjohtaja Pekka Ruuhonen, apulaisjohtaja Raija Seppälä ja johtaja Janne Marttinen.

Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajan Heli Paasion ja valiokuntaneuvoksien mukaan valiokunta kuuli eri asiantuntijoita, ja verohallinto oli vain yksi näistä.

Useiden kuulemisten ja selvityksen perusteella tarkastusvaliokunta antoi asiasta mietinnön, jonka hyväksyi 5.3.2015 kokouksessaan.

Mietinnön mukaan tarkastusvaliokunta ei tarkastele selvityksessä esitettyjä kehittämisehdotuksia yksityiskohdittain, vaan arvioi harmaan talouden torjunnan nykytilaa kokonaisuutena ja sitä, mitkä ovat ne keskeiset toimet, millä harmaan talouden torjunnan tuloksellisuutta jatkossa edistetään.

Valiokunta nostaa esiin myös joitakin esimerkkejä onnistuneista torjuntatoimista ja torjunnan esteistä.

Mietinnön päätösesityksen mukaan “eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja varmistaa, että harmaan talouden torjunta perustuu jatkossa viranomaisten yhteiseen tilannekuvaan ja kokonaisuuteen, jota johdetaan hallituksen toimesta mietinnössä esitetyllä tavalla.”

Mietinnössä ei siis oteta kantaa millään lailla Verohallinnon esitykseen jäähyväisverosta.

Lähteet:

Selvitys harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatoimista 2010-2014

Mietintö harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arvioinnista

Heli Paasio: Valiokunta ei säädä lakeja (Demokraatti 18.3.2015)

Screen Shot 2015-03-18 at 18.50.38

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.