Viekö EU:n ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus toteutuessaan päätösvaltaa Suomelta?

MTV3:n [juttu](https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tama-vaalien-vaiettu-kysymys-avattiin-mtv-n-vaalikoneessa-mittavaa-sopimusta-vastustaa-suurin-osa-ehdokkaista/4991066) puolueiden suhtautumisesta EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimus-neuvotteluihin.

EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelut vapaakauppasopimuksesta (TTIP) ovat vielä kesken. Useimpiin kysymyksiin on siksi ennenaikaista ottaa kantaa.

Kun sopimusneuvottelut on päätetty, sopimus toimitetaan Euroopan parlamenttiin hyväksyntää varten (hyväksyntämenettely). Tässä vaiheessa parlamentilla on vaihtoehtoina joko hyväksyä tai hylätä sopimus.

Parlamentin hyväksyntä on keskeinen, sillä sopimus tulee sisältämään pääosin unionin toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä. Neuvottelujen kuluessa komissio pitää tiiviisti yhteyttä parlamenttiin ja antaa tietoa neuvottelujen tilanteesta.

Euroopan parlamentti valmistelee parhaillaan päätöslauselmaa, jossa se ilmaisee näkemyksiään neuvotteluihin. Virallisena tavoitteena  on, että neuvottelut saataisiin päätökseen vielä tänä vuonna, mutta ei ole todennäköistä, että tavoitteeseen päästäisiin. On kuitenkin mahdollista, että neuvottelutulos saataisiin aikaan presidentti Obaman kaudella.

Ulkoasiainministeriön arvion mukaan sopimus tulisi sisältämään myös jäsenvaltioiden ja/tai jaettuun toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä.  Suomen ja muiden jäsenmaiden kantana on, että esimerkiksi investointisuoja on jaettua toimivaltaa ja sen sisältävä sopimus pitäisi tehdä niin sanottuna sekasopimuksena, eli sille pitää saada myös jäsenvaltioiden hyväksyntä.  Suomessa nämä sopimukset hyväksyy eduskunta. Myös liikennepalvelut ovat jaettuun toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä.

Neuvotteluissa on käyty kahdeksan neuvottelukierrosta. Esillä ovat olleet kaikki aiheet, lukuun ottamatta investointisuojaa ja investointiriitojenratkaisua (ISDS, investor-to-state dispute settlement). Eri aiheissa on edetty eri tahtiin. Joissakin kysymyksissä on jo päästy neuvottelemaan osapuolten tekemien neuvotteluehdotusten pohjalta. Toisaalta joissakin aiheissa ei ole edes tarkkaa tietoa yksittäisistä neuvottelukysymyksistä.

Neuvottelujen edetessä tullaan käsittelemään myös hankalia neuvottelukysymyksiä. Haasteellisina neuvotteluaiheina pidetään ulkoministeriössä erityisesti maatalouden markkinoillepääsyä, energiakysymyksiä, palvelukauppaa, julkisia hankintoja ja investointisuojaa. Palveluissa, julkisissa hankinnoissa sekä sääntelyssä toimivaltaa on myös USA:n osavaltioilla, mikä aiheuttaa oman haasteensa.

Vapaakauppasopimuksen lainsäädäntövaikutuksia on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, koska neuvottelut ovat vielä kesken eikä sopimustekstiä ole olemassa. Lähtökohtana neuvotteluissa on, että EU pyrkii EU-lainsäädännön mukaiseen sopimukseen. Tämä merkitsisi samalla sitä, ettei sopimuksesta aiheutuisi Suomessa lainsäädäntömuutoksia. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että sopimuksen seurauksena tehtäisiin joiltakin osin muutoksia EU-lainsäädäntöön, esimerkiksi tullausmenettelyjen yksityiskohtiin.

Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mitkä kohdat edellyttävät sekasopimusta. Suomenkin mandaatilla neuvotteluita käyvälle komissiolle voidaan sanoa, mitkä Suomen mielestä ovat sellaisia asioita, jotka vaativat sekasopimuksen. Jos niitä sopimusluonnokseen ilmestyy, Suomi voi vaatia sekasopimuskäsittelyä.

_Faktabaari haastatteli yleisönsä toiveista tätä tilannekatsaustaan varten ulkoasiainministeriön asiantuntijoita. Lisäksi lisäsimme 15.4. klo 16.30 viranomaislähteitä jutuissa mainituilta tahoilta, joitten kautta voi hakea sekä lisätietoa neuvottelutilanteesta (ml. EU neuvottelutekstit) Lisätiedoista löytyy myös asianomaisten viranomaisten vastauksia yleisimpiin vapaakauppaneuvotteluita käsitteleviin väitteisiin. Lisätiedolle ja keskustelulle on selkeästi tarvetta ja harkitsemme asian käsittelyä myöhemmin erityisesti sisarhanke Debattibaarin puolella. _

**Lisätietoja: **

Ulkoasiainministeriö

https://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48660

https://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=319718&contentlan=1&culture=fi-FI

Euroopan komissio - Kauppapolitiikan pääosasto (DG Trade)

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153266.pdf

Euroopan parlamentti

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/top-stories/content/20150202TST18313/html/Transatlanttinen-kauppa-ja-investointikumppanuus

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.