Väite: EU vaatii pesemään pyykkiä 20-asteisessa vedessä

Britannian iltapäivälehdistöstä suomalaisille nettipalstoille on jälleen pesiytynyt huhu, jonka mukaan EU vaatii vastaisuudessa pesemään pyykkiä 20-asteisessa vedessä.

Euroopan unionin ekosuunnittelulainsäädäntöpaketti ei pakota ihmisiä pesemään pyykkiä 20-asteisessa vedessä, vaan direktiivin asetuksen mukaan kotitalouksien pyykinpesukoneiden on tarjottava loppukäyttäjälle 20 asteen pesuohjelma.

Asetuksessa ei kehoteta pesemään normaalilikaista pyykkiä 20 asteen ohjelmalla, vaan asetus nimenomaisesti vaatii valmistajia esimerkiksi suosittelemaan ohjekirjassa 40 asteen ja 60 asteen ohjelmia normaalilikaisen vakiopuuvillapyykin pesuun.

Ohjelma on vastaisuudessa kuitenkin tarjottava niille kuluttajille, jotka sitä haluavat käyttää.

Ekosuunnitteludirektiivin ja energiamerkintädirektiivien yksi todetusti ohjaava vaikutus perustuu myös valmistajiin vaikuttamiseen.

Tiede-lehti pohtikin kiinnostavasti 8.4.2014, miten lika irtoaa nykyisillä pesuaineilla 20 asteessa, sillä nykyisin yleisesti käytettyjä pesuaineita ei ole suunniteltu näin alhaisille lämpötiloille.

Ylen Kuningaskuluttaja tarttui samaan teemaan 18.2.2014 toteamalla, että eko-ohjelmilla ja runsaskätisellä pesujauheen annostuksella uuden koneen saa parissa vuodessa korjauskelvottomaan kuntoon.

Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki jatkoi blogissaan 11.4.2014, että direktiivi olettaa, että 20 asteessa pyykistä tulee puhdasta. “Voi käydä päinvastoin.”

Ei ekosuunnitteludirektiivi oleta, että 20 asteessa tulee puhdasta vaan lähtee siitä, että oletettavasti pyykinpesuaineteollisuus ryhtyy kehittämään 20 asteeseen tarkoitettuja pesuaineita, kun ohjelma on laajasti kuluttajien käytettävissä.

Pyykinpesukoneita koskevat energiatehokkuusvaatimukset ovat yksi osa EU:n ekosuunnittelulainsäädäntöpakettia, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta ja pienentää niiden ympäristövaikutuksia. Energiatehokkuuden parantumisen kautta lainsäädäntö auttaa EU:ta pääsemään energiansäästötavoitteisiin.

Lakipaketin rungon muodostaa ekosuunnitteludirektiivi (9009/125/EY), joka määrittelee reunaehdot niille tuotteille, joille tuotekohtaisia vaatimuksia säädetään sekä asettaa tason energiatehokkuusvaatimuksille. Lakipakettiin mukaan tulevien tuotteiden tulee olla myyntimäärältään riittävän isovolyymisiä, niillä tulee olla merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä parannuspotentiaalin tulee olla riittävän suuri. Kaikille tuoteryhmille valmistellaan ennen vaatimusten asettamista hyvin laaja esiselvitys, jonka perusteella valitaan ne toimenpiteet, joiden vaikuttavuus on suurin.

Pyykinpesukoneiden selvästi merkittävin ympäristövaikutus on energian- ja vedenkulutus. Esiselvityksen mukaan muut ympäristövaikutukset ovat näihin verrattuna hyvin pieniä. Tästä syystä suunnitteluvaatimukset kohdistettiin juuri tälle alueelle.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta syntyneestä keskustelusta voisi päätellä, 20 asteen pesuohjelma ei suinkaan ole asetuksen ainoa vaatimus vaan ainoastaan yksi vaatimus muiden suunnitteluvaatimusten joukossa.

Kotitalouksissa käytetyille pyykinpesukoneille on asetettu vaiheittain kiristyvät raja-arvot energiatehokkuusindeksille, pesutehokkuusindeksille sekä vedenkulutukselle (tarkat raja-arvot ja laskentakaavat ovat asetuksen 1015/2010 liittessä I ja II). Näiden arvojen lisäksi vaaditaan, että ”kotitalouksien pyykinpesukoneiden on tarjottava loppukäyttäjälle 20 asteen pesuohjelma”. 20-asteen ohjelma on siis vain yksi toimenpide laajassa suunnitteluvaatimusten listassa.

Esiselvityksen yhteydessä toteutetussa kenttätutkimuksessa selvitettiin kuluttajien pesukäyttäytymistä.

Tuossa tutkimuksessa todettiin, että nykyisissä koneissa olevaa 20 asteen ohjelmaa käytetään pienessä määrin jo nyt. Saman tutkimuksen johtopäätöksenä havaittiin, että kuluttajan pesukäyttäytyminen vaikuttaa pyykinpesun energiankulutukseen jopa 30 prosenttia.

Keskeisimpiä muuttujia energiankulutuksen minimoinnissa olivat pyykkikoneen täyttömäärä, joka vaikutti myös pesukertojen määrään, sekä pesulämpötila. Kuluttaja siis pystyi vaikuttamaan energiankulutukseensa parhaiten laskemalla pesulämpötilaa ja täyttämällä koneen mahdollisimman täyteen, jotta pesukertojen määrä väheni.

Lähteet:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10)

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 21)

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.