FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Korhola: Vuonna 2012 Suomen uusiutuvasta energiasta 80 prosenttia tuli puusta

  16.02.2015 toimitus

  totta

  Kokoomuksen entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kirjoitti blogissaan 28.1.2015, että ”vuonna 2012 80 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuli puusta”.

  Väite on totta, mutta luku on pyöristetty.

  Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 puun osuus Suomen uusiutuvasta energiasta oli 76 prosenttia.

  Samana vuonna uusiutuvan energian osuus Suomen kokonaisenergiasta oli 31,6 prosenttia. Kokonaisenergialla tarkoitetaan kaikkea Suomessa vuosittain käytettyä energiaa. Tämä sisältää sekä kotitalouksien että teollisuuden energiankäytön, muun muassa lämmityskulut, sähkönkäytön ja polttoaineet.

  Energiatilastoissa puupolttoaineet jaetaan kiinteisiin, nestemäisiin ja muihin puupolttoaineisiin.

  Kiinteistä puupolttoaineista Suomessa käytetyin on metsähake. Lisäksi kiinteisiin puupolttoaineisiin lasketaan esimerkiksi puun pienpoltto. Nestemäiset puupolttoaineet ovat pääosin metsäteollisuuden jäteliemiä

  Lisätietoja:

  Suomen vuosittainen energian kokonaiskulutus, Tilastokeskus.

  Tilastokeskuksen luokitus uusiutuvista energialähteistä.

  Metsäntutkimuslaitoksen raportti puun energiakäytöstä.  Jaa eteenpäin