Rokote aiheuttaa Afrikassa poliotapauksia – mutta estää miljoonia sairastumasta

Polio, koronavirus ja Gatesin säätiö kytketään verkon rokoteuutisoinnissa yhteen tarkoitushakuisella tavalla. 

Verkkolehti Avoin Media käsitteli 8.syyskuuta jutussaan rokoteperäisen polion leviämistä Afrikassa. Aihetta käsitellään jutussa osin tosiasioihin perustuen, mutta juttu sisältää osin virheellisiä väittämiä, joten arvioimme sen todenperäisyyden olevan 50/50. Rokoteperäinen polio leviää Afrikassa -jutun väitteet pitävät siis vain osittain paikkansa.

Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti syyskuun alussa, että Sudanissa oli havaittu elokuussa rokoteperäistä tyypin 2 poliovirusta (cVDPV2). WHO:n mukaan Sudanissa on kevään aikana todettu kaksi poliohalvaustapausta alle viisivuotiailla lapsilla, jotka olivat saaneet viimeisen tyyppien 1 ja 3 bOPV -annoksen vuonna 2019.

Näiden kahden tapauksen lisäksi alueelta on raportoitu WHO:n mukaan 11 epäiltyä tapausta. Maaliskuussa otetuista ympäristönäytteistä löytyi lisäksi kolme positiivista cVDPV2-näytettä. Kaikkiaan Afrikan mantereella on tämän vuoden aikana raportoitu 172 tyypin 2 tapausta 14:stä maasta.

Avoin Media kutsuu jutussaan tapauksia epidemiaksi, mutta uutistoimisto AP:n omassa jutussa, jota Avoin Media siteeraa, käytetään termiä outbreak, joka tarkoittaa taudin puhkeamista tai aaltoa. Myöskään WHO ei ole omissa tiedotteissaan kutsunut tilannetta epidemiaksi, mutta arvioi riskin viruksen leviämiselle Keski-Afrikassa ja Afrikan sarvessa olevan korkea, jos ihmisten liikkuvuus alueen sisällä on suurta.

Avoin Media kirjoittaa, että ”terveysviranomaiset ovat ilmaisseet pelkonsa siitä, että polion uusi kanta hyppää mantereelta toiselle aiheuttaen laajan epidemian”. Avoin Media siteeraa verkkolehti 21st Century Wiren 4.9.2020 julkaisemaa juttua ”UN Forced to Admit Gates-funded Vaccine is Causing Polio Outbreak in Africa”. Alkuperäisessä jutussa mainittua tietoa ei ole lähteytetty, joten on mahdotonta sanoa, mihin terveysviranomaisiin siinä viitataan. WHO:n tiedotteista tällaista mainintaa ei löydy.

Media Bias/Fact Check -sivusto luonnehtii 21st Century Wirea ”vaihtoehtoisia uutisia” julkaisevaksi sivustoksi, joka on hylännyt vallitsevan tieteellisen konsensuksen esimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevässä uutisoinnissaan. Lisäksi verkkolehti edistää faktantarkistussivuston mukaan salaliittoteorioita, jotka valtavirtamedia on luokitellut valeuutisiksi. Sivusto upottaa paikkansapitäviä juttuja kyseenalaisten sekaan, mikä voi harhaanjohtaa lukijaa. 21st Century Wire -sivustoa johtaa Patrick Henningsen, jolla on yhteyksiä valeuutisia ja salaliittoteorioita levittävään Infowars-sivustoon sekä sen perustajaan Alex Jonesiin. 21st Century Wire julkaisee myös Russia Todayn (RT) videomateriaalia, joissa useissa on haastateltu Patrick Henningsenia.

Avoin Media väittää jutussaan, että epidemian siemen on peräisin Bill & Melinda Gatesin rahoittaman Global Polio Eradiction Initiativen (GPEI) jakamasta poliorokotteesta, joka annetaan lapsille suun kautta. Tosiasiassa Gatesin säätiö on vain yksi GPEI:n rahoittajista. Polionvastaista aloitetta on tukenut vuosina 1985–2019 yhteensä sata rahoittajaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yhteensä 17 miljardilla dollarilla. Gatesin säätiön osuus kokonaisrahoituksesta on toki huomattava, noin 22,4 prosenttia.

GPEI on julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka vetovastuussa on kuusi yhteistyöpartneria: Maailman terveysjärjestö (WHO), Rotary International, US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), UNICEF, Bill & Melinda Gatesin säätiö ja Gavi (Vaccine Alliance).

WHO ilmoittaa, että tämän yhteenliittymän avulla on vuoden 2000 jälkeen annettu yli 10 miljardia poliorokotusannosta yli 2,5 miljardille lapselle ympäri maailman. GPEI:n mukaan avulla on estetty noin 13 miljoonaa potentiaalista poliohalvausta. Rokotuskampanja on GPEI:n arvion perusteella vähentänyt poliotapauksia yli 99 prosenttia. Afrikassa tänä vuonna havaitut poliotapaukset on olennaista suhteuttaa näihin lukuihin, jotka Avoin Media oli jättänyt mainitsematta jutussaan.

Bill Gatesista on maalattu rokotevastaisissa piireissä arkkipahis ja uusi koronavirus on lisännyt kierroksia tähän narratiiviin (ks. Faktabaarin aiempi juttu aiheesta). Koronavirusta vastaan on kehitteillä useita rokotteita, joista rikkaat maat ovat tehneet ja tekevät ennakkovarauksia kansalaisilleen sekä rahoittavat rokotteiden hankintaa myös matalan ja keskitulotason maille, jotta rokotteita olisi saatavilla alusta lähtien kaikkien tulotasojen maissa.

Rokotevastaiset sivustot ovat jakaneet hyvin samankaltaista tarinaa kuin Avoin Media omissa kanavissaan. Esimerkiksi Michael Coudrey twiittasi aiheesta 7. syyskuuta. Hän toisti twiitissään väitteen kymmenistätuhansista halvaantuneista intialaislapsista, vaikka väite on osoitettu kansainvälisen faktantarkistusverkoston tarkistuksissa vääräksi jo moneen kertaan.

Suun kautta annettava poliorokote sisältää heikennettyä virusta, jonka on tarkoitus tuottaa laaja immuniteetti saajalleen. Joidenkin ihmisten suolistossa virus kuitenkin muuttuu takaisin patogeeniseksi, eli vakavammaksi kuin alkuperäinen rokotteen sisältämä heikennetty virus oli. Muuttuessaan virus aiheuttaa polion kaltaisen sairauden. Syytä tähän ei tarkalleen tiedetä. Yhdeksi selittäväksi tekijäksi on huomattu alentunut immuniteetti esimerkiksi sairauden tai vakavan aliravitsemuksen takia.

On totta, että nykyään suurin osa Afrikassa leviävistä polioista on rokoteperäisiä, sillä villit kannat on kyetty kitkemään rokotusten avulla kokonaan pois maanosasta. Villiä kantaa esiintyy edelleen Pakistanissa ja Afganistanissa.

Rokoteperäistä poliota on esiintynyt GPEI:n mukaan kahdenkymmenen vuoden aikana 24 kertaa 21 eri maassa. Yhteensä poliohalvaustapauksia on vuoden 2000 jälkeen ilmoitettu hieman yli 1

  1. Toisin sanoen jokaista miljoonaa rokoteannosta kohti 3–4 lasta on saanut poliohalvauksen. Tavoitteena on, että elävästä (heikennetystä) poliovirusrokotteesta päästäisiin kokonaan eroon, mutta vielä tuotantokapasiteetti ei riitä siihen, että kaikille maille voitaisiin tarjota pistettävää (inaktivoitua) rokotetta.

Rokotuksista vastaa kunkin maan hallitus, jolla on tukenaan kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, joka puolestaan laatii suositukset kansalliseen rokotusohjelmaan. Niissä köyhissä maissa, joissa ei ole varaa ostaa rokotteita, rokotusasiantuntijat neuvottelevat rahoituksesta GAVI:n kanssa, joka on GPEI:n tapaan osin julkisin ja osin yksityisin varoin ylläpidetty järjestelmä. GAVI noudattaa työssään Maailman terveysjärjestön WHO:n antamia kriteerejä. Yksittäinen rahoittaja ei voi sanella ohjeita rokotteiden käyttöön, vaan niistä päättää GAVI:n 28:n henkilön hallitus. Maa, jolla ei ole varaa niin sanottuihin perusrokotteisiin, on toki haavoittuvammassa asemassa ja joutuu turvautumaan rokotehankinnoissaan ulkopuolisiin rahoittajiin.

Juttua taustoittaneet asiantuntijat:

Hanna Nohynek, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Ilkka Seppä, tutkijalääkäri, Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus 
Päivi Sillanaukee, temaattinen suurlähettiläs, terveys ja hyvinvointi, ulkoministeriö

------------------------------

Taustaa:

Polio on virustauti, joka tarttuu lähikontakteissa ja saastuneen ravinnon välityksellä, ja joka aiheuttaa äkillisesti ilmaantuvan velttohalvauksen, myeliitin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo polioviruksia olevan kolme serotyyppiä: poliovirus 1, 2 ja 3 eli PV1, PV2 ja PV3. Luonnonmukainen eli villi poliovirus (WPV, wild poliovirus) on luonnollisesti ihmisväestössä kiertävä poliovirus.

Suun kautta annettavassa poliovirusrokotteessa (OPV, oral polio vaccine) on eläviä, taudinaiheuttamiskyvyltään heikennettyjä polioviruksia. Suomessa käytettävä poliorokote on lihakseen tai ihonalaisena pistoksena annettava inaktivoitu poliorokote (IPV, inactivated polio vaccine). Rokotteen tapetut poliovirukset eivät lisäänny ja erity eivätkä ne voi aiheuttaa poliotauteja.

Rokoteperäinen poliovirus (VDPV, vaccine-derived poliovirus) on elävää poliovirusta sisältävästä rokotteesta peräisin oleva, ihmisessä lisääntyessään muuntunut virus. Alustavat tutkimukset osoittavat, että Sudanissa havaitut tapaukset liittyvät geneettisesti vuonna 2019 Tšadissa ja Kamerunissa kiertäneeseen cVDPV2-virukseen.

Rokotteen sisältämä 2-tyypin poliovirus on aiheuttanut yli 90 prosenttia 2000-luvulla ilmenneistä poliomyeliiteista. Serotyypin 2 poliorokotteen käyttö lopetettiin maailmanlaajuisesti huhtikuussa 2016, eli elävä poliorokote sisältää serotyyppejä 1 ja 3.

Tietyt immuunipuutokset elävän rokotteen yhteydessä voivat joskus aiheuttaa sen, että henkilö voi erittää ulosteessaan vuosikausia rokotepoliovirusta. Jos virus muuntuu taudinaiheuttamiskykyiseksi ja kiertäväksi, voi näitä kakkostyypin tautitapauksia edelleen esiintyä, vaikka olisi jo siirrytty tyyppien 1 ja 3 rokotteeseen. Siksi kalliimpi ja heikomman suojan antava inaktivoitu rokote on parempi vaihtoehto tautimäärien laskiessa.

Suomessa on viimeksi ollut akuuttia poliota vuonna 1985, jolloin täälläkin väestölle jaettiin elävää (heikennettyä) virusta sokeripalassa. Tuolloin esiintyi muutama poliohalvaustapaus, joita epäiltiin rokotteen aiheuttamiksi. Rokotepoliota ei tiettävästi kuitenkaan esiintynyt, vaan täällä selviteltiin, josko OPV-rokotekampanjan jälkeen olisi esiintynyt harvinaista useiden eri infektioiden laukaisemaa Guillan-Barre oireyhtymää. Esimerkiksi jätevesitutkimuksilla seurataan koko ajan myös virusten, kuten polion, esiintyvyyttä. Tampereella jätevesistä löytyi vuosina 2008–2013 toistuvasti rokoteperäisiä, taudinaiheuttamiskykyisiä polioviruksia, mutta erittäjää tai erittäjiä ei pystytty tunnistamaan.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.