FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Informaatiolukutaito-opas opettajille ja oppilaille

  02.04.2020 Faktabaari EDU

  Faktabaari EDU julkistaa 2.4.2020 kansainvälisen faktantarkistuspäivän kunniaksi informaatiolukutaito-oppaan opettajille ja oppilaille. 

  Faktabaari EDUn tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa - kykyä löytää ja tuottaa luotettavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään.

  Ilmaiseksi ladattavasta oppaasta voit kuunnella myös sen koonneen Kari Kivisen videojohdannon.


  informaatio-lukutaito-opas-kansi

  Oppaan sisältöjä on pilotoitu syksyn 2019 aikana monessa koulutustapahtumassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Faktabaarin toimitus on yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa kehittänyt pedagogisia työkaluja opettajille, jotka pohtivat oppilaittensa kanssa suhdettaan sosiaalisessa mediassa liikkuvaan erilaiseen informaatioon - mukaan lukien kuvat ja videot.

  Oppaan aineisto perustuu suurelta osalta Faktabaarin toimituksen käsikirjaan ja aiemmin julkaistuun ”Vaalit tulevat – oletko valmis”-julkaisuun.

  Suomalaisissa opetussuunnitelmissa puhutaan monilukutaidosta, jonka yksi osa-alue on informaatiolukutaito – kyky löytää ja rakentavan kriittisesti analysoida ja ymmärtää erilaisia tekstejä, viestejä ja uutisia ja niiden konteksteja. 

  Faktabaari EDU:n pilottikokeilussa syksyn 2019 aikana on testattu informaatiolukutaitomateriaaleja erilaisilla opettaja- ja oppilasryhmillä. Syksyn mittaan tärkeimmiksi osa-alueiksi muotoutuivat seuraavat kokonaisuudet:

  • Opettajien ja oppilaiden mediaympäristön analysointi 
  • Hyvän journalismin periaatteet (JSN) 
  • Tiedon luotettavuus
   •  mikä on totta? 
   • tiede > mielipide 
   • faktantarkistus 
   • harhaanjohtavan informaation luokittelu
   • muistilistat 
  • Hämmentävät sisällöt 
  • Internetlukutaito: 
   • algoritmi-tietoisuus, hakukoneet ja some-kuplat 
   • kuvien oikeellisuuden tarkistaminen
   • yksityisyyden suoja. Mitä haluan muiden tietävän itsestäni?

  Disinformaation vastustamisessa koulutus on avainasemassa.Opas sisältää koulukäyttöön muokattua tietoa, ryhmätyötehtäviä ja luku- ja linkkivinkkejä.Faktabaari EDU:n opetusmateriaalit on suunniteltu käytettäväksi kouluissa opetussuunnitelman puitteissa tai aikuiskoulutuksessa elinikäisen oppimisen tukena. Tutustu rinnalla myös blogiimme MITEN LÖYTÄÄ LUOTETTAVAA TIETOA? - tiedonhakuvinkkejä etäkoululaisille.

  Lisätietoja Faktabaari EDU:sta suomeksi ja englanniksi verkkosivuiltamme.

  Jaa eteenpäin