Rauhamäki: Yhdyskuntajätehuollossa näyttöä kilpailun vääristymisestä

Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP:n toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki sanoi eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemisessa 28.9.2016 hallituksen esityksestä uudeksi hankintalainsäädännöksi (HE 108/2016vp) lakisääteisten palvelujen ja markkinoilla myytävien palvelujen hinnoittelussa olevan “jo nyt näyttöä ristiinsubventiosta, johon kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on joutunut puuttumaan”.

”Kaksoisrooli on johtanut useilla alueilla kilpailuneutraliteetin vääristymiseen.”

Väite on väärin.

Väite on virheellinen, koska näyttöä kilpailulain rikkomuksista ei ole saatu, vaikka asiaa on selvitetty. Epäilyksiä on esitetty, ja niitä on tutkittu, mutta yhtään oikeuden päätöstä ei ole olemassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) Yhdyskuntajätehuoltoa koskevan selvityksen (KKV:n selvityksiä 2/2016) pääasiallisena tarkoituksena oli kartoittaa laaja-alaisesti yhdyskuntajätehuollon markkinaolosuhteita. Kyseessä oli yleinen selvitys, jolla pyrittiin hahmottamaan, tarkentamaan ja selkeyttämään yhdyskuntajätehuollon kokonaiskuvaa. Selvityksen tarkoituksena ei ollut mahdollisten kilpailurikkomusten tutkiminen.

Selvityksen sivulla 24 lukee näin: ”Selvitykset viittasivat toisaalta myös siihen, että yhdyskuntajätehuollon ajankohtaisimmat kysymykset ovat lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyviä; näyttöä kilpailulain rikkomuksista ei saatu, vaikkei niiden mahdollisuutta voida pois sulkeakaan.”

Selvityksen yhteydessä ei tullut esille kilpailurikkomuksia, joihin viraston olisi kilpailulain nojalla puututtava.

KKV:n tutkimusjohtaja, Martti Virtasen mukaan mukaan jätealan olosuhteet ovat omiaan aiheuttamaan epäilyjä kilpailurikkomuksista, joten tulevissa jätealan institutionaalisissa uudistuksissa tulisikin kiinnittää huomiota kilpailurikkomusten mahdollisuuksien poistamiseen_. _

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) Yhdyskuntajätehuollon selvitys 2/2016

Tekstiä on päivitetty 6.4.2017 klo 10. KKV:n tutkimusjohtaja Martti Virtasen lausuntoa on tarkennettu. Aiemmin viimein kappale kuului näin: “KKV:n tutkimusjohtaja, Martti Virtasen mukaan johtopäätössivulla olevat muut lausumat kuin fakta, että ”näyttöä kilpailulain rikkomuksista ei saatu”, ovat spekulatiivisia. Tekstiin on myös lisätty, mikä KKV: selvityksen tavoite oli.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.