Käsikirjan 6. luku - faktantarkistusjutun kirjoittaminen

Faktantarkistusprosessin neljännessä vaiheessa faktantarkistaja kirjoittaa jutun.

Kun väitteen todenperäisyyden tarkastelun kannalta riittävä aineisto on saatu kokoon, laaditaan journalistinen yhteenveto. Tämä on jutun esiversio, johon tulee usein vielä tarkennuksia ja muutoksia.

Kun juttu alkaa valmistua, teksti lähetetään asiantuntijoille tarkistettavaksi. Yleensä he tarkistavat omat osuutensa ja korjaavat toimittajan väärinkäsitykset ja muut tekstiin eksyneet virheet.

Mikäli asiantuntijat ovat esittäneet keskenään ristiriitaisia tulkintoja väitteestä, ristiriita täytyy kirjoittaa auki. Vaikeissa tapauksissa etsitään lisää lähteitä ja asiantuntijoita väitteen tarkistamiseksi.

Faktantarkistusjutun puhtaaksikirjoittaminen

Faktantarkistuksen lopputuote on faktantarkistusjuttu. Huolellisesti ja taitavasti tehtynä se kasvattaa faktatarkistuksen ainoaa pääomaa, luotettavuutta.

Faktantarkistusjuttu kokoaa prosessissa kertyneestä materiaalista yhteenvedon, jonka perusteella lukija voi ymmärtää väitteen tarkistamiseen liittyneet vaiheet ja voi tarvittaessa itse tarkistaa väitteestä esitetyt näkökohdat. Juttu tukee medialukutaidon opetusta ja uusien tarkistajien valmennusta. Helppolukuisuus, ymmärrettävyys ja selkeys ovat luettavan tekstin keskeisiä piirteitä.

Tarkistettu faktaväite muotoillaan tekstiksi perusuutistyön lakeja noudattaen. Kuka sanoi, mitä sanoi ja missä sanoi muodostavat perusrungon tekstille, joka noudattaa rakenteellisesti perusuutisjuttua, eli sisältää otsikon, ingressin ja leipätekstin.

Uutisen tapaan teksti on neutraali, eikä sisällä omia mielipiteitä – tarkoitus on vain tarkistaa annettu väite. Itse tarkistuksen on hyvä olla lyhyt ja napakka teksti ilman väliotsikoita. Kursiivilla kirjoitettava tarkistajan kuvaus prosessista valintoineen, työkaluineen ja mahdollisine puutteineen tukee Faktabaarin tavoitetta avata prosessia medialukutaidon parantamiseksi.

Tekstin lopussa kerrotaan, minkä ”tuomion” tarkistettu fakta on prosessissa saanut ja millä perusteella kyseiseen johtopäätökseen on päädytty. Esimerkiksi Poynter-instituutilla on vinkkejä faktatarkistetun jutun rakenteesta ja kirjoittamisesta.

Faktantarkistusjutulle ei ole erityisiä muoto- tai pituusvaatimuksia. Olennaista on, että juttu esittelee lukijalle väitteen ja perustelut väitteen arvioimiseksi.

Päivitetty 19.3.2019.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.