Maria Tolppanen: Kelalta lapsettomalle 17–64-vuotiaalle maahanmuuttajalle suomen opiskelusta 200 ensimmäiseltä päivältä 998 euroa kuussa

**Maria Tolppanen: Kela maksaa lapsettomalle 17–64-vuotiaalle maahanmuuttajalle suomen kielen opiskeluun osallistumisesta 200 ensimmäiseltä päivältä 998 euroa kuukaudessa. **

Väite on 50/50.

Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppanen kirjoitti 5.3.2016 blogikirjoituksen otsikolla Tasa-arvo hukassa. Tolppanen vertaa kirjoituksessaan ammattiin opiskelevan kantasuomalaisen ja maahanmuuttajan saamia tukia. Kirjoituksessa väitetään, että lapseton 17–64-vuotias maahanmuuttaja saa suomen kielen opiskeluun osallistumisesta 200 ensimmäiseltä päivältä 998 euroa kuussa ja sen jälkeen 895 euroa kuussa määräämättömän ajan. Kansanedustajan lisää, että itsenäisesti asuvan ammattiin opiskelevan opintotuki ja asumislisä ovat korkeintaan 451 euroa kuukaudessa miinus verot.

Väite pitää paikkansa siinä tapauksessa, että maahanmuuttaja täyttää työttömyysetuuden vaatimukset. Jos maahanmuuttaja ei ole oikeutettu työttömyystukiin, hän ei voi saada pelkästään kielen opiskelusta väitettyä summaa.

Ammattiin opiskelevan, itsenäisesti asuvan ammattikoululaisen tulot määräytyvät iän mukaan. Kelan mukaan 17-vuotias opiskelija voi saada tukia yhteenlaskettuna enintään 303 euroa kuussa. 18-vuotiaan ja sitä vanhemman ammattikoululaisen maksimaalinen opintotuki on 250 euroa ja asumistuki 201 euroa kuussa, joten yhteenlaskettu tuki on maksimissaan Tolppasen mainitsema 451 euroa kuukaudessa. Vanhempien tulot voivat vaikuttaa alle 19-vuotiaalle opiskelijalla maksettuihin tukiin. Yli 20-vuotiaan tukiin vanhempien tuloilla ei ole vaikutusta.

Tolppasen mukaan tukea maksetaan suomen kielen opiskelusta.

Oleskeluluvan saanut ja vakinaisesti Suomessa asuva maahanmuuttaja voi saada peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja sen korotusosaa sekä kulukorvauksia väitetyn 998 euron verran, mikäli hän täyttää työttömyysetuuden vaatimukset eli on työkykyinen työtön, joka hakee kokopäivätyötä ja osallistuu työllistymistä edistävään toimintaan kuten suomen kielen opintoihin. Työllistymistä edistävän opiskelun ei tarvitse välttämättä olla suomen kielen opiskelua vaan se voi olla muutakin. Kahdensadan päivän jälkeen työtön voi saada tukea 896 euroa kuussa. Tukiin eivät vaikuta asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisä tai vanhempien kanssa samassa taloudessa asuminen. Suomalainen työtön on oikeutettu täsmälleen samansuuruisiin tukiin, mikäli hän osallistuu työllisyyttä edistäviin koulutuksiin.

On kuitenkin harhaanjohtavaa väittää, että Kela maksaa maahanmuuttajalle suomen kielen opiskelusta 998 euroa, sillä tämä summa ei päde kaikissa tapauksissa. Jos maahanmuuttajaa ei luokitella työttömäksi työnhakijaksi, hän saa luultavimmin toimeentulotukea. Maahanmuuttaja voi toki olla myös ansiotyössä, opiskella tai olla eläkkeellä.

Toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta, ja se muodostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuen perusosa on yksin asuvalla 485,50 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi sitä annetaan tarpeellisensuuruisiin asumismenoihin sekä vähäistä suurempiin terveydenhuoltomenoihin. Toimeentulotukea määrättäessä otetaan huomioon henkilön tulot ja menot.

Täydentävästä toimeentulotuesta maksetaan esimerkiksi ylimääräiset asumismenot ja erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Sen maksuperusteista päättää kunta.

Laki toimeentulotuesta Kelan opintotuen ja asumislisän laskurit Työttömyysturvalaki Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

_Tekstiä on päivitetty 18.5.2016 klo 11.20. Lisätty 7. kappaleeseen: “Oleskeluluvan saanut ja vakinaisesti Suomessa asuva maahanmuuttaja”. _

Tekstiä on päivitetty 20.5.2016 klo 12.10. Lisätty maininta, että maahanmuuttaja voi toki olla myös ansiotyössä, opiskella tai olla eläkkeellä.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.