Mikko Salo edustaa Pohjoismaita 2024 EU-vaalien digitaalista vaalihäirintää ennakoivassa EDMO:n asiantuntijaryhmässä

“Sosiaalisen median algoritmien kiihdyttämä poliittinen polarisaatio ja viestinnän tunnevetoisuus yhdessä nopeasti kehittyneiden teköälysovellutusten kanssa ovat haasteita myös meillä”, Mikko Salo arvioi.

Vuoden 2014 EU-vaaleista toimintansa aloittanut Faktabaari edustaa Pohjoismaisia riippumattomia faktantarkistajia, tutkijoita ja mediakasvattajia Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen EDMO:n ennakointiverkostossa, jossa varaudutaan vuoden 2024 EU-vaalien häirintään digitaalisessa mediassa.

Salo edusti suomalaisosaamista jo vuoden 2019 EU-vaaleja edeltäneessä EU:n disinformaation vastaisessa asiantuntijaryhmässä. Nyt hänet valittiin edustamaan pohjoismaista NORDIS-verkostoa riippumattomien ei-valtiollisten toimijoiden työryhmässä. Työryhmä kokoontuu 2023–2024 Euroopan yliopistoinstituutin (EUI) puitteissa ja tuottaa muun muassa erilaisia riskiarvioita, joissa tarkastellaan erityisesti EU-vaalien digitaalista infomaatiomanipulointia. Tavoitteena myös tukea kansalaisia niiltä suojautumisessa lähempänä vaaleja.

”Kiitän NORDIS-verkostoamme luottamuksesta. Digitaalinen vaalivaikuttaminen, -markkinointi ja -häirintä oletettavasti lisääntyvät informaatiosodan ja algoritmisen vallankäytön keskellä, joten pyrin Pohjoismaiden osalta kontribuoimaan riskiarviointiin yleisen ja yhtäläisten vaalien toteutumisesta digiympäristössä”, Salo toteaa.

EDMO:n työryhmä perustettiin 25.5. Brysselissä ja siihen kuuluu edustajia koko EU:n kattavista 18:sta EDMO-verkostosta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tulee raportoimaan arvioistaan mm. Euroopan parlamentille ja erilaisille vaaleja ja informaatioympäristöä seuraaville toimijoille, ml. kolmansiin valtioihin, kuten Venäjään, erikoistuville viranomaistoimijoille. 

”Uskon, että kevyen verkostomme potentiaali voisi ennen kaikkea olla usein katveeseen jäävien haastavien kotimaisten toimijoiden ja vaalikeskustelun hämmentäjien identifioinnissa osana eurooppalaista verkostoa”, Salo arvioi. 

”Alustava arvioni on, että Pohjoismaita ulkomaiselta vaalihäirinnältä suojaa edelleen suhteellisen hyvä peruskoulutus, vakaa vaalitraditio ja verkosta edelleen ilmaiseksikin löydettävissä oleva vastuullinen informaatio. Sen sijaan teknologiapuolella olemme EU-kollegoittemme kanssa samalla viivalla: sosiaalisen median algoritmien  kiihdyttämä poliittinen polarisaatio ja viestinnän tunnevetoisuus yhdessä nopeasti kehittyneiden teköälysovellutusten kanssa ovat haasteita myös meillä. ChatGPT:n ja esim. kuva-, ääni- ja videomanipulaatioiden luomat väärinkäyttömahdollisuudet vaativat mediakuluttajilta poikkeuksellista tarkkavaisuutta ja akuutteja vastatoimia regulaation, uusien innovaatioiden ja media- ja informaatiolukutaidon muodossa.”, Salo summaa.

Nopean teknologisen kehityksen osalta akuutisti yksilöille on tarjolla usein valitettavasti vain malttia. Viranomaistasolla huomio on paraikaa EU-tasoisen digilainsäädännön kansallinen toimeenpano. Esimerkiksi 17.2. aloittavat toimintansa kansalliset digipalvelukoordinaattorit, joille EU-komission rinnalla jää paljon vastuuta huolehtia infomaatioympäristöämme suojaamaan tarkoitetun lainsäädännön soveltamisesta. “Demokraattisen ja tehokkaan valvonnan järjestäminen merkittävää digitaalista valtaa ja toivottavasti myös vastuuta käyttäville digijäteille (Meta, Google, TikTok ja Google ym.) on välttämätöntä erityisesti vaalikontekstissa, jotta tiedämme, missä mennään”, Salo muistuttaa tilannekuvan tärkeydestä tehokkaille toimille. 

Suomessa teknologian rooliin on Faktabaarin rinnalla kiinnittänyt huomiota demokratianäkökulmasta mm. Sitra digivalta-hankkeellaan. 

Pohjoismaisten NORDIS-kollegoiden ja Faktabaarin osalta eritysihaasteen tuo se, että NORDIS-pilottihanke päättyy jo lokakuussa. Jatkohanketta valmistellessaan NORDIS-partnerit ovat omillaan pitkälle haastavaan vaalikevääseen.

Ensi vuonna 6.-9. kesäkuuta 27 EU-maassa käydään samanaikaisesti osin erilliset mutta yhteiset Euroopan parlamentin vaalit. Kyseessä ovat maailman isoimmat ylikansalliset, demokraattiset vaalit EU:n ainoan suoraan valittavan instituution kansanedustajista. EU-vaalit ajoittuvat maaliskuisten hyökkäyssotaa EU-tien valinnutta Ukrainaa vastaan hyökänneen Venäjän näytösluontoiseksi oletettujen presidentinvaalien ja marraskuun repiviksi veikattujen Yhdysvaltojen presidentinvaalien väliin. Kaikkia vaaleja yhdistävät todennäköisesti ennennäkemättömän vahva digitaalinen kampanjointi ja poikkeuksellisen vahvat intressit vaalihäirintään ja suoranaiseen vaalimanipulointiin.

Vuoden 2024 EU-vaalien vaikuttamisessa/häirinnässä korostuu digiympäristö, jota EU on pyrkinyt sääntelemään, Venäjä manipuloimaan ja jossa Yhdysvalloissa taistellaan rahalla. Uusi EU-digilainsäädäntömme on nyt toimeenpantava tehokkaasti myös Suomessa.

Faktabaari valmistelee paraikaa kampanjaa tammikuisten presidentinvaalien ja kesäkuun EU-vaalien monitoroinniksi yhteistyökumppaniensa kanssa kansalaisia aktivoiden.

Lisätietoja:

Mikko Salo, mikko.salo(at)faktabaari.fi 

Faktabaarin ja EDMO NORDIS -verkoston perustajajäsen

Kuva: Jeppe Gustafsson/Shutterstock/All Over Press /Dursun Aydemir / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.