Keskusta: Alkoholi on työikäisten suurin kuolinsyy

Keskusta väittää vuonna 2013 julkaistussa alkoholipolitiikan tavoiteohjelmassa, että “alkoholikuolemat ovat työikäisten yleisin kuolinsyy”.

Screen Shot 2015-04-01 at 12.11.46

Väite on 50/50.

Keskusta käyttää lähteenään Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koostamaa Päihdetilastollista vuosikirjaa, jonka mukaan vuonna 2011 kirjattiin 2584 alkoholikuolemaa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen virallinen kuolemansyytilasto tehdään Tilastokeskuksessa ja kun käytetään Tilastokeskuksen 54-luokkaista aikasarjaluokituksen pääryhmiä, kuolinsyiden järjestys muodostuu seuraavaksi:

  1. Kasvaimet, 2902 kuollutta
  2. Verenkiertoelinten sairaudet pois lukien alkoholiperäiset, 2358
  3. Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys, 1460

Alkoholiperäiset kuolemat ovat siis kolmanneksi yleisin kuolemansyyryhmä työikäisillä näin laskettuna. Tapaturmat ja väkivalta ovat vielä ylemmän tason käsite kuin kasvaimet ja verenkiertoelinten sairaudet.

Tuoreemmassa, Tilastokeskuksen vuoden 2013 kuolinsyytilastojen yhteenvedossa järjestys on sama kuin vuonna 2011.

Keskustan esittämän väitteen todenperäisyys riippuu siitä, miten muut kuin alkoholiperäiset kuolemansyyt luokitellaan. Jos muut kuolemansyyt jätetään yksittäisiksi, alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys on suurin kuolinsyy ja iskeemiset sydäntaudit toiseksi suurin.

Ongelmana kuolemansyytilastossa on, että myös luokka ”alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys” on summa useasta kuolemansyystä.

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim puuttui kuolemansyiden tilastointiongelmaan vuonna 2009:

“Tässä siis vertaillaan kaikkiin alkoholiin liittyviin kuolemansyihin yhteensä kuolleita yhteen ainoaan verenkiertoelintautiin ja yhteen ainoaan kasvaintautiin. Silmänkääntötempulla onnistutaan vähättelemään kahden tärkeän tautiryhmän merkitystä.” (Duodecim)

THL:n mukaan tilastoa tulisi tarkastella niin, että esimerkiksi kasvaimet yhdistetään yhdeksi luvuksi.

Keskustan alkoholipolitiikan tavoiteohjelmassaan esittämä tulkinta tilastoista on usean ammattilaisen mielestä vähintäänkin kyseenalainen.

Lisätietoja:

Keskustan alkoholipolitiikan tavoiteohjelma

Tilastokeskuksen vuoden 2011 kuolinsyytilastot

Tilastokeskuksen vuoden 2013 kuolinsyytilastot

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Päihdetilastollinen vuosikirja

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.