FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Suomen Kuvalehti: Perinteinen hirsitalo ei saa kohta rakennuslupaa

  24.03.2015 toimitus

  väärin

  Suomen Kuvalehti väittää (28.2.2015), että “perinteinen hirsitalo ei saa kohta rakennuslupaa”. Taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta.

  Suomen Kuvalehden otsikossa esitetty väite on väärin.

  Jutussa viitataan Finzeb-hankkeen johtopäätöksiin. Finzeb-hanke on ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus ry:n ja LVI-talotekniikkateolllisuuden käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on luoda Suomeen yhteinen näkemys EU:n nollaenergiarakentamiselle asettamista tavoitteista.

  Hankkeessa ei ole erikseen tarkasteltu hirsitaloja. Nykyisissä määräyksissä energiatehokkuusvaatimukset ovat hirsitaloissa muita rakenneratkaisuja lievemmät. Perusteena on ollut puun ympäristömyönteiset vaikutukset.

  Helmikuussa julkaistut johtopäätökset eivät suoraan ota kantaan hirsitalojen rakennuslupiin.

  Suomen Kuvalehden jutussa mainitaan huolena, ettei EU:n energiatehokkuusdirektiivi ota huomioon rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeä.

  Euroopan komission tiedonanto rakennusalan resurssitehokkuuden parantamisesta (7/2014) pyrkii luomaan indikaattorit muun muassa materiaalien käytölle ja niiden ympäristövaikutuksille sekä rakennusten energian kokonaiskulutukselle. Näiden indikaattorien avulla voitaisiin arvioida rakennusten koko elinkaaren ympäristötehokuutta.

  Tiedonanto ei ole vielä edennyt EU:n toimielimissä.

  Suomen Kuvalehti tosin toteaa jutussa itsekin, että kysymys hirsitaloista on vielä spekulaatiota: ”Jos ehdotus muuttuu säädökseksi, vanha luonnonmukainen hirstitalo ei saa enää rakennuslupaa.”

  Lähteet:

  Euroopan komission tiedonanto

  EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta

  Ympäristöministeriö  Jaa eteenpäin