Väite: Mentolisavukkeiden käyttö loppuu vuoteen 2020 mennessä

Väite, jonka mukaan mentolisavukkeiden käyttö EU:ssa loppuu vuonna 2020, vaikka makuaineiden kielto tupakkatuotteissa astuu voimaan jo vuonna 2016, on totta.

Sellaisten savukkeiden myynti kielletään, joissa on jokin tunnusomainen maku.  Kiellon on oltava kansallisesti voimassa viimeistään 20.5.2016 (Suomessa asia säädetään tupakkalaissa). Lisäaikaa vuoteen 2020 asti saivat sellaiset tuotteet, joiden myyntimäärä unionin laajuisesti on vähintään 3 prosenttia myynnistä (tällainen on esimerkiksi mentoli). Makuaineet houkuttelevat erityisesti nuoria ja helpottavat tupakkakokeiluja.

Iltalehden juttu on oikein, ja se on lähes suora kopio sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Tiedotteen vieressä on linkki direktiivin tekstiin (artikla 7 ”Ainesosien sääntely”).

Turun Sanomat kirjoitti 3.5.2014, että makuaineiden käyttökielto koskee vain savukkeita ja kääretupakkaa, joten esimerkiksi vaniljasikareiden myyminen on sallittua myös vastaisuudessa. Sekin väite pitää paikkansa, sillä Euroopan parlamentti katsoi, että tässä vaiheessa sikareiden makuaineilla ei ole kovin suurta vaikutusta nuorison kulutustottumuksiin.

EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin ja julkaistiin 29. huhtikuuta 2014.

Direktiivi kieltää makuaineiden käytön savukkeissa. Mentolin kielto on toteutettava niin, että sen käyttö savukkeissa loppuu vuoteen 2020 mennessä. Suomessa mentolisavukkeiden osuus on suuri, noin 25 prosenttia kokonaismarkkinoista.

Nuuskaa koskevat rajoitukset pysyvät entisellään. Nuuskan myynti on kielletty edelleen EU:ssa Ruotsia lukuun ottamatta. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi niiden jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia parannetaan.

Näkyvimmät muutokset koskevat tupakkatuotteiden pakkauksia. Savukepakkaukset merkitään pakollisilla teksti- ja kuvavaroituksilla, jotka peittävät askin etu- ja takaosasta 65 prosenttia. Jäsenmaille jätetään myös mahdollisuus tuotemerkittömien pakkausten käyttöönottoon.

Tupakkatuotedirektiivissä säädetään ensimmäistä kertaa sähkösavukkeista. Tietyn nikotiinipitoisuuden alittavat sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkatuotteisiin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kansallisesti luokitella ne lääkelainsäädäntöön kuuluviksi. Suomessa sähkösavukkeiden nikotiininesteet määritellään lääkkeiksi, eikä määrittelyä ole tarkoitus muuttaa.

Nikotiinittomien sähkösavukkeiden myynti on Suomessa sallittua. Minkäänlaisia sähkösavukkeita ei kuitenkaan saa markkinoida. Ne ovat tupakkalain mukaan tupakan vastikkeita tai tupakkajäljitelmiä.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.