Yle: ”Dublin-asetuksen mukaan turvapaikanhakijan pitää rekisteröityä ja hänen asiansa käsitellä siinä EU-maassa, johon hän saapuu ensimmäisenä”

Ylen uutisen faktalaatikossa 20.1.2016 väitetään, että turvapaikanhakijan pitää rekisteröityä ja hänen asiansa käsitellä siinä EU-maassa, johon hän saapuu ensimmäisenä.

Screen Shot 2016-05-12 at 13.59.21

Väite on väärin.

Sama väärintulkinta toistuu mediassa usein, esimerkiksi MTV3:n Dublin-asetuksesta kertovassa uutisessa, ulkoministeri Timo Soinin (ps) puheissa, Iltalehdessä, Uudessa Suomessa ja mielipideosastoilla.

Vuonna 1997 voimaan tulleella Dublin-asetuksella pyritään määrittelemään EU-jäsenvaltio, joka on velvoitettu käsittelemään turvapaikanhakijan turvapaikkahakemuksen.

Uusin Dublin III -asetus astui voimaan vuonna 2014.

Dublin-asetusta sovelletaan sopimuksen tehneiden EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa. Sopimus velvoittaa valtioita ja viranomaisia, mutta ei tavallisia kansalaisia tai EU-maiden ulkopuolelta tulevia turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijalla ei siis ole velvollisuutta hakea turvapaikkaa ensimmäisestä maasta, johon hän saapuu.

Dublin III -asetuksen mukaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä ja turvapaikanhakijan vastaanotosta vastaa se jäsenvaltio, jossa pakolaisen sormenjäljet on ensimmäisenä otettu tai jossa hänelle on myönnetty ensimmäisen kerran Schengen-viisumi.

Jos hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenmaata ei voida määritellä näillä perusteilla, käsitellään turvapaikanhakijan turvapaikkahakemus siinä maassa, jossa hän on jättänyt viranomaisille ensimmäisen kerran turvapaikkahakemuksen.

Dublin III -asetus korostaa perheenyhdistämisen periaatteita. Yksin maahan tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan hakemus pitäisi käsitellä siinä jäsenmaassa, jossa tämän huoltaja tai muu perheenjäsen laillisesti oleskelee. EU:n tuomioistuin päätti vuonna 2013, että yksin turvapaikkaa hakevien alaikäisten kohdalla hakijaa ei palauteta siihen maahan, jossa tämä on ensimmäisenä hakenut turvapaikkaa, vaan heidän kohdallaan on toimittava lapsen edun mukaisesti.

Jäsenmaa voi pyytää toista jäsenmaata käsittelemään hakemuksen, jos katsoo sen olevan tästä vastuussa.

Jos vastuullisen jäsenvaltion turvapaikkamenettelyssä tai hakijoiden vastaanotto-olosuhteissa on systemaattisia puutteita, jotka saattaisivat johtaa Euroopan unionin peruskirjan 4 artiklassa määriteltyyn epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun, tulee hakemus käsitellä jäsenmaassa, jossa hakemus on ensimmäisen kerran vastaanotettu.

Jäsenvaltio voi poiketa Dublin-asetuksen vastuuperusteista myös humanitaarisista syistä ja käsitellä hakemuksen, vaikka hakija olisi jo rekisteröitynyt toisessa jäsenvaltiossa.

Lähteet: Suomen Pakolaisapu EUR-Lex: Dublin III -asetus Euroopan unionin peruskirja EU:n tuomioistuimen päätös yksin turvapaikkaa hakevista alaikäisistä (6.6.2013) Lisää Dublin-asetuksesta

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.