Juhana Vartiainen: “persujen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vaikuttaa perustuslain vastaiselta”

Väite on oikein.

Perussuomalaisten maahamuuttopoliittisessa ohjelmassa esiintyy useita väitteitä, jotka ovat Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia. Faktabaari valikoi kaksi väitettä perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta. Niitä kommentoi Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta.

  1. “Toimeentulo- ja asumistukien tulee olla sidottuja siihen, että tulija asuu siinä paikassa, joka hänelle on osoitettu.” (s. 4) Suomen perustuslain 2 luvun 9 § mukaan “Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.”

Jos ulkomaalaisella on oleskelulupa, hänellä on oikeus vapaasti valita asuinpaikkansa osana perustuslaissa turvattua liikkumisvapautta” kertoo Ojanen. “Lisäksi Euroopan unionin kansalaisten liikkumis- ja oleskeluoikeutta jäsenmaissa turvaa Euroopan unionin oikeus, johon ei voi Suomen sisällä toteutettavilla lakimuutoksilla vaikuttaa,” kertoo Ojanen.

2. “Ulkomaalaiselle puolisolle voitaisiin asettaa yleistä avioitumisikärajaa korkeampi alaikäraja järjestettyjen avioliittojen estämiseksi.” (s. 3)

Suomen perustuslain 2 luvun 6 § mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä:

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltomääräykset sisältyvät myös kaikkiin keskeisiin Suomea velvoittaviin ihmisoikeussopimuksiin sekä EU-oikeuteen.

Ojanen selventää lain tarkoitusta:

Perustuslaki ei suojaa oikeutta järjestää avioliittoja, eikä niiden estämisen tavoite ole perustuslain vastainen. Eri ikärajojen asettaminen ulkomaalaisten avioliitoille ei kuitenkaan ole perustuslain kannalta hyväksyttävää, etenkin kun ulkomaalaisten avioliittoja ei voida yleisesti pitää järjestettyinä. Sinänsä Suomen perustuslaki sallii joissain muissa tilanteissa ikään perustuvia erotteluja. Esimerkiksi nuoriin voidaan kohdistaa erityisiä toimia perustuslain yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltosäännösten estämättä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja siitä syntyvien haittojen torjumiseksi. Samoin yli 80-vuotiaille on voitu suunnata erityisiä sosiaalipalveluja.”

Perustuslaki on yhteiskunnallisen normihierarkian yli säädös, ja se määrittelee oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet.Perustuslaki koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä.

Lähteet:

Tuomas Ojanen, Valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto.

Suomen laki: perustuslaki

YK:n ihmisoikeuksien julistus

Liitteet:

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.