Eurooppalaiset faktantarkistajat tiivistävät yhteistyötään EFCSN-laatukoodiston puitteissa

Euroopassa on luotu uusi faktantarkistajien laatukoodisto, jonka kehittämisessä Faktabaari on ollut mukana NORDIS-hankkeen kautta.

Eurooppalaisten faktantarkistajien uusi laatukoodisto hallintorakenteineen (EFCSN) julkistetaan 16.11.2022 sidosryhmätilaisuudessa Brysselissä. Faktabaari on osallistunut laatukoodiston laajaan ja avoimeen valmisteluun ensisijaisesti pohjoismaisen NORDIS-verkostonsa puitteissa.

“Eurooppalainen laatukoodisto tiivistää entisestään eurooppalaisten faktantarkistajien yhteistyötä”, Faktabaarin perustaja ja kansainvälisen faktantarkistusliikkeen avoimuusperiaatteisiin jo vuonna 2016 kontribuoinut Mikko Salo sanoo.

Yhteistyötä tarvitaan vastattaessa erityisesti digitaalisessa mediassa leviävään virheellisen ja vääristellyn informaation vyöryyn. 

“Laatukoodisto on tarkoitettu kannustimeksi faktantarkistajajäsenille siihen, että toimintaa parannetaan ja kehitetään eteenpäin jatkuvasti. Koodistoa tukeva hallintomalli myös mahdollistaa yhteistyön kehittämisen laatu ja läpinäkyvyys edellä muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Laatukoodisto täydentää jo olemassa olevia yhteistyörakenteita, kuten European Digital Media Observatorya (EDMO) ja sen pohjoismaista NORDIS-hanketta sekä International Fact-Checking Networkia (IFCN)”, Salo kertoo. 

EFCSN-laatukoodisto kattaa  Euroopan neuvoston jäsenmaat sekä Kosovon ja Valko-Venäjän. Venäjä ei ole enää Euroopan neuvoston jäsen.

Yleistä etua palvelemassa

Seuraavassa valmisteluvaiheessa kaikki faktantarkistusorganisaatiot voivat hakea laatukoodiston jäsenyyttä kriteereitä vastaan. 

EFCSN on kansainvälistä IFCN-periaatekoodistoakin läpinäkyvämpi, yksityiskohtaisempi ja perinpohjaisemmin valmisteltu.

“Eurooppalainen EFCSN:n koodisto täydentää IFCN-koodistoa muun muassa asettamalla eurooppalaiset faktantarkistajat osaksi kokonaisvaltaista eurooppalaista hallintokehikkoa infomaatiohäiriöiden rajoittamiseksi. Se tukee tarkistustoimintaa luomalla mallin ja edustuksen toiminnan kehittämiseksi ja yleisön palvelemiseksi. Koodiston jäseniä sitoo julkisen palvelun periaate, ja materiaalien tuleekin olla kaikille kansalaisille käytettävissä”, Mikko Salo kertoo koodistojen eroista. 

EFCSN-koodiston tarkoituksena on siis varmistaa, että virheellisiä ja vääristeltyjä väitteitä tarkistavat toimijat noudattavat tarkkoja metodologiaa, etiikkaa, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta koskevia sääntöjä ja palvelevat näin yleistä etua parhaalla mahdollisella tavalla. Koodisto kannustaa jatkuvaan laatutyöhön ja vastaa kysymykseen siitä, kuka valvoo faktantarkistajia. 

Faktantarkistajat ovat EFCSN:n puitteissa myös sitoutuneet tiivistämään yhteistyötä avointen lähteiden tiedusteluun perustuvan niin sanotun OSINT-yhteisön kanssa. OSINT-toimijoita konsultoitiin jo laatukoodiston valmistelun aikana. 

Lue myös: Faktantarkistuksen avoimuuskoodistot – kuinka tunnistan faktantarkistajan? (DIL opas 08/2022)

Faktabaari mukana EFSCN-valmistelussa toistaiseksi Sitran tuella

Aiemmin tänä vuonna Faktabaari läpäisi Sitran rahoituksen mahdollistamana Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) faktantarkistusstandardit, joiden myötä se pääsi EDMO:n täysjäseneksi. Tämän ansiosta myös Suomi pysyy vahvasti edustettuna eurooppalaisessa faktantarkistusverkostossa. Faktabaari katsoi, että EDMO:n täysjäseneksi pyrkimällä se myös ostaa aikaa kestävän suomalaisen faktantarkistusmallin kehittämiseen isompien toimijoiden kanssa. EFCSN on nyt jo eurooppalaisen yhteistyön seuraava askel.

Lue lisää: Faktabaari kannattelee suomalaista faktantarkistusta nyt myös EDMO:n täysjäsenenä

Faktabaari on osallistunut EFCSN:n koodiston valmistelutyöhön yli 40 muun eurooppalaisen faktantarkistupalvelun kanssa osana pohjoismaista EDMO NORDIS -faktantarkistuspalveluiden koordinaatiota. “Kiitämme tanskalaisia kollegoitamme neuvotteluiden käymisestä ja Sitraa taloudellisesta tuesta, jolla varmistimme äänivaltamme muun muassa EFCSN:n hallitusta valittaessa”, Mikko Salo sanoo.

“Tavoitteenamme on seuraavaksi tukea sitä, että kestävän suomalaisen faktantarkistusmallin puitteissa Suomi voidaan pitää mukana tässä tärkeässä eurooppalaisessa laatuverkostossa. Oma painopisteemme nykyrahoituksella rajoittuu digitaalisen infomaatiolukutaidon edistämiseen laatukriteeristöön toki sitoutuen.” 

Salo suosittelee kestävää faktantarkistusmallia suomalaismedioillekin Norjan yhteistyömallin kokemusten pohjalta.

Valmisteluihin osallistuminen ei siis tarkoita vielä Faktabaarin EFCSN-jäsenyyttä, vaan kehityshankkeen viimeisessä vaiheessa toteutetaan kaikille kiinnostuneille avoin jäsenhakuprosessi vuoden 2023 alussa. 

Yhdessä vahvempia - TjekDet edustamassa NORDIS faktantarkistajia

EFCSN:n hallituksessa on mukana tanskalaisen faktantarkispalvelun TjekDetin päätoimittaja Thomas Hedin. Faktabaari on Hedinin kanssa tiiviisti yhteistyössä pohjoismaisen NORDIS-verkoston kautta yhdessä norjalaisen Faktiskin ja ruotsalaisen Källkritiksbyrån kanssa. EFCSN:n hallituksessa on kaikkiaan 11 jäsentä eri puolilta Eurooppaa.

Hedin toimi myös NORDIS-faktantarkistajien valtuuttamana pääneuvottelijana lähes vuoden kestäneen pitkäjänteisen ja avoimen EFCSN valmisteluprosessin aikana. 

Hedin totesi Tjekdetille olevan selvää, että faktantarkistajat ympäri Eurooppaa kohtaavat samoja journalistisia, poliittisia ja organisatorisia haasteita. 

“Pienellä tiedotusvälineellä ei ole lihaksia taistella esimerkiksi niitä teknologiajättejä tai viranomaisia vastaan, joiden on vaikea käydä vuoropuhelua tai jotka ehkä jopa vastustavat väärän tiedon torjumista. Jälkimmäinen on ongelma erityisesti demokraattisesti haastavammissa maissa, joissa on nähty useita esimerkkejä tapauksista, joissa faktoja tarkistavat tiedotusvälineet ovat joutuneet painostamisen kohteiksi. Mutta liittymällä EFCSN-yhteisöön tiedotusvälineet ovat yhdessä paljon vahvempia”, Hedin sanoi Tjekdetille. 

EFCSN on samalla myös verkosto, jossa faktantarkistajat voivat jakaa ja hyödyntää toistensa tietämystä. Näin vahvistetaan faktantarkistajien ydintehtävää eli sen varmistamista, että virheelliset ja vääristellyt väitteet eivät pääse heikentämään demokratiaa ja murentamaan sen keskeisiä elementtejä, kuten vapaita, oikeaan tietoon perustuvia vaaleja. 

Thomas Hedin arvioi Faktabaarille,  että pohjoismaisten faktantarkistajien journalistinen taso on jo melko korkealla, vaikkakin aina on parannettavaa. EFCSN-koodistoon kuuluminen olisi kaikille Pohjoismaiden faktantarkistusorganisaatioille tärkeää, Hedin sanoo. 

Hedin perustelee tätä sillä, että EFCSN:llä on mandaatti edustaa jäseniään esimerkiksi poliittisille päättäjille, foorumeille, kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja tutkimuslaitoksille. 

“Aikana, jona virheellisten väitteiden ja disinformaation torjunta on polttava aihe poliitikkojen keskuudessa sekä EU:ssa että sen jäsenvaltioissa, on tärkeää pystyä huutamaan kovaan ääneen silloin, kun lainsäädäntöehdotukset näyttävät vetävän väärään suuntaan. Tässä yhteydessä on selvää, että EFCSN antaa faktantarkistusjärjestöille suuremman äänen kaikilla poliittisilla tasoilla”, Hedin sanoo.

Hedin kuvailee, että kolmiossa, jossa ovat EU:n innokkaat sääntelyviranomaiset, teknologiajätit sekä lukuisat järjestäytyneet toimijat, joilla on erilaisia intressejä, EFCSN voi olla merkittävä ja tärkeä toimija, joka taistelee sekä pohjoismaisten että muiden eurooppalaisten faktantarkistusorganisaatioiden äänellä. “Meidän [pohjoismaisten faktantarkistajien] ei pidä sulkea itseämme tästä pois”, Hedin painottaa. 

EFCSN-raportin sisällysluettelo, ml.  jäsenkriteerit:

Lähde: European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations - index (Version: August 2022)

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.