Faktabaarin julkaisukanavat ja some -periaatteet

Faktantarkistuksen kulmakivi on tarkistetun tiedon tehokas levittäminen.

Faktabaaria ohjaava faktantarkistuksen pääperiaate kuuluu: ”Vastaanottajalle toimitetaan tarkistettu tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja kontekstissa.” Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään laadukasta, asiallista ja asiantuntemukseen nojaavaa julkista faktapohjaista keskustelua ja päätöksentekoa.

Faktabaarin ensisijainen julkaisukanava on Faktabaari.fi-blogi ja ensisijainen palautekanava on sähköposti toimitus@faktabaari.fi. Faktabaarin vastaava toimittaja vastaa kaikesta toimitetusta sisällöstä.

Faktantarkistukset erotetaan selvästi muusta sisällöstä sekä otsikoinnilla että saateteksteillä blogissa ja some-kanavilla. Muita julkaisuja ovat asiantuntijakolumnit, raportit, tiedotteet toiminnasta ja ohjeistukset (kuten tämä ohje) sekä toimituksen tuottamat uutiset ja kolumnit. Selvällä erottelulla pyrimme myös valaisemaan lukijoille, mistä medialukutaidossa on kyse.

Some-julkaisukanavia, Facebookia, Twitteriä ja Instagramia, käytetään tiedottamiseen, joukkoistamiseen ja palauteen keräämiseen. Faktabaari ei pääsääntöisesti ”keskustele” some-kanavilla, sillä toimituskunnalla ei ole resursseja siihen. Twitteriä käytetään erityisesti suoraan tiedottamiseen ja toimitetun sisällön jakamiseen.

Faktabaarin some-kanavia moderoidaan. Moderoinnin tekevät tyypillisesti vapaaehtoiset avustajat toimituskunnan tuella. Moderointi tarkoittaa keskustelun seuraamista, ohjaamista, keskustelijoiden ohjeistamista ja mahdollisten väärinkäytösten poistamista sekä ehkäisemistä. Moderoimme edistääksemme keskustelijoiden medialukutaitoa ja rakentavaa, avointa, faktapohjaista julkista keskustelua. Moderoinnilla huolehditaan myös, ettei keskustelu riko suomen lakeja eikä siinä esiinny henkilöön menevää, loukkaavaa kommentointia.

Faktabaarin moderaattorit pyrkivät:

 • Käyttämään kohteliasta kieltä
 • Edistämään keskustelun pysymistä asiallisena
 • Rohkaisemaan ihmisiä osallistumaan julkiseen keskusteluun
 • Olemaan verkossa aitoja ihmisiä ja kannustamaan keskustelijoita näkemään toisensa ihmisinä

Faktabaarin moderaattorit tietävät, että:

 • Kaikki palaute on tärkeää ja se otetaan tosissaan
 • Keskustelijat ovat ihmisiä (jos ei ole erityistä syytä olettaa bottia)
 • Kommentit kumpuavat tarpeesta sanoa jotain
 • Keskustelijoiden voimakkaat reaktiot nousevat tyypillisesti aidoiksi koetusta huolesta ja elämän kokemuksista (olivat ne totuudenmukaisia tai eivät)
 • Kaikilla, myös moderaattoreilla, on oikeus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa
 • Provokaatio- ja trollausyritykset kertovat meille toimintamme vaikuttavuudesta ja siitä, että se otetaan vakavasti
 • Jotkin mielipiteet ovat kuitenkin paremmin perusteltuja kuin toiset
 • Todellisuus ja totuus eivät ole huutoäänestyksiä
 • Tekemämme faktantarkistukset tuottavat riittävän luotettavaa tietoa
 • Kaikkia väitteitä ei tarvitse tarkistaa: tarkistamme vain sellaiset, joilla on yhteiskunnallista merkitystä
 • Kaikille sattuu virheitä, mutta niistä on opittava: me korjaamme virheemme, mikäli sellainen paljastuu
 • Itsevarmuus voi olla merkki omasta tietämättömyydestä ja epävarmuus asiantuntemuksesta
 • Luotettavat asiantuntijat todennäköisesti tietävät muita paremmin asioista, jotka kuuluvat heidän asiantuntemuksensa piiriin
 • Kaikella verkossa käydyllä keskustelulla on muita seuraajia
 • Se miten keskustelemme vaikuttaa kaikkiin

Jos haluat keskustella Faktabaarin some-kanavilla, toivomme että: 

 • Olet ihminen
 • Olet se, joka väität olevasi
 • Muistat keskustelevasi toisten ihmisten kanssa
 • Vältät loukkaavia ilmauksia ja keskustelun horjuttamista

Jos löydät virheen jostakin sisällöstämme, lähetä siitä palautetta viralliseen sähköpostiosoitteeseen toimitus@faktabaari.fi.

Laittomuuksia sisältävät ja henkilöön menevät loukkaavat viestit poistetaan Faktabaarin some-kanavilta niin nopeasti kuin mahdollista. Moderointi ilmoittaa viestien poistamisesta ja viestin poistamisen syistä viestiketjussa. Laittomista viesteistä ilmoitetaan poliisille.

Faktabaari on kiitollinen kaikesta kiinnostuksesta toimintaansa kohtaan ja kannustaa ihmisiä avoimeen, asiantuntemukseen ja faktoihin nojaavaan keskusteluun. Vain avoimessa, luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa voimme pitää huolta siitä, että julkiset päätökset perustuvat tietoon ja päättäjät kantavat vastuunsa.

(Kansikuva: cc-by-3.0 Bgabel, commons.wikimedia.org)

Päivitetty 18.3.2019.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.