Perussuomalaisen direktiiviopas vilisee asiavirheitä

Perussuomalainen-lehti julkaisi 18. toukokuuta 2014 puolueen vaaliohjelman kanssa ristiriidassa olevan, Niele Nämä -direktiivioppaaksi nimetyn pilapiirroskokoelman, joka on yleisesti ottaen rasistinen, vähemmistöjä solvaava ja tieteenvastainen. Vaikka opas löytyy lehden viihdeosiosta, Faktabaari halusi oikaista asiavirheet. Sarjakuvalla halutaan vaikuttaa julkiseen vaalikeskusteluun.

Pilapiirtäjä** Kalle Erkkilän** ”Niele Nämä”-direktiiviopas tuo tuoreet terveiset Brysselin pääleipomosta. Opas raottaa verhoa siihen mainioon maailmaan, mikä meillä kaikilla on kohta aivan näppiemme ulottuvilla – kunhan vain annamme niiden lystikkäiden ja pyyteettömien euroveijareiden riittävän pitkään huseerata keskenään ja rakentaa meille kaikille yhteistä suurta rauhan areenaa.

Piirroskokoelma on faktoiltaan kyseenalainen ja vilisee asiavirheitä, minkä takia Faktabaaria on lukuisia kertoja pyydetty tarkistamaan direktiivioppaan väitteitä. Perussuomalainen-lehti on tiedotusväline, jonka velvollisuus on itse tarkistaa faktat. Nyt toimitus jätti faktantarkistuksen vapaaehtoistyötä palkatta tekeville faktantarkistajille.

1. Väite: Pienhiukkasdirektiivin vuoksi kuntiin palkataan virkamiehiä mittaamaan savupiippujen päästöjä. Voipi olla, että saunan lämmittäinen ja pullan paisto jää tulevaisuudessa luvanvaraiseksi.

Kyse oli komission valmistelmasta direktiivistä, joka koskee energiaksi poltettavan biomassan kestävyyskriteerejä. Ajatuksena on pitää huolta siitä, ettei puun poltto tuhoa metsiä. Ehdotus koskee vain teollisia laitoksia, jotka tuottavat sähköä vähintään megawatin (1 000 kilowattia) tai lämpöä vähintään 2,5 megawatin (2 500 kilowattia) teholla. Saunojen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Puukiukaiden tehot liikkuvat 10–40 kilowatin tienoilla. Toisin sanoen sauna ja leivinuuni eivät mahdu määritelmään.

Ilmanlaatudirektiivistä.

Tietoa klapeista.

The Clean Air Policy Package

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

Ehdotuksen tilanne tällä hetkellä

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökattodirektiiviehdotus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

Tilanne

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (1—50 megawatin polttolaitosten direktiiviehdotus)

Tekniikan päivät 2014 - Pienhiukkaset, ilmasto ja ilmanlaatu (Ilona Riipinen)

Ilmatieteen laitos - Ilmanlaatuportaali

2. Väite: Direktiivi ilmanpaineantureista renkaisiin pakottaa autoilijat asentamaan anturit. Kustannus tulee olemaan useita satasia per auto. Anturit ovatkin tarpeen, koska tiestö ja infra annetaan rapistua.

Väite siitä, että jos rengaspainevalvonnan TPMS-järjestelmä otetaan käyttöön koko laajuudessaan, se merkitsee Suomen 2,5 miljoonan henkilöauton kannalla noin 1,5 miljardin euron panostusta liikenneturvallisuuteen suomalaisten autoilijoiden taskusta, ei pidä paikkaansa.

3. Väite: Nykyinen ilmastotiede ei ole pystynyt todistamaan ihmisen toiminnan olevan syy ilmaston n.1 asteen lämpenemiseen. Tästä huolimatta ilmastodirektiivit pakottavat sinua maksamaan ylimääräisiä veroja.

Perussuomalaiset toteaa vaaliohjelmassaan: “Ilmastopolitiikassa päästöjen minimointi on päätavoite. - - ajamme sanktiopohjaista ominaispäästöjärjestelmää, jossa yhteisesti sovitun ominaispäästörajan ylittävältä osalta maksetaan kansalliseen tai kansainväliseen rahastoon sanktio.”

Mutta vihkosen kuvassa puolue on päästöjärjestelmää ja Ilmatieteen laitosta vastaan.

IPCC:n kattavilta sivuilta on saatavissa aiheeseen liittyvää faktatietoa. ** ** 4. Väite: EU haluaa puuttua yksityisten yritysten johtamistapaan säätämällä kiintiöitä johtokuntiin. Ehkä näemme pian kaikki ryhmät huomioivan kiintiödirektiivin ja sen tuhovoiman Euroopan kilpailukyvylle.

Väitteessä on kyse EU-komission aloitteesta lisätä naisten määrää pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kun komissio äänesti siitä, tehdäänkö lainsäädäntöehdotus vai suositus, tehtiin vain suositus.

Oikeiden EU-direktiivien asemesta puolue turvautuu mielikuvitukseen ja keksii omia “direktiivejä”:

“Ehkä näemme pian kiintiödirektiivin”, minkä seurauksena yritysten johtokuntiin nimitetään ruotsinkielisiä naisia, kynsiään lakkaavia miehiä, rastafareja ja papukaijoja.

"Tulevaisuudessa moni ammatti muuttuu paljon helpommaksi, kun ajattelusta pitää luopua. Esim. pilapiirtäjät saanevat hyvän viran Brysselistä, kunhan noudattavat huumoridirektiiviä."

EU:lla ei ole toimivaltaa huumoriin, mutta vähemmistöjen syrjintä ja solvaaminen on EU:n perussopimusten vastaista toimintaa. Rasismi poliittisena aatteena ei ole itsessään kielletty Suomessa eikä EU:ssa, kunhan lakeja ei rikota.

Parlamentin tiedote täysistuntoäänestyksestä. (Asia on edelleen käsittelyssä neuvostossa.)

Reportteri: Naiset ja yrityselämä Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Tilanne nyt

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

IPEX-tietokannassa jäsenmaiden tilanne

6. Väite: Löydä euroavaisuudet: ** * Itsenäinen Suomi (alhaisempi hintataso, hehkulamppu, markka, kotimaiset vaatteet, yritttäjyyttä, hyvää asiakaspalvelua/aikaa olla ystävällinen)** ** * EU (kalliimpaa, ekolamppu, euro, työttömyyttä, huonot palkat, kiire/ei aikaa olla ystävällinen)**

Hintataso, korkotaso ja inflaatio ovat olleet EU-aikana alhaisempia kuin ne olivat ennen EU-jäsenyyttä. Kotimaassa tehdyt vaatteet katosivat suurelta osin jo 1990-luvun laman aikana.

Väite, että EU-jäsenyys tai euro ovat nostaneet ruoan hintaa, ei pidä paikkaansa. Moni myös uskoo, että EU-jäsenyyden myötä alentunut ruoan hintaetu on menetetty ja että viimeistään euron käyttöönotto nosti hinnat jäsenyyttä edeltävälle tasolle.

7. Väite: “Demokratiaa” saa rahalla! (EU-lobbaajat) ** * Brysselissä toimii huikea määrä lobbaajia. Heidän tavoitteena on tietysti ajaa yritysten ja organisaatioiden etuja ja saada lainsäädäntö heidän toiminnalleen myönteiseksi. Lobbaajilla on paljon vaikutusvaltaa. Enemmän kuin sinulla, Esim. pankkisektorin vuotuinen lobbausbudjetti on 300milj.euroa. Aika ajoin meppejä ja EU-virkamiehiä jää kiinni korruptiosta. Tästä huolimatta EU on haluton puuttumaan lobbaajien toimintaan. Kuka voitelee ketä?**

Piirroksessa Perussuomalaiset haikailee entistä tiukempaa lobbarien valvontaa, mutta Euroopan parlamentissa puolue äänesti lobbarirekisteriä vastaan. Toisaalta havainnot esimerkiksi lentoliikenneasetuksen käsittelyn aikana osoitti, ettei raha suoraan takaa tuloksia edunvalvonnassa, vaan esimerkiksi vammaisjärjestöt ovat saaneet tehokkaasti vaatimuksiaan läpi lähes olemattomilla lobbausvaroilla.

Tietoa lobbauksesta

Komission avoimuusportaali

8. Väite: EU-sokkelo: auta maita löytämään oikea reitti itsenäisyyden ja demokratian luo ** - leikkaukset** ** - pankkituet** ** - Lobbaajat** ** - EVM** ** - Teknokraatit** ** - Direktiivit** ** - Tukipaketit** ** -> vältä nuo kaikki ansat ja kierrä ulkopuolelta!**

Valiokuntatyöskentely Euroopan parlamentissa on avointa. Suomen eduskunnassa lobbareita eli asiantuntijoita kuullaan suljetuin ovin.

** 9. Väite: Jos väkisin kiskoo, se voi puskea.** ** -> EU -> EMU -> Liittovaltio**

Ongelma liittovaltiokeskustelussa on liittovaltion määritteleminen. Liittovaltiokehitys on termi, jota käytetään toistuvasti väärin keskusvaltaistumisen synonyymina. Näin ei välttämättä ole.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.