Soini: "Suomesta on lapioitu Kreikkaan kolmessa vuodessa sata miljoonaa"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini väitti eduskunnan välikysymyskeskustelussa 4.2.2015, että: “Sanotaan, että Suomesta ei ole lapioitu rahaa kriisimaihin. Kyllä on. Asian voi kuka tahansa tarkistaa valtion budjetista. Sille on oma momenttinsa: Suomen pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle, momentti 28.01.69. Kolmessa vuodessa tähän on kulunut jo 100 miljoonaa, ja loppua ei näy.”

Myös Helsingin Sanomat siteerasi Soinia 4.2.2015 päivätyssä jutussaan.

Väite on väärin.

Vuonna 2010 aloitetun arvopaperiohjelman (Securities Markets Programme) yhteydessä Suomen Pankki osti vuoden 2012 loppuun mennessä Kreikan valtion velkakirjoja noin 500 miljoonalla eurolla. Euroryhmän eli euromaiden valtiovarainministereiden marraskuussa 2012 tekemän sopimuksen mukaan Kreikka saa velkakirjojen laskennalliset tuotot itselleen - mikäli Kreikka täyttää sopeutusohjelman ehdot, jotka liittyvät maan talousuudistuksiin.

Vuonna 2013 Kreikka täytti ehdot, ja Suomi tuloutti sopimuksen mukaisesti velkakirjojen laskennallisista tuotoista 40,4 miljoonaa euroa. Suomi siirsi rahat Luxemburgiin, josta ne maksettiin Kreikalle. Rahat on kohdennettu Kreikan velkojen hoitoon.

Vuonna 2014 Kreikka ei täyttänyt ehtoja. Suomen Pankki tuloutti osana voitonjakoaan 35 miljoonaa euroa valtiolle, joka siirsi ne valtion talousarvioesityksen kautta Luxemburgiin sulkutilille. Rahoja ei siis ole vielä maksettu Kreikkaan.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2015 Kreikalle siirrettäväksi on budjetoitu 27 miljoonaa euroa.

Suomi maksaa velkakirjojen laskennalliset tuotot Luxemburgiin kerran vuodessa, heinäkuussa. Niin kutsuttu troikka eli Euroopan keskuspankki EKP, Euroopan komissio sekä kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioivat, onko Kreikka täyttänyt osuutensa sopimuksesta. Euroryhmä tekee troikan arvion perusteella päätöksen, voidaanko rahat maksaa. Mikäli Kreikka ei täytä ehtoja eikä rahoja makseta, ne palautuvat Suomen budjettiin.

Jos Kreikka toteuttaa ohjelmassa sovitut toimet, Suomi tulouttaa velkakirjojen laskennallisia tuottoja Luxemburgin kautta Kreikalle kolmessa vuodessa 102,4 miljoonaa euroa.

Sopimus kestää vuoteen 2038 saakka. Käytännössä tuottoja tuloutetaan viimeisen kerran vuonna 2025.

Lähteet:

Valtion talousarvioesitys 2013 - Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle.

Valtion talousarvioesitys 2014 - Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle.

Valtion talousarvioesitys 2015 - Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle.

Suomen Pankin vuosikertomus 2014

Valtiovarainministeriö

Suomen Pankki

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.