FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Väite: EU-lipun 12 tähteä symboloivat apostoleja

  07.04.2014 toimitus

  totta

  Väite on totta, mutta symboloivat EU-lipun tähdet myös muuta.

  Euroopan neuvoston sivuilla Euroopan lipusta todetaan seuraavasti:

  Taivaansinisellä pohjalla kaksitoista kultaista tähteä muodostaa ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien lukumääräksi on vahvistettu kaksitoista, joka on täydellisyyden ja yhtenäisyyden vertauskuva. Luku tuo myös mieleen apostolit, Jaakobin pojat, Herakleen urotyöt, kuukaudet vuodessa ja niin edelleen.

  Euroopan lippu ei symboloi ainoastaan Euroopan unionia vaan laajassa mielessä myös Euroopan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Kultaisten tähtien muodostama ympyrä edustaa eurooppalaisten välistä yhteisvastuullisuutta ja sopusointua.

  Lipussa olevien tähtien lukumäärä ei liity mitenkään jäsenvaltioiden lukumäärään. Tähtien lukumääräksi on valittu kaksitoista, koska se juuri on täydellisyyden ja yhtenäisyyden perinteinen vertauskuva.

  Näin lippu pysyy samanlaisena Euroopan unionin laajentumisesta huolimatta.

  Lisää aiheesta täältä ja täältä.

  Hyödyllisiä linkkejä:

  Europa-portaalissa: https://publications.europa.eu/code/fi/fi-5000100.htm “Tähtien lukumääräksi on vahvistettu kaksitoista, joka on täydellisyyden ja yhtenäisyyden vertauskuva.”

  Communication from the Commission to the Council on a People’s Europe. COM (85) 640 final, 19 November 1985 https://aei.pitt.edu/2930/1/2930.pdf

  Adonnino, Pietro. (1985) A People’s Europe. Reports from the ad hoc Committee. Bulletin of the European Communities, Supplement 7/85. https://aei.pitt.edu/992/1/andonnino_report_peoples_europe.pdf

  Press Kit, European Council, Milan 28/20 June 1985 UNSPECIFIED (1985) Press Kit, European Council, Milan 28/20 June 1985. [EU Commission - Working Document] https://aei.pitt.edu/2925/1/2925.pdf

  EU:n Perustuslaki (ei voimassa) art.1-8) https://bookshop.europa.eu/fi/sopimus-euroopan-perustuslaista-pbFY6304133/?CatalogCategoryID=wJSep2Ix7TUAAAEwhSwlaWl7

  15 September 2008 Report on insertion of a new Rule 202a on the use by Parliament of the symbols of the Union(2007/2240(REG)) https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0347&language=EN&mode=XML#title1

  Lissabonin sopimus(jätettiin pois, mutta katso julistus 52) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0010.01/DOC_18&format=PDF  Jaa eteenpäin