Käsikirjaliite: tietolähteitä

LIITE: Tietolähteitä
Suomi
Eduskunta https://www.eduskunta.fi
Eduskunnan kirjasto https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/Sivut/default.aspx
Valtioneuvosto ja ministeriöt https://valtioneuvosto.fi/ Ministeriöiden omilla sivulla erilliset Hankkeet ja säädösvalmistelu -osiot
Valtioneuvoston julkaisuarkisto https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
Finlex https://www.finlex.fi Suomen lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, lainvalmistelun opas, kansainväliset sopimukset jne.
Suomen Pankki https://www.suomenpankki.fi/
Finanssivalvonta https://www.finanssivalvonta.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto https://www.vtv.fi/
Valtion talousarvio https://tutkibudjettia.fi/etusivu
Tilastokeskus https://tilastokeskus.fi/
Findikaattori https://www.findikaattori.fi/fi
Vaalit https://www.vaalit.fi/fi/
Tulli https://tulli.fi/etusivu Ulkomaankaupan tilastointi
Valtiokonttori/Netra https://www.netra.fi/ Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palveluun on koottu valtion ohjauksen kannalta keskeinen informaatio
Valtiokonttori https://www.valtiokonttori.fi/ Valtiokonttori tuottaa lukuisia julkaisuja, jotka liittyvät mm. valtion talous- ja henkilöstöhallintoon, valtion antolainaukseen, perintö- ja testamenttiasioihin sekä työhyvinvointiin ja riskienhallintaan.
Kuntaliitto https://www.kuntaliitto.fi/
HILMA - Julkiset hankinnat Kelan tutkimus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ https://www.kela.fi/tutkimus
EU
EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/
Euroopan parlamentti https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20150201PVL00025/Etusivu
Euroopan paramentin julkinen asiakirjarekisteri https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=FI
Euroopan komissio https://ec.europa.eu/commission/index_en
Euroopan komission tiedotteet https://europa.eu/rapid/search.htm
Eurooppa neuvoston, Euroopan unionin neuvosto https://www.consilium.europa.eu
Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/
Kansainväliset
OECD-tilastot https://stats.oecd.org/
YK https://www.un.org/en/documents/index.html
Maailmanpankki https://www.worldbank.org/
Tutkimus
Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus https://vatt.fi/etusivu
Kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot
Kotimaisia linkkihakemistoja
Makupalat https://www.makupalat.fi Suomalaisten kirjastojen yhdessä tuottama linkkihakemisto. Linkit on valikoitu sisällön laadun perusteella ja järjestetty aiheen mukaan.
Eduskunnan kirjaston ELKI-linkkitietokanta https://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/#/aiheittain Elki sisältää Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden valikoimia laadukkaita verkkopalveluja oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aloilta. </td> </tr> </tbody> </table> 19.1.2018: Lisätty linkit Euroopan parlamenttiin ja Parlamentin asiakirjarekisteriin.
info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.