FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Faktabaarista

  Miten faktabaari syntyi?

  Vuoden 2014 journalistiseksi teoksi valittu faktantarkistuspalvelu Faktabaari syntyi talvella 2014. Faktabaarin esikuvia ovat amerikkalaiset Factcheck.org ja Politifact.com sekä argentiinalainen Chequando. Faktabaarin perustajat Mikko, Taru, Tuomas, Jussi ja Jukka olivat sitä mieltä, että Suomeenpiti saada vastaavanlainen palvelu vahtimaan poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden puheidentotuudenmukaisuutta sekä puuttumaan mediassa esitettyihin puolitotuuksiin, myytteihin ja urbaanilegendoihin faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta.

  Faktabaari on myös kansainvälisesti palkittu. ja osallistunut erityisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön https://twitter.com/factbar globaalissa verkostossaan ( https://www.poynter.org/channels/fact-checking)

  Miten Faktabaari tarkisti faktoja EU:n parlamenttivaaleissa?

  Ensimmäisessä hankkeessaan Faktabaari osallistui kevään 2014 EU:n parlamenttivaaleihin tarkistamalla ennen vaaleja yli 60 väitettä. Väitteistä yli 40 Faktabaarin toimitus osoitti vääriksi. Väitteiden korjaaminen oli tärkeää, koska Faktabaarin mielestä äänestäjien pitää voida tehdä valintansa tosiasioiden pohjalta riippumatta siitä, miten he suhtautuvat EU:hun.

  Faktabaarin sivuilla vieraili EU-vaalien aikaan yli 22 000 eri kävijää ja palvelu sai merkittävän määrän seuraajia myös Facebookissa ja Twitterissä.

  Faktabaari sai mediassa paljon huomiota faktantarkistustyölle. Virheellisten väitteiden leviämistä pystyttiin rajoittamaan ja ennaltaehkäisemään.

  Miten Faktabaari osallistui 2015 eduskuntavaaleihin ja 2016 maahanmuuttoväitteiden tarkistamiseen?

  Faktabaarin eduskuntavaalihanke tarkisti 2015 puolueiden, ehdokkaiden ja medioiden esittämiä väitteitä faktapohjaisemman julkisen keskustelun puolesta. Faktantarkituksen arvioitiin vakiinnuttaneen asemansa osana suomalaista vaalijournalismia. Faktabaarin toimituksen kanssa väitteitä tarkistivat opiskelijat Haaga-Helian ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman kanssa toteuteun kurssin päätteksi. Koulutusohjelman johtaja Anne Leppäjärven työ journalismikoulutuksen hyväksi palkittiin 2015 2015 journalistisena tekona. Eduskunvaalihankkeen osalta toteutetussa tiedeviestintäpilotissa tehtiin yhteistyötä Energia- ja ilmastoteeman osalta Ilmastotieto-asiantuntijaverkoston kanssa.

  Eduskuntavaalihankkeen tulokista ja opetuksista lisää täältä..

  2016 Faktabaarin ja Haaga-Helian toimittajakoulutuksen yhteishankkeen aikana journalistiopiskelijat tarkistivat toistakymmentä maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin liittyvää väitettä. Faktabaarin ja Haaga-Helian toimittajakoulutuksen yhteishankkeessa oli mukana parisenkymmentä opiskelijaa opettajien ja faktabaarilaisten varmistaessa toimitusprosessin takaaman laadun. Tavoitteena oli nostaa vahingollisten huhupuheiden leviäminen ja väärien tietojen levittäminen näkyviksi ja keskusteluun sekä samalla haastaa myös median omaa osuutta informaation tuottajina, arvottajina ja välittäjinä.

  Mitä Faktabaarilaiset tarkistivat 2017 kuntavaaleissa... ja presidentinvaaleissa?

  Faktabaari arvioi jälleen vankistaneen rooliaan osana suomalaista vaalijournalismia, kun se toteutti viimeisellä kuntavaaliviikolla faktantarkistushankkeensa 1.4.2017 vahvistuneen joukkorahoituksen turvin.

  Faktabaari sai viimeisen kuntavaaliviikon aikana kaikkiaan 65 tarkistuspyyntöä (moni vinkki käsitteli samaa väitettä), joista Faktabaari laati 13 perinteistä tarkistusta.

  Lisäksi Faktabaari julkaisi 14 blogitekstiä mukaanlukien analyysejä puolueiden puheenjohtajien tv-puheista. Faktabaarin sivuille jaettiin myös kaikille luettavaksi avoin opas, josta sittemmin kehitettylaajempi faktantarkistuksen käsikirja.

  Suorien tv-lähetysten aikana käytiin läpi ja tarvittaessa korjattiin puolueiden puheenjohtajien väitteitä 4.4. ja 6.4.2017 televisioiduissa vaalitenteissä. Suurin osa faktantarkistuspyynnöistä tuli juuri noiden kahden viimeisen tv-väittelyn aikana.

  Lähetyksiä varten koottiin runsaat kymmenen asiantuntijaa eri järjestöistä ja liitoista seuraamaan vaalilähetyksiä ja vastaamaan kansalaisten esiin nostamiin väitteisiin.

  Faktantarkistustyö mahdollistui, kun Mesenaatti.me:n palvelun kautta toteutetun joukkorahoitushankkeen minimitavoite 12 500 euroa täyttyi. Rahaa kertyi kaikkiaan 15 330 euroa, ja 332 kansalaista katsoi faktantarkistushankkeen rahoittamisen arvoiseksi.

  Lisätietoja kuntavaalit -hankkeesta .

  Presidentinvaaleista alkoi taaas uusi luku historiassamme uuden käsikirjamme ja uudistuneen toimituksen tuella. Kuinka sinä voisit tukea faktapohjaista julkista keskustelua? Tervetuloa Faktabaariin

  Kenen puolella Faktabaari on?

  Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu. Se ei toimi minkään poliittisen puolueen puolesta tai puoluetta vastaan. Faktabaarin toteutuksen taustalla on Avoin yhteiskunta ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Faktabaari ja faktantarkistuksen mahdollistaminen on yhdistyksen tapa tukea avointa yhteiskuntaa ja faktapohjaista julkista keskustelua.

  Faktabaari on sitoutunut kansainvälisen faktantarkistusverkostonsa avoimuuskoodistoon ja auditointiin. Faktabaarin toimitusprosessi on linjassa avoimuuskoodiston kanssa.

  Mistä Faktabaari saa rahaa palvelun pyörittämiseen?

  Avoin yhteiskunta ry sai 2014-15 Faktabaarin tekniseen toteutukseen kilpailtua kansalisjärjestörahoitusta ulkoministeriön alaiselta Eurooppatiedotukselta (yhteensä 20 000 EUR). Faktabaarin isäntä Mikko teki 2014 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan apurahalla (10 000 EUR) selvitystyötä hankkeen soveltuvuudesta tiedeviestintään. Lokakuussa 2014 HS-säätiö myönsi Faktabaarille apurahan (59 000 EUR) käytettäväksi palvelun sisältöjen tuottamiseen eduskuntavaaleissa 2015. Faktabaarin toimintaa ja kehityshankkeita 2015-16 ovat tukeneet taloudellisesti myös Tieteen tiedotus ry (5000 EUR) ja Tiina ja Antti Herlinin säätiö välillisesti Haaga-Helian hankerahoituksen kautta. Faktabaari voitti 2015 Liikenne- ja Viestintäministeriön organisoimassa Mediainnovaatio -kilpailussa 30 000 EUR toimintansa kehttämiseen nykymuotoon (raportti). 2017 kuntavaalien loppuvaiheen tarkistustoiminta toteutettiin joukkorahoituksella (15330 EUR). Yli 300  rahoittajaa lähti tukemaan intensiivistä puheenjohtajien televisioesiintymisiin pitkälti keskittynyttä tarkistushanketta. 2018 Presidentinvaalit hanke toteutettiin käytännössä uudella talkooporukalla. Faktabaari EDU:n koordinoinnin osalta Faktabaarin -isäntä Mikko sai Alfred Kordelin säätiöltä apurahan (7500 EUR).

  Faktabaari on sitoutunut julkistamaan kaikki rahoituslähteensä (ml. EUR) avoimesti verkkosivuillaan. Faktabaari ei voi hyväksyä rahoitusta, joka rajoittaa sen toimituksellisia valintoja tai avoimuusperiaatteita.

  Keitä me olemme? Henkilökuntamme

   

   

  Presidentinvaalit – hankkeen toimitus 

  Petra Piitulainen-Ramsay, Presidentinvaalit ja #TrumPutin -hankkeen vastaava toimittaja (LinkedIn)(Twitter)

  • Kuka: Freelance-toimittaja ja -kuvaaja
  • Mitä: Oikeudenmukaisuuden vaalija, jonka mielestä totuudella on vielä arvoa myös politiikassa. Toiminut aiemmin faktantarkistajana eduskunta- ja kuntavaalihankkeissa sekä syksystä 2016 lähtien osana Faktabaarin kehitysryhmää.
  • Miksi: Koska oikeudenmukaisuus syntyy tosiasioista.

  Severi Hämäri, Presidentinvaalit-hankkeen toimituskunnan jäsen, Baaripuhetta-blogivastaava (Twitter)

  • Kuka? Tohtorikoulutettava, asiantuntija ja puhetaidon opettaja. Tutkii kriittistä päätöksentekoa ja siihen vaikuttamisesta.
  • Mitä? Toimii kansalaisvaikuttamisen, journalistiikan, asiantuntijoiden ja päättäjien välisillä rajapinnoilla. Hämäri pyrkii kaikella toiminnallaan parantamaan niin julkisia kuin pieniäkin keskusteluja suomalaisten kesken.
  • Miksi? Kaiken julkisen päätöksenteon pitää huomioida paitsi se, miten asiat koetaan, niin myös, miten ne ovat.

  Jarmo Mäkelä, Ulko-ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja

  Toimituskuntaan laajasta kehitysryhmästä (alla) osallistuvat lisäksi aktiivisesti ainakin journalistitaustaiset Ilkka Vuorikuru ja Carita Pettersson (ei kuvassa) sekä joukko journalistiopiskelijoita (lisätietoja valmennuksemme päätteeksi).

  Faktabaari presidentinvaalit hankkeeseen vastaavan toimittajan johdolla osallistuvat journalisti-opiskelijat ovat:

  Katriina Kantonen
  Jonatan Kunnas
  Pihla Loula
  Roosa Maskonen
  Carl Nystén
  Katriina Ojala
  Annina Ranimo

  Toimituksen Presidentinvaali- materiaaleja hyödyntävää Faktabaari EDU medialukutaito-hanketta koordinoivat Kari Kivinen ja Mikko Salo.  Yhteydenpidossa tietoasiantuntijoihin ja informaatikoihin toimitusta avustaa Soile Manninen.

  Presidentinvaalit -hankkeen joukkorahoitushankkeesta tuetaan ensisijaisesti joukkoistamisenne koordinaatiovastuuta kantavia Petra Piitulainen- Ramsayta ja Severi Hämäriä.  #TueFaktabaaria mesenaatissa,

  Faktabaarin perustajajäseniä ja kehitysryhmäläisiä hankkeiden tukena:

  Mikko Salo, Faktabaarin isäntä (Linkedin) (Twitter)

  • Kuka: EU-asioiden moniottelija ja yhteiskuntatieteilijä, Avoin yhteiskunta ry Faktabaari-vastaava 2014-
  • Mitä: Kiinnostunut faktapohjaisen verkkoviestinnän ja mediakasvatuksen mahdollisuuksista sekä huolestunut laatujournalismin ja tiedeviestinnän edellytyksistä. Hämmästynyt, mitä koulutetut kansalaiset ovat valmiita uskomaan mm. itselleen tuntemattomasta EU:sta tai haastavista energia- ja ilmasto- tai maahanmuuttokysymyksistä.
  • Miksi: Eurooppalaiset ansaitsevat faktapohjaisempaa keskustelua. Faktabaari, FactBar ja Debattibaari ovat tapani osallistua

  Jukka Rautanen, Faktabaarin isännöitsijä (Linkedin) (Twitter)

  • Kuka: Verkkoprojektien toteuttaja ja Faktabaarin webmaster
  • Mitä: Kiinnostunut politiikasta, asiakeskustelusta sosiaalisessa mediassa ja avoimesta lähdekoodista, sekä siitä miten ne voi yhdistää.
  • Miksi: Mukana Faktabaarissa, koska yhteiskunta kaipaa avoimuutta politiikassa

  Marraskuussa 2016 työnsä aloittaneen Faktabaarin kehitysryhmän puitteissa hankkeiden valmisteluun (#Kuntavaalit #Presidentinvaalit2018 #Maakuntavaalit2018 #EPvaalit #medialukutaito ja #tiede) on osallistunut n. 70 henkilöä.

   

  Faktabaarin kehitysryhmän aloituskokous 21.11.2016

   

  Lisäksi tärkeässä roolissa ovat hankekohtaisesti olleet erityisesti toimittajakoulut (opiskelijat ja opettajat), ohjausryhmä ja alumni (ks. alla), rahoittajat (ks. edellä) sekä Faktabaarin ystävät asiantuntijapooli, johon haetaan jatkuvasti uusia osaajia faktapohjaisen julkista keskustelua tukemaan. Llisätietoja: toimitus(at)faktabaari.fi

  Faktabaarin avainhenkilöt ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia avoimuuden puolestapuhujia. Mahdollisia eturistiriitoja valvoo Avoin yhteiskunta ry:n hallitus. Faktabaarin on sitoutunut kansainvälisiin faktantarkistuksen avoimuusperiaatteisiin.ja auditointiin.

   

  Faktabaarin alumnia:

  Tuomas Muraja, Faktabaarin eduskuntavaalit, kuntavaalit ja maahanmuutto -hankkeista vastannut toimittaja 09/2013- 05/2017 (Linkedin)

  • Kuka: Turun Sanomien entinen ulkomaantoimittaja ja EU-kirjeenvaihtaja Brysselissä. Vapaa toimittaja ja tietokirjailija.
  • Mitä: Kriisien hallitsija, joka on kirjoittanut Isaf-kriisinhallintaoperaatiokokemuksistaan kirjan Sotilaana Afganistanissa, jonka Tammi julkaisi maaliskuussa 2014. Toiminut aiemmin Faktabaarin ja Haaga-Helian Amk. journalistiopiskeijoiden ja opettajien kanssa toteutettujen eduskuntavaalit ja maahanmuutto -hankkeiden vastaavana toimittajana.
  • Miksi: Toivoo entistä parempaa journalismia, Euroopan eli Suomen ymmärtämistä, totuuden etsintää.

  Jussi Salmio, Faktabaarin isännöitsijä 09/2013-11/2016 (Linkedin)

  • Kuka: Verkkoprojektiopas, innostunut avoimista projekteista ja yhdessä tekemisestä.
  • Mitä: Valjastetaan tekniikka ja toimittajien tietotaito avoimuuden vankkurien eteen.
  • Miksi: Toivoo päätösten perustuvan faktoihin, ei uskomuksiin ja poliittiseen retoriikkaan.

  Taru Taipale, Faktabaarin vuoropäällikkö 09/2013-05/2015 (Linkedin)

  • Kuka: Hoitovapaalla Faktabaarin euro- ja eduskuntavaalihankkeiden aikana ollut Talouselämä-lehden toimittaja, joka avustaa myös Helsingin Sanomia (Taru valittiin maaliskuussa 2015  myös Suomen Aikakausilehdentoimittajain Liiton (SAL) puheenjohtajaksi)
  • Mitä: Kiinnostunut taloudesta, politiikasta ja journalismista ja opettelee nyt myös sosiaalisen median käyttöä.
  • Miksi: Lähti mukaan Faktabaariin, koska siinä yhdistyvät kaikki edellä mainitut. On huolissaan siitä, että kaikki tieto on nykyään vain suhteellista.
  Faktabaari-Suuri journalistipalkinto

  Faktabaarin Suurella journalistipalkinnolla 2014 hankkeista Mikko Salon johdolla palkittu työryhmä vasemmalta oikealla: Jussi Salmio, Tuomas Muraja, Mikko Salo, Taru Taipale ja Jukka Rautanen
  Jaa eteenpäin