FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Faktabaarista

  Miten faktabaari syntyi?

  Vuoden 2014 journalistiseksi teoksi valittu faktantarkistuspalvelu Faktabaari syntyi talvella 2014. Faktabaarin esikuvia ovat amerikkalaiset Factcheck.org ja Politifact.com sekä argentiinalainen Chequando. Faktabaarin perustajat Mikko, Taru, Tuomas, Jussi ja Jukka olivat sitä mieltä, että Suomeenpiti saada vastaavanlainen palvelu vahtimaan poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden puheidentotuudenmukaisuutta sekä puuttumaan mediassa esitettyihin puolitotuuksiin, myytteihin ja urbaanilegendoihin faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta.

  Faktabaari on myös kansainvälisesti palkittu. ja osallistunut erityisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön https://twitter.com/factbar globaalissa verkostossaan ( https://www.poynter.org/channels/fact-checking)

  Miten Faktabaari tarkisti faktoja EU:n parlamenttivaaleissa?

  Ensimmäisessä hankkeessaan Faktabaari osallistui kevään 2014 EU:n parlamenttivaaleihin tarkistamalla ennen vaaleja yli 60 väitettä. Väitteistä yli 40 Faktabaarin toimitus osoitti vääriksi. Väitteiden korjaaminen oli tärkeää, koska Faktabaarin mielestä äänestäjien pitää voida tehdä valintansa tosiasioiden pohjalta riippumatta siitä, miten he suhtautuvat EU:hun.

  Faktabaarin sivuilla vieraili EU-vaalien aikaan yli 22 000 eri kävijää ja palvelu sai merkittävän määrän seuraajia myös Facebookissa ja Twitterissä.

  Faktabaari sai mediassa paljon huomiota faktantarkistustyölle. Virheellisten väitteiden leviämistä pystyttiin rajoittamaan ja ennaltaehkäisemään.

  Miten Faktabaari osallistui 2015 eduskuntavaaleihin ja 2016 maahanmuuttoväitteiden tarkistamiseen?

  Faktabaarin eduskuntavaalihanke tarkisti 2015 puolueiden, ehdokkaiden ja medioiden esittämiä väitteitä faktapohjaisemman julkisen keskustelun puolesta. Faktantarkituksen arvioitiin vakiinnuttaneen asemansa osana suomalaista vaalijournalismia. Faktabaarin toimituksen kanssa väitteitä tarkistivat opiskelijat Haaga-Helian ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman kanssa toteuteun kurssin päätteksi. Koulutusohjelman johtaja Anne Leppäjärven työ journalismikoulutuksen hyväksi palkittiin 2015 2015 journalistisena tekona. Eduskunvaalihankkeen osalta toteutetussa tiedeviestintäpilotissa tehtiin yhteistyötä Energia- ja ilmastoteeman osalta Ilmastotieto-asiantuntijaverkoston kanssa.

  Eduskuntavaalihankkeen tulokista ja opetuksista lisää täältä..

  2016 Faktabaarin ja Haaga-Helian toimittajakoulutuksen yhteishankkeen aikana journalistiopiskelijat tarkistivat toistakymmentä maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin liittyvää väitettä. Faktabaarin ja Haaga-Helian toimittajakoulutuksen yhteishankkeessa oli mukana parisenkymmentä opiskelijaa opettajien ja faktabaarilaisten varmistaessa toimitusprosessin takaaman laadun. Tavoitteena oli nostaa vahingollisten huhupuheiden leviäminen ja väärien tietojen levittäminen näkyviksi ja keskusteluun sekä samalla haastaa myös median omaa osuutta informaation tuottajina, arvottajina ja välittäjinä.

  Mitä Faktabaarilaiset tarkistivat 2017 kuntavaaleissa… ja presidentinvaaleissa?

  Faktabaari arvioi jälleen vankistaneen rooliaan osana suomalaista vaalijournalismia, kun se toteutti viimeisellä kuntavaaliviikolla faktantarkistushankkeensa 1.4.2017 vahvistuneen joukkorahoituksen turvin.

  Faktabaari sai viimeisen kuntavaaliviikon aikana kaikkiaan 65 tarkistuspyyntöä (moni vinkki käsitteli samaa väitettä), joista Faktabaari laati 13 perinteistä tarkistusta.

  Lisäksi Faktabaari julkaisi 14 blogitekstiä mukaanlukien analyysejä puolueiden puheenjohtajien tv-puheista. Faktabaarin sivuille jaettiin myös kaikille luettavaksi avoin opas, josta sittemmin kehitettylaajempi faktantarkistuksen käsikirja.

  Suorien tv-lähetysten aikana käytiin läpi ja tarvittaessa korjattiin puolueiden puheenjohtajien väitteitä 4.4. ja 6.4.2017 televisioiduissa vaalitenteissä. Suurin osa faktantarkistuspyynnöistä tuli juuri noiden kahden viimeisen tv-väittelyn aikana.

  Lähetyksiä varten koottiin runsaat kymmenen asiantuntijaa eri järjestöistä ja liitoista seuraamaan vaalilähetyksiä ja vastaamaan kansalaisten esiin nostamiin väitteisiin.

  Faktantarkistustyö mahdollistui, kun Mesenaatti.me:n palvelun kautta toteutetun joukkorahoitushankkeen minimitavoite 12 500 euroa täyttyi. Rahaa kertyi kaikkiaan 15 330 euroa, ja 332 kansalaista katsoi faktantarkistushankkeen rahoittamisen arvoiseksi.

  Lisätietoja kuntavaalit -hankkeesta .

  Presidentinvaaleista alkoi taaas uusi luku historiassamme uuden käsikirjamme ja uudistuneen toimituksen tuella. Kuinka sinä voisit tukea faktapohjaista julkista keskustelua? Tervetuloa Faktabaariin

  Kenen puolella Faktabaari on?

  Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu. Se ei toimi minkään poliittisen puolueen puolesta tai puoluetta vastaan. Faktabaarin toteutuksen taustalla on Avoin yhteiskunta ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Faktabaari ja faktantarkistuksen mahdollistaminen on yhdistyksen tapa tukea avointa yhteiskuntaa ja faktapohjaista julkista keskustelua.

  Faktabaari on sitoutunut kansainvälisen faktantarkistusverkostonsa avoimuuskoodistoon ja auditointiin. Faktabaarin toimitusprosessi on linjassa avoimuuskoodiston kanssa.

  Mistä Faktabaari saa rahaa palvelun pyörittämiseen?

  Avoin yhteiskunta ry sai 2014-15 Faktabaarin tekniseen toteutukseen kilpailtua kansalisjärjestörahoitusta ulkoministeriön alaiselta Eurooppatiedotukselta (yhteensä 20 000 EUR). Faktabaarin isäntä Mikko teki 2014 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan apurahalla (10 000 EUR) selvitystyötä hankkeen soveltuvuudesta tiedeviestintään. Lokakuussa 2014 HS-säätiö myönsi Faktabaarille apurahan (59 000 EUR) käytettäväksi palvelun sisältöjen tuottamiseen eduskuntavaaleissa 2015. Faktabaarin toimintaa ja kehityshankkeita 2015-16 ovat tukeneet taloudellisesti myös Tieteen tiedotus ry (5000 EUR) ja Tiina ja Antti Herlinin säätiö välillisesti Haaga-Helian hankerahoituksen kautta. Faktabaari voitti 2015 Liikenne- ja Viestintäministeriön organisoimassa Mediainnovaatio -kilpailussa 30 000 EUR toimintansa kehttämiseen nykymuotoon (raportti). 2017 kuntavaalien loppuvaiheen tarkistustoiminta toteutettiin joukkorahoituksella (15330 EUR). Yli 300  rahoittajaa lähti tukemaan intensiivistä puheenjohtajien televisioesiintymisiin pitkälti keskittynyttä tarkistushanketta. 2018 Presidentinvaalit hanke toteutettiin käytännössä uudella talkooporukalla. Faktabaari EDU:n koordinoinnin osalta Faktabaarin -isäntä Mikko sai Alfred Kordelin säätiöltä apurahan (7500 EUR).

  Faktabaari on sitoutunut julkistamaan kaikki rahoituslähteensä (ml. EUR) avoimesti verkkosivuillaan. Faktabaari ei voi hyväksyä rahoitusta, joka rajoittaa sen toimituksellisia valintoja tai avoimuusperiaatteita.

  Keitä me olemme? Henkilökuntamme

  EU-vaalit – hankkeen toimitus

  Petra Piitulainen-Ramsay, vastaava toimittaja
  petra@faktabaari.fi

  Antti Lähde, toimitussihteeri

  Toimitus:
  Katriina Lundelin.
  Kata-Riina Heinonen-Tricarico
  Martti Asikainen
  Heidi Forsberg
  Tuomas Kiuru

  Lisätietoja: toimitus(at)faktabaari.

  Faktabaarin perustajajäseniä ja kehitysryhmäläisiä hankkeiden tukena:

  Mikko Salo, Faktabaarin isäntä ja Avoin yhteiskunta ry:n puheenjohtaja
  Jukka Rautanen, Faktabaarin isännöitsijä

  Toimituksen Presidentinvaali- materiaaleja hyödyntävää Faktabaari EDU medialukutaito-hanketta koordinoivat Kari Kivinen ja Mikko Salo.


  Faktabaarin avainhenkilöt ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia avoimuuden puolestapuhujia. Mahdollisia eturistiriitoja valvoo Avoin yhteiskunta ry:n hallitus. Faktabaari on sitoutunut kansainvälisiin faktantarkistuksen avoimuusperiaatteisiin ja auditointiin.

  Aiempien hankkeiden kattavat avainhenkilölistat löytyvä Faktabaarin blogista vaaleittain.   Faktabaarin kehitysryhmän aloituskokous 21.11.2016

  Faktabaarin alumnia:

  Tuomas Muraja, Faktabaarin eduskuntavaalit, kuntavaalit ja maahanmuutto -hankkeista vastannut toimittaja 09/2013- 05/2017
  Jussi Salmio, Faktabaarin isännöitsijä 09/2013-11/2016
  Taru Taipale, Faktabaarin vuoropäällikkö 09/2013-05/2015

  Faktabaari-Suuri journalistipalkinto
  Faktabaarin Suurella journalistipalkinnolla 2014 hankkeista Mikko Salon johdolla palkittu työryhmä vasemmalta oikealla: Jussi Salmio, Tuomas Muraja, Mikko Salo, Taru Taipale ja Jukka Rautanen

  Jaa eteenpäin