Two new videos: What is digital information literacy & how does it relate to fact-checking?

What is digital information literacy and how does it relate to fact-checking?

Faktabaari has published two new videos in English that explore digital information literacy (DIL) and how it can be used to combat mis- and disinformation.

The first DIL-video summarises the findings of the Digital Information Literacy Guide published by Faktabaari last September. The video answers questions about what DIL is, how it can be used and why digital information literacy is such an essential civic skill today.

The second DIL-video presents the work of fact-checkers and how it relates to digital information literacy. The video answers questions such as why it is so important for fact checkers to network internationally and what skills used by fact-checkers should be learned and taught to everyone.

The two new DIL videos have been produced in collaboration with Democratic epistemic capacity in the age of algorithms (DECA) -project and EDMO Nordis -consortium. The videos can be found on YouTube in our new playlist. These two new videos are aimed at university students and the adult target audience of the DIL-guide.

The full DIL-guide in Finnish and English can be found here.

The Faktabaari FactHacker videos we launched earlier this year are aimed primarily at secondary school students.

Read more here.

//

Mitä on digitaalinen informaatiolukutaito ja miten se liittyy faktantarkistukseen?

Faktabaari on julkaissut kaksi uutta englanninkielistä videota, joissa käydään läpi digitaalista informaatiolukutaitoa (DIL) ja sitä, miten sitä voidaan hyödyntää mis- ja disinformaation torjunnassa.

Ensimmäisellä DIL-videolla tiivistetään yhteen Faktabaarin viime syyskuussa julkaiseman Digitaalisen informaatiolukutaidon oppaan antia. Videolla vastataan kysymyksiin sitä, mitä DIL on, miten sitä voidaan käyttää ja miksi digitaalinen informaatiolukutaito on tänä päivänä lähes elintärkeä kansalaistaito.

Toisella DIL-videolla esitellään faktantarkistajien työtä ja sitä, miten se liittyy digitaaliseen informaatiolukutaitoon. Videolta löytyy vastaus muun muassa siihen, miksi faktantarkistajien kansainvälinen verkostoituminen on niin tärkeää ja millaisia faktantarkistajien käyttämiä taitoja jokainen voi oppia.

DIL-videot on tehty yhteistyössä DECA-hankkeen, eli Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella -hankkeen, sekä EDMO Nordis -konsortion kanssa. Videot on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille ja DIL-oppaan aikuiselle kohderyhmälle.

Videot löytyvät Youtubesta uudelta soittolistaltamme.  Koko DIL-opas suomeksi ja englanniksi löytyy täältä.

Alkuvuodesta julkaisemamme Faktabaari FactHacker-videot on suunnattu ensisijaisesti yläasteikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Lue lisää: Pysähdy, harkitse, tarkista – Uusi videosarja tarjoaa informaatiolukutaitoa ja disinformaatiotietoisuutta nuorille

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.