Taistelu on alkanut #EUvaalit2019

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani avasi viime viikon lopulla seminaarin Brysselissä, johon oli kutsuttu faktantarkistuksen kanssa tavalla tai toisella työskenteleviä toimijoita. Suomesta paikalla oli Faktabaarin Petra Piitulainen-Ramsay sekä Mikko Salo, joka piti tilaisuudessa myös alustuksen.

Seminaarin päähuomio oli ensi kevään EU-vaaleissa. Tajani totesi, että Eurooppaa kohti hyökätään nyt joka puolelta ja tarvitaan systeemi, jotta tosiasiat saadaan myös tehokkaasti kiertämään. ”Tarvitaan sääntöjä. Kehitys ei tarkoita, että on vapaus tehdä ihan mitä tahansa”, Tajani sanoi. Tasapainottelu sääntelyn ja ilmaisunvapauden välillä on kuitenkin vaikeaa.

Hänen mukaansa poliitikkojen velvollisuus on taata monipuoliset mahdollisuudet muodostaa mielipiteitä. Tajani väläyttikin, että seuraavassa budjetissa olisi varattu enemmän rahaa kouluttamiseen. ”Ei voi olla digitaalisesti lukutaidottomia ihmisiä”, hän totesi.

Faktantarkistajien ei oletettu kahdessa päivässä ratkovan näitä asioita vaan kertovan parlamentille ja komissiolle, mitä he tarvitsevat, jotta voivat omalta osaltaan vastata tähän yhteiseen haasteeseen. Digitaalisen talouden ja yhteiskunnan komissaarin, Mariya Gabrielin mielestä tiedotusvälineet eivät yksinään voi demokraattisia perusarvoja suojella vaan puolueettomat tahot ovat siinä työssä erityisasemassa, koska kansalaiset luottavat enemmän toisiin kansalaisiin kuin instituutioihin. Tässä tosin on suurta Euroopan sisäistä hajontaa.

Euroopan komissio on huolissaan ihmisten luottamuksen säilymisestä instituutioihin, kuten esimerkiksi mediaan, sekä politiikkaan. Ilmaisunvapaus, läpinäkyvyys, uskottavuus ja päätöksenteko ovat arvoja, joita halutaan vaalia. Suoraa rahallista faktantarkistustyöhön ei komissiolta haluta, mutta mm. avoimeen lähdekoodiin perustuvasta teknisestä tuesta ja käännöspalveluista neuvotellaan. 

Euroopan parlamentissa ja komissiossa ymmärretään ja myönnetään, että luottamuksen rakentamiseen kuuluu myös, että oma talo pitää putsata ensin. Toisin sanoen taata, että EU-instituutioista lähtee oikeaa ja läpinäkyvää tietoa ulospäin. EU-rakenteisiin ei haluta kuitenkaan luoda totuusministeriötä, kuten Euroopan parlamentin jäsen Philippe Lamberts asian ilmaisi. Hänen mielestään ainoa tie disinformaatiota vastaan on sisältöjen monipuolisuus ja moniarvoisuus.

”Ongelma ei ole valheellisten uutisten leviäminen vaan se, että niillä on yhteiskunnassamme tilausta ja niitä halutaan jakaa”, Lamberts totesi.

Politiikka ansaitsisi hänen mukaansa kunnon tarkastelun. Ihmiset saattavat tuntea itsensä petetyiksi, kun vuosikymmeniä totuutena kerrotut asiat osoittautuvat toimimattomiksi tai jopa päinvastaisiksi.

Kiinnostus ensi kevään EU-vaaleja kohtaan on monen mielestä eri tasolla kuin koskaan aiemmin tässä vaiheessa. Jos ei suoranaista pelkoa, niin ainakin suurta levottomuutta lähestyvät vaalit herättävät EU-poliitikkojen keskuudessa. Suomessa asiaan on toistaiseksi herännyt muutamia parlamentin jäseniä.

Asian monimutkaisuudesta kertoo se, että jopa eurooppalaisen faktantarkistusyhteisön on haastavaa löytää yhteisen tekemisen muoto. Tahtoa kuitenkin löytyy ja jonkinlainen yhteistyömalli saadaan varmasti ensi kevääseen mennessä sorvattua. Suurin osa seminaarin osallistujista oli journalisteja sekä faktantarkistajia. Euroopassa ja maailmalla yleisesti näitä kahta asiaa ei ole tarvetta erottaa toisistaan, eikä faktantarkistusta ja journalismia koeta olevan toisiaan poissulkevia asioita. EU-vaalit ovat kenties hyvä tilaisuus päivittää faktantarkistus ylipäätään ja kirkastaa sen sisältöä ja tarkoitusta myös muille. EU-vaaleja pidettiin faktantarkistuksen mahdollisuutena löytää roolinsa Euroopassa.

Komission edustajien puheenvuoroissa ilmeni, että medialukutaidon parantaminen on tärkeää. Sitä harva kyseenalaistaa. Ihmisten hyvät analyyttiset kyvyt auttavat suodattamaan valheellisia uutisia. Näiden kykyjen vahvistamista Faktabaari jatkaa Euroopassa edelläkävijänä erityisesti faktantarkistusta medialukutaito-työssään hyödyntävänä palveluna, josta pe 5.10. julkaistiin uraanuurtavaaoppimateriaalia.

Nauhoitukset tilaisuudesta ml. Mikko Salon esitys löytyvättäältä

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.