VÄITE: Euroopan tilintarkastajilta toistuvasti moitteita EU-hallinnon taloudenhoidolle

Väite ei ole totta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole antanut toistuvasti moitteita EU:n omalle hallinnolle taloudenhoidosta. EU-hallinnon budjetin virhetaso oli edellisen tarkastuskertomuksen mukaan 0,1 prosenttia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuoden 2013 marraskuussa EU:n talousarviota koskevan vuosikertomuksensa varainhoitovuodelta 2012.

Tilintarkastustuomioistuimen mukaan alle kahden prosentin virhetaso on hyväksyttävä. Vasta yli viiden prosentin virhetason kohdalla tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei valvonta ole toiminut tarpeeksi hyvin ja antaa virheilmoituksen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastelee tilinpäätöstä kokonaisuutena, johon kuuluvat hallintobudjetin lisäksi  EU:n koheesio- eli aluepolitiikka sekä maatalous.

Kun EU:n talousarviota tarkastellaan kokonaisuutena, menojen virhetaso oli tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan 4,8 prosenttia varainhoitovuonna 2012 (3,9 prosenttia varainhoitovuonna 2011). Virhetaso oli olennainen kaikilla toimintamenojen aloilla varainhoitovuonna 2012.

Arvioitu virhetaso ei kuvasta petosten tai tuhlauksen määrää. Virhetaso on arvio varoista, joita ei olisi pitänyt maksaa, koska niiden käyttö ei ollut lainsäädännön mukaista. Tyypillisesti virheissä oli kyse maksuista edunsaajille tai hankkeille, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, taikka palvelu- tai tavarahankinnoista tai investoinneista, joiden yhteydessä ei asianmukaisesti sovellettu julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

EU:n menojen määrä oli 138,6 miljardia euroa varainhoitovuonna 2012. EU:n tilinpäätös on tuomioistuimen mukaan sinänsä kunnossa, mutta tilitapahtumissa eli maksuissa on ollut liikaa epäselvyyksiä jo kohta 20 vuotta peräkkäin. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan koheesio- eli rakennepolitiikassa ja maatalousmaksuissa on toistuvasti liikaa virheitä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittelee tilinpäätöstarkastuksensa Euroopan parlamentille, jonka tehtävänä on päättää, myöntääkö se vastuuvapauden Euroopan komissiolle. Tähän asti parlamentti on aina myöntänyt vastuuvapauden.

Jos EU:n jäsenmaa on käyttänyt esimerkiksi maatalouden tukirahoja sääntöjen vastaisesti, komissio voi periä väärin perustein käyteyt tuet takaisin seuraavana vuonna, käytännössä jättää maksamatta vastaavan summan maataloustukea.

Lähteitä:

Tiedote EU:n talousarviota koskevasta vuosikertomuksesta varainhoitovuodelta 2012

EU:n riippumattomana tarkastajana tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut Euroopan unionin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.