Faktantarkistusta, mediakasvatusta ja tutkimusta – tätä kaikkea Nordis sai aikaan

Faktabaari on ollut syyskuusta 2021 alkaen mukana pohjoismaiden faktantarkistajien, mediakasvattajien ja tutkijoiden yhteisessä Nordis-verkostossa. EU-hankkeena käynnistyneelle Nordikselle määriteltiin hakuvaiheessa kolme tavoitetta:

  1. Perustaa vahva ja riippumaton pohjoismainen keskus, johon kuuluu kahdeksan organisaatiota: neljä kansallista faktantarkistusorganisaatiota sekä neljä yliopistoa jokaisesta neljästä suurimmasta Pohjoismaasta eli Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta.
  2. vahvistaa tämän keskuksen avulla kansallista ja alueellista yhteistyöverkostoa sekä
  3. edistää Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) verkoston toimintaa EU:n tasolla. 

Lisätietoja hankkeen avajaistilaisuudesta, johon pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajan tervehdyksen toi Suomen puolustusministeri.  

Nordis-hanke päättyi marraskuussa 2023. Kuluneen reilun kahden vuoden aikana sen puitteissa tuotettiin yhteensä 18 tutkimusraporttia, 655 faktantarkistusta, neljä politiikkasuositusta sekä laajempi faktantarkistus Pohjoismaissa leviävästä disinformaatiosta.

Faktabaari julkaisi Nordiksen aikana kaikkiaan vajaat 40 faktantarkistusta, loi runsaasti informaatiolukutaitomateriaalia sekä blogien että videoiden muodossa, julkaisi syksyllä 2022 digitaalisen informaatiolukutaidon oppaan suomeksi ja englanniksi, järjesti tapahtumia, perusti uutiskirjeen ja koulutti muun muassa kirjastolaisia, opettajia ja journalisteja. Rinnakkaisilla hankkeilla kokonaisuutta pystyttiin täydentämään ja vaikuttavuutta laajentamaan.

Faktabaarin perustajajäsen Mikko Salo arvioi, että Nordis edustaa uutta, riippumatonta, viranomaistoimintaa täydentävää verkostoa aikana, jolloin pohjoismaiset “mediahyvinvointivaltiot” etsivät ratkaisuja digitaalisen informaatioympäristön luottamusta horjuttaviin häiriöihin. “Eurooppalaisen EDMO:n putteissa toteutettu tutkijoiden, faktantarkastajien ja mediakasvattajien pohjoismainen yhteistyöpilottimme tuotti sekä tilannekuvaa että käytännön ratkaisuja haastavina aikoina.  Kauteen vaikuttivat sekä korona, että infomaatiosodat mm. Ukrainan ja Gazankin osalta. Käyttäjä/äänestäjä/kansalaisnäkökulma säilyi kantavana, kun tuimme sidosryhmiämme runsaalla materiaalituotannolla ja lukuisilla tilaisuuksilla.”

Pohjoismainen näkökulma eurooppalaisessa viitekehyksessä näkyy myös NORDIS-toimijoiden osaltaan laatimissa pohjoismaisissa politiikkasuosituksissa, joita koko NORDIS-verkosto lähti myöhemmin tukemaan. Näitä suosituksia päästään toivottavasti myös toteuttamaan hakemassamme jatkohankkeessa ennen kesäkuussa 2024 pidettäviä EU-vaaleja. “EU-rahoitteiselle hankkeelle on tarkoitus kehittää myös pohjoismainen tukijalka. Pohjoismaisen mediahyvinvointivaltion päivittäminen digiaikaan tarvitsee NORDIS:ta”, verkostoa käynnistämässä ollut Faktabaarin Salo linjaa.

Kuva Nordic Democracy Dayn tilaisuudesta joulukuussa 2023.

Nordiksen faktantarkistajat, eli Faktabaari, Källkritikbyrån, Tjekdet ja Faktisk.no kokoustivat hankkeen aikana joka toinen viikko Pohjoismaissa leviävästä mis- ja disinformaatiosta. Faktabaarin vastaava toimittaja Pipsa Havula koki säännölliset palaverit hyödyllisiksi. “Faktantarkistajat pystyivät vaihtamaan havaintojaan siitä, millaiset disinformaationarratiivit parhaillaan ovat Pohjoismaissa pinnalla ja myös hyödyntämään toistensa työtä omia faktantarkistuksia tehdessään. Yhteinen tilannekuva on tärkeä, jotta tiedämme, mihin asioihin meidän kannattaa keskittyä. Näissä palavereissa hoksasimme esimerkiksi sen, että kaikissa Pohjoismaissa leviää disinformaatiota lastensuojeluviranomaisten toiminnasta, mutta Suomessa tästä ei ollut vielä silloin uutisoitu mitään. Ilman Nordista tämä disinformaatio ei olisi tullut Suomessa päivänvaloon. Myöhemmin aihetta käsittelivät Suomessa myös muut mediat, kuten STT ja Ylioppilaslehti”, Havula kertoo. 

Hän arvioi, että yhteistyö olisi voinut olla vieläkin tiiviimpää, ja tähän asiaan aiotaankin Nordiksen (toivottavasti) seuraavassa vaiheessa panostaa. 

Mediakasvatuksen ensimmäisen kauden kohokohtana oli Digitaalisen infomaatiolukutaidon lanseeraus Faktabaarin vastinrahoituksen mahdollistaneen Sitran tuella ja kehitysyhteistyö tutkijoiden ja faktantarkistuspalveluiden mediakasvattajien kanssa. Yhteistyön puitteissa vahvistui myös mm. luonteva “pysähdy, harkitse ja tarkista” -lähestymistapa yleisötyössä. Mediakasvatuksen osalta tavoitteena on vahvistaa faktantarkistuspalveluiden, journalististen toimitusten sekä pedagogisen henkilökunnan välistä että pohjoismaiden keskeistä toimintaa muun muassa yhteisen tekoälyhaasteen osalta. Lisää NORDIS-lukutaitotoiminnasta täältä.

Suomen yliopistoista Nordiksessa oli mukana Helsingin yliopisto, jonka vastuulla oli tutkia muunmuassa sitä, miten keskeiset sidosryhmät - faktantarkistajat, poliittiset päättäjät ja medialukutaitoasiantuntijat - suhtautuvat informaatiohäiriöihin, selvittää kansallisen resilienssin keskeisiä näkökohtia sekä kartoittaa aiheeseen liittyvän politiikan kehitystä NORDIS-maissa. Lisäksi se osallistui digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämiseen ja loi uuden yliopistotason kurssin informaatiohäiriöiden ymmärtämiseksi ja analysoimiseksi.

Aiheesta julkaistiin lukuisia blogeja myös Faktabaarissa, ja kotimaisesti yhteistyö jatkuu muun muassa DECA-hankkeen kanssa. Nordiksen aikana tuotetut tutkimusraportit löytyvät täältä

Helsingin yliopiston Minna Horowitzin kokoava yhteenveto tuloksista löytyy täältä.

Alussa viitattuja NORDIS-hankkeen tukemiin politiikkasuosituksista tarkemmin myös Minnan näkökulma-blogista. Suositukset on sittemmin käännetty myös suomeksi.  Niiden merkitystä korostettiin viiimeksi Helsingissä 1.12.  pohjoismaisen demokratiapäivän tilaisuudessa Hanasaaressa NORDIS-tutkijoiden Carl-Gustav Lindenin ja Minna Horowitz esitellessä tuloksiamme yhdessä suositukset julkaisseen pohjoismaisen ryhmän puheenjohtajan Tobias Bornakken kanssa. 

NORDIS palkittiin vuonna 2021 Chydenius-mitalilla. Kaikki NORDIS-uutiset ja linkit tuloksiin täältä: https://nordishub.eu/

NORDIS on mukana myös X-palvelussa. https://twitter.com/nordishub

Faktabaarin NORDIS blogeja on kerätty mm. tänne  https://faktabaari.fi/tag/nordis/

Päätöstä NORDIS verkoston EDMO-jatkosta odotettaessa Faktabaari pyrkii osaltaan  pitämään Pohjoismaat mukana mm. EU-vaaleja koskevassa varautumistoiminnassa.

Lisätietoja: 

info@faktabaari.fi

Mikko Salo (NORDIS, Faktabaari)

Pipsa Havula (faktantarkistus)

Kari Kivinen (mediakasvatus, DIL)

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.