Faktabaari veti 120 opiskelijalle informaatiolukutaitotyöpajan Tallinnassa

Faktabaari vieraili elokuussa 2022 Tallinnassa vetämässä faktantarkistustyöpajoja suomalaisten ja baltialaisten koulujen opiskelijoille ja opettajille.

Faktabaari vieraili Tallinnassa 25.–26.8. opettamassa faktantarkistus- ja demokratiataitoja EPAS-koulujen opiskelijoille. Kahtena päivänä pidetyissä neljässä työpajassa vieraili noin 120 opiskelijaa Suomesta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Työpaja toteutettiin osana Euroopan parlamentin EPAS Together -tapahtumaa yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston kanssa.

Faktabaarin vetämien työpajojen pohjana toimi DIL-opas (digitaalinen informaatiolukutaito), jonka Faktabaari julkaisee syyskuussa 2022. Pilottihanke oli osa Faktabaarin koordionoimaa digitaalisen informaatiolukutaidon jalkauttamista. Tavoitteena on osallistaa ja kasvattaa nuorten sosiaalisen median aktiivikäyttäjien uteliaisuutta digitaalisista informaatiohäiriöistä, joiden tiedetään olevan uhkana demokratiakehitykselle.

Työpajat alkoivat Euroopan parlamentin varapuheenjohtajan Heidi Hautalan alustuksella ja etäterveisillä. Sen jälkeen Faktabaarin Pipsa Havula ja Elsa Kivinen kertoivat Faktabaarin, Faktabaari EDUn ja Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen (EDMO) toiminnasta. Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin digitaalisesta informaatiolukutaidosta ja sen merkityksestä toimivalle demokratialle. Yhtenä keskustelunaiheesta oli se, millaisina informaatiovaikuttamisen välineinä keskustelupalsta Redditissä leviävät “informatiiviset meemit” voivat toimia. Esimerkissä käytettiin ongelmallista meemiä, jossa vertaillaan eri maiden poliisien saamaa koulutusta ja poliisivälivallan uhrien määrää. Politifactin tekemä faktantarkistus vastaavan kaltaisesta meemistä löytyy täältä

Alustuksen jälkeen opiskelijat saivat pienryhmissä tehtäväkseen tarkistaa kolmen, laajalle verkossa levinneen väitteen todenperäisyyden sekä paikantaa yhden videon tarkan lokaation (tehtävä 3). Tarkistettavat väitteet koskivat EU:ta (tehtävä 1), Greta Thunbergia (tehtävä 2) sekä Hollannissa vellovia maanviljelijöiden protesteja (ylimääräinen tehtävä). 

EPAS-tapahtumassa käytettiin englantia, joten pyrimme siihen, että vaikka englannin kielen osaaminen vaihtelisi, jokainen voisi ja uskaltaisi ilmaista itseään joko suullisesti tai kirjallisesti. Tämän takia keskustelimme työpajassa aiheista yhdessä, mutta pyysimme muutamiin kysymyksiin myös kirjallisia, anonyymeja vastauksia lapuille. 

Kysyimme nuorilta, mikä tehtävä oli herättänyt eniten ajatuksia ja miksi, ja vastaavasti, mikä tehtävistä oli ollut hankalin ja miksi. Vastaukset vaihtelivat paljon, mutta moni kertoi pitäneensä erityisesti tehtävien haasteista ja vaihtelevuudesta. 

“Tehtävä 2 sai miettimään yhä enemmän sitä, miten paljon (sosiaalinen) media saattaa muokata ihmisten mielipiteitä toisista ihmisistä tai muista aiheista.”

“Pidin tehtävästä 3, koska oli mielenkiintoista yrittää löytää tarkka kuvauslokaatio. Muut tehtävät olivat liian helppoja, mutta tehtävä 3 oli haastava ja hauska.”

“Tehtävä 3 oli kiva, koska videota oli mielenkiintoista tutkia.”

“Tehtävä 1 oli mielenkiintoinen, koska lähde vaikutti luotettavalta. Olisin varmaankin vain luottanut siihen, jos olisin lukaissut uutisen nopeasti.”

“Tehtävä 1 sai miettimään sitä, että jopa isot sanomalehdet saattavat tehdä virheitä.”

“Tehtävä 2 herätti eniten ajatuksia, koska tällainen väite saattaa oikeasti vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin isossa skaalassa.”

Työpajan päätteeksi keskustelimme yhdessä tehtävistä ja siitä, mitä haittaa voi seurata, jos esimerkkien kaltaiset väitteet leviävät laajalle yleisölle. Tässä muutama opiskelijoiden kirjoittamista kirjallisista vastauksista:

“Vääristellyt uutiset voivat lietsoa paniikkia.”

“Jos hyvin moni ihminen saa väärää informaatiota, heidän mielipiteensä saattaa perustua vääriin asioihin ja he saattavat tehdä huonoja päätöksiä.”

“Seuraa kaaosta.”

“Tällaiset väitteet johtavat väärään informaatioon, joka puolestaan saattaa pilata tiettyjä keskusteluja, kuten keskusteluja ilmansaasteista, laeista tai poliittisista ongelmista.” 

Työpaja keräsi runsaasti positiivista palautetta sekä opiskelijoilta että paikalla olleilta opettajilta. Moni tiedusteli mahdollisuutta saada vastaavan kaltaisia opetusmateriaaleja ja tausta-aineistoja kouluihin opettajien käyttöön.  Jos tämä kiinnostaa, kannattaa laittaa kalenteriin 15.9. jolloin, Faktabaari julkaisee opettajille ja mediakasvattajille suunnatun  digitaalisen infomaatiolukutaidon oppaan Sitran demokratiapäivillä. Opasta on myöhemmin tarkoitus muokata erilaisille kohderyhmille erilaisten tekstien ja käytännön harjoitusten muodossa. Jos haluat perehtyä teemoihin ennen tapahtumaa, voit myös lukea lisää työstämme digitaalisen infomaatiolukutaidon edistämiseksi. 

Faktabaari EDU järjesti vuonna 2020 nuorten tueksi infomaatiolukutaito ja demokratia -webinaarin, jota yhteispohjoismaisen EDMO NORDIS -hankkeen puitteissa on vuodesta 2021 fokusoitu sosiaalisen median haasteisiin. Faktabaari julkaisee 15.9.2022 Sitran tilaisuudessa digitaalinen infomaatiolukutaito -oppaan ja suunnitelmansa sen asteittaisesta laajentamisesta kansalaistaidoksi yhteistyökumppaniensa kanssa.  Faktabaarin toimijoita voit tavata säännöllisesti myös demokratiadrinkeillä. Tervetuloa.

Kuva: Faktantarkistustyöpajassa opiskelijat tarkistivat väitteitä pienryhmissä. Kuva: Jarmo Oikarinen

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.