FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Väite: EU:n budjetti on valtava

  25.04.2014 toimitus

  väärin

  Kyseessä on myytti. EU:n talousarviota eli budjettia ei voi pitää valtavana noin 500 miljoonan ihmisen yhteisölle.

  EU:n budjetti oli vuonna 2012 147,2 miljardia euroa, kun samaan aikaan EU:n jäsenmaiden yhteenlasketut julkisyhteisöjen budjetit olivat 6 380 miljardia euroa. Toisin sanoen 28 jäsenmaan kansalliset julkiset menot ovat yhteensä yli 40 kertaa suuremmat kuin unionitason budjetti. Vertailun vuoksi noin 5,5 miljoonan asukkaan Suomen julkiset menot olivat tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 109,1 miljardia euroa.

  Asiaa voi katsoa myös toisesta näkökulmasta: EU:n budjetti vastaa reilua yhtä prosenttia EU:n kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta siis kaikkien EU:n alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvosta. EU:n 2014-2020 rahoituskehyksissä taso myös käytännössä jäädytettiin tälle noin prosentin tasolle. Jäsenvaltioiden omat julkisyhteisöjen budjetit sen sijaan vastasivat keskimäärin 49,4 prosenttia niiden bkt:stä. 

  Lisäksi EU:n budjettia verrataan usein myös Yhdysvaltojen liittovaltion budjettiin etenkin keskusteltaessa unionin liittovaltiomaisuudesta. Yhteisesti hallinnoitavan budjetin suhdetta koko yhteisön rahankäyttöön (bkt) pidetään yhtenä konkreettisimmista tunnusmerkeistä arvioitaessa liittovaltiomaisuutta.  Yhdysvaltojen liittovaltion budjetti on noin 20 prosenttia maan yhteenlasketusta bkt:sta. EU:ssa vastaava oli siis prosentin luokkaa. 

  Lopuksi Euroopan komissio muistuttaa, että EU:n budjetti eroaa kansallisista budjeteista ainakin siinä, että se on aina tasapainossa eikä sitä rahoiteta velkarahalla. EU:n budjetista ei käytetä varoja velanhoitoon.

  Lähde: Eurostat ja tilastokeskus tilastot 2014Euroopan komissio, budjettimyytit, 2014

  Lisätietoa:

  EU:n budjetti 2012

  Suomen julkiset menot 2012

  Tietoja USA:n liittovaltion menoista

  Eurostat katsaus jäsenmaiden julkisista menoista menolajeittain  Jaa eteenpäin